Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Sala sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang Juan 2:13-17. Ano ang apat ka sala sa sini nga piktyur? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom, dayon kolori ang piktyur para makompleto ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ngaa gintabog ni Jesus ini nga mga tawo sa templo?

CLUE: Basaha ang Marcos 11:17.

Ngaa sala ang pagpamaligya kag pagpamakal sa templo?

CLUE: Basaha ang 2 Corinto 2:17.

Para malipay si Jehova, ano dapat ang aton motibo sa pag-alagad sa iya?

CLUE: Basaha ang Mateo 22:36-40; 1 Pedro 5:2.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Sa isa ka papel, isulat ukon idrowing ang isa ka buluhaton nga nagapakita sing indi makagod nga gugma kay Jehova kag sa iban. Ipakita ini sa imo pamilya, dayon planuha ninyo kon san-o ninyo ini himuon.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 16 TIMOTEO

MGA PAMANGKOT

A. Sulati ang kulang. Ang nanay ni Timoteo nga si ․․․․․, kag ang iya lola nga si ․․․․․, amo ang nagtudlo sa iya sing “balaan nga mga sinulatan” halin sang ․․․․․.

B. Ano ang pinasahi nga imbitasyon ang ginbaton ni Timoteo?

C. Si Pablo nagsiling kay Timoteo: “Kaangay sa anak upod sa amay . . . ”

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi sang unang siglo C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Taga-Listra sia, pero maayo man ang report sang mga kauturan sa Iconio parte sa iya

Listra

Iconio

Jerusalem

TIMOTEO

SIN-O SIA?

Bisan pa indi tumuluo ang iya tatay, ‘nangin halimbawa sia sa mga matutom sa iya paghambal, paggawi, gugma, pagtuo, kag kaputli.’ (1 Timoteo 4:12) Ginsunod niya ang ginasiling sang Biblia: “Hanasa ang imo kaugalingon nga ang imo tulumuron amo ang diosnon nga debosyon.” (1 Timoteo 4:7)

MGA SABAT

A. Eunice, Loida, pagkalapsag.—2 Timoteo 1:5; 3:14, 15.

B. Maglakbay kag mag-alagad upod ni apostol Pablo.—Binuhatan 16:1-5.

C. “. . . nagpaulipon sia upod sa akon sa pagpauswag sing maayong balita.”—Filipos 2:22.

Mga Tawo kag Lugar

5. Ako si Gabriela, anom ka tuig. Ako naman si Raul, siam ka tuig. Nagaistar kami sa Brazil. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Brazil, 467,000, 607,000, ukon 720,000?

6. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Brazil.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

Kon gusto mo mag-print sing dugang nga kopya sang “Para Binagbinagon sang Pamilya,” tan-awa ang www.jw.org

● Ang mga sabat sang “PARA BINAGBINAGON SANG PAMILYA” makita sa pahina 25

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Latigo ang gingamit ni Jesus, indi espada.

2. Mga baka kag karnero ang ginabaligya, indi mga baboy.

3. Mga salampati ang ginabaligya sang mga tawo, indi mga bukaw.

4. Mga sensilyo ang kuarta sang mga manugbaylo, indi papelon.

5. 720,000.

6. C.