Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Ang Pagtamod sang Biblia

Paano Ka Makapakighidait sa Iban?

Paano Ka Makapakighidait sa Iban?

ANG Biblia nagsiling parte sa tawo: “Ang tanan nakasala kag wala makalab-ot sa himaya sang Dios.” (Roma 3:23) Indi perpekto ang sobra sa pito ka bilyon ka tawo sa kalibutan, gani indi malikawan ang paglainay sing buot. Kon amo, paano kita makapakighidait sa iban?

May maayo nga laygay ang Biblia. Ginalaragway sini ang Manunuga nga si Jehova subong “ang Dios sang paghidait.” (Salmo 83:18; Hebreo 13:20) Indi gusto sang Dios nga mag-ilinaway ang iya mga anak sa duta. Nagpakita sia sing maayo nga halimbawa sa sini. Sang nakasala sa Iya ang una nga mag-asawa, kag naguba ang ila maayo nga kaangtanan, naghimo sia dayon sing kahimusan para makapasag-uli ang mga tawo sa iya. (2 Corinto 5:19) Binagbinaga ang tatlo ka butang para makapakighidait kita sa iban.

Kahanda sa Pagpatawad

Ano ang ginasiling sang Biblia? “Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag patawaron sing kinabubut-on ang isa kag isa kon may reklamo ang isa batok sa isa. Subong nga si Jehova nagpatawad sing kinabubut-on sa inyo, amo man ang himuon ninyo.”—Colosas 3:13.

Ngaa mabudlay ini? Mahimo may rason ka sa ‘pagreklamo’ kag para sa imo may rason ka nga mangakig. Mahimo ka man magrason nga dapat sia mangayo sing pasaylo. Pero kon wala sia makahibalo nga nakasala sia sa imo, ukon nagapati sia nga ikaw ang nakasala, mahimo nga indi gid ini masolbar.

Ano ang mahimo mo? Sunda ang ginalaygay sang Biblia paagi sa pagpatawad, ilabi na sa gamay nga mga sala. Dumduma nga kon isipon sang Dios ang aton mga sala, indi gid kita makatindog sa atubangan niya. (Salmo 130:3) Ang Biblia nagsiling nga “ang GINOO maluloy-on kag mahigugmaon, indi madali mangakig, kag puno sing mapinadayunon nga gugma. Nakahibalo sia kon sa ano kita nahimo, ginadumdom niya nga kita yab-ok.”—Salmo 103:8, 14, HPV.

Binagbinaga man ang hulubaton sa Biblia: “Kon mapinasensyahon ka, nagapakita lang nga maalamon ka. Kag kon nagapatawad ka sa nakasala sa imo, makahatag ini sang kadungganan sa imo.” (Hulubaton 19:11, Ang Pulong sang Dios, APD) Ang kaalam makabulig sa aton nga maintiendihan kon ngaa nakahambal ukon nakahimo sing indi maayo ang isa sa aton. Gani pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Indi ayhan ginakapoy sia, nagalain ang iya pamatyag, ukon may problema sia?’ Ang paghibalo sang matuod niya nga motibo, balatyagon, kag kahimtangan mahimo makapahaganhagan sang imo kaakig kag makabulig sa imo nga pasensiahon sia.

Makig-istorya

Ano ang ginasiling sang Biblia? “Kon ang imo utod makahimo sang sala, kadtui sia kag isugid ang iya sala nga kamohanon lang. Kon magpamati sia sa imo, napasag-uli mo ang imo utod sa matarong nga dalanon.”—Mateo 18:15.

Ngaa mabudlay ini? Ang negatibo nga balatyagon subong sang kahadlok, kaakig, kag kahuya mahimo magpugong sa imo sa pagpakig-istorya sa iya para solbaron ang inyo problema. Mahimo masulay ka man sa pagpangayo sing bulig sa iban paagi sa pagsugid sa ila parte sa inyo problema, kag posible nga magapalala pa ini.

Ano ang mahimo mo? Kon serioso ang problema kag daw indi mo ini mapalampas, istoryaha sia. Tinguhai ang masunod:

(1) Indi pagpadugayon: Indi magpabuyanbuyan, kay mahimo magalala ang problema. Sunda ang laygay ni Jesus: “Kon nagadala ka sang imo dulot sa halaran kag madumduman mo didto nga ang imo utod may butang nga batok sa imo, bayai ang imo dulot sa atubangan sang halaran, kag maglakat ka; makighidait ka anay sa imo utod,  kag sa pagbalik mo, ihalad ang imo dulot.”—Mateo 5:23, 24.

(2) Kamohanon lang: Indi gid pag-isugid sa iban ang inyo problema. “Kon may ginabaisan kamo sang imo kakilala, baisi lang ninyo, pero indi ninyo pag-ipanugid ang sekreto sang kada isa sa inyo.”—Hulubaton 25:9, APD.

(3) Mangin mahidaiton: Indi na ninyo pag-istoryahan kon sin-o ang husto kag kon sin-o ang sala. Ang imo tuyo amo ang pagpakighidait, indi ang pagdaug sa pagbaisay. Magsiling sing “ako” imbes nga “mo.” Ang paghambal sa iya nga “Naglain ang buot ko kay . . . ” mahimo nga mas maayo sangsa magsiling: “Ginsakit mo gid ang balatyagon ko!” Ang Biblia naglaygay: “Gani, tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sang paghidait kag ang mga butang nga makapabakod sa isa kag isa.”—Roma 14:19.

Mangin Mapinasensiahon

Ano ang ginasiling sang Biblia? “Indi magbalos sang malaut sa malaut kay bisan sin-o. . . . Apang, ‘kon ang imo kaaway ginagutom, pakauna sia; kon ginauhaw sia, hatagi sia sang mainom.’”—Roma 12:17, 20.

Ngaa mabudlay ini? Kon indi sia magsugot sa imo una nga panikasog nga makighidait sa iya, mahimo mag-untat ka.

Ano ang mahimo mo? Mangin mapinasensiahon. Lainlain ang personalidad sang tagsa ka tawo. Ang iban madugay maumpawan, ang iban naman nagapanikasog pa sa pagsunod sa mga kinaiya sang Dios. Mangin mainayuhon kag mahigugmaon gihapon sa ila. “Indi ka magpadaug sa malaut, kundi padayon nga dauga ang malaut paagi sa maayo,” siling sang Biblia.—Roma 12:21.

Para makapakighidait sa iban, dapat panikasugan naton nga mangin mapainubuson, maalamon, mapinasensiahon kag mahigugmaon. Pero, ang aton mga panikasog mangin takus gid kay mangin maayo ang aton kaangtanan sa iban.

NAMANGKOT KA BALA?

● Ano ang makabulig sa imo para patawaron ang iban?—Colosas 3:13.

● Ano ang makabulig sa imo para maistoryahan ninyo ang inyo problema?—Mateo 5:23, 24.

● Ano ang himuon mo kon indi pagbatunon ang imo pagpakighidait?—Roma 12:17-21.

[Blurb sa pahina 11]

“Kon mapinasensyahon ka, nagapakita lang nga maalamon ka. Kag kon nagapatawad ka sa nakasala sa imo, makahatag ini sang kadungganan sa imo.”—HULUBATON 19:11, APD.