Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Ang Pagtamod sang Biblia

Paano Kita Dapat Mangamuyo sa Dios?

Paano Kita Dapat Mangamuyo sa Dios?

ANG pagpakig-istorya sa Labing Gamhanan kag pagsugid sa iya sang aton balatyagon isa gid ka daku nga pribilehiyo. Pero madamo ang indi makahibalo mangamuyo, kag gusto sang iban nga pauswagon ang ila mga pangamuyo. Ang pila sa mga sumulunod ni Jesucristo sadto gusto gid magpauswag sang ila mga pangamuyo. Ang isa sa ila nagsiling: “Ginuo, tudlui kami kon paano magpangamuyo.” (Lucas 11:1) Nagsabat si Jesus paagi sa paghatag sing modelo nga pangamuyo, nga ginatawag man nga Pangamuyo sang Ginuo ukon Amay Namon. Ining matahom pero simple nga pangamuyo wala lang nagabulig sa aton kon paano makig-istorya sa Dios kundi nagapaathag man sa panguna nga mensahe sang Biblia.

Ang Modelo nga Pangamuyo ni Jesus

Si Jesus nagsiling: “Gani, mangamuyo kamo sa sining paagi: ‘Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit. Hatagi kami karon sang amon pagkaon para sa sini nga adlaw; kag patawara kami sang amon mga sala, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakasala sa amon. Kag indi kami pagdalha sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa isa nga malauton.’”Mateo 6:9-13.

Si Jesus nagsiling: “Gani, mangamuyo kamo sa sining paagi.” Ano ang buot silingon sini? Wala nagsiling si Jesus nga sulitsuliton ukon sauluhon ang iya ginsiling. Indi niya ini gusto. (Mateo 6:7) Ano ang matun-an naton sa sini nga pangamuyo? Ginapakita ni Jesus nga unahon naton kon ano ang importante sa Dios. Para maintiendihan naton ini, dapat naton mahangpan ang kahulugan sang ginsiling ni Jesus. Isaisahon naton ini.

Ang Kahulugan sang Modelo nga Pangamuyo

“Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan.” Husto ang pagtawag ni Jesus sa Dios subong “Amay,” bangod mahigugmaon Sia kag ginaproteksionan Niya kita pareho sang isa ka maayo nga amay. Ang iya personal nga ngalan amo si Jehova, kag lain ini sa iya mga titulo nga Labing Gamhanan, Dios, kag Ginuo. * (Salmo 83:18) Pero, ngaa dapat pakabalaanon ang ngalan sang Dios? Bangod ang iya ngalan, nga naangot sa iya reputasyon, ginpakahuy-an kag ginpasipalahan.

Ginabasol sang iban ang Dios sa ila mga pag-antos bisan pa mahimo nga tawo ang balasulon ukon bangod sa wala ginapaabot nga mga hitabo. (Hulubaton 19:3; Manugwali 9:11) Ginabasol man sang iban ang Dios sa mga kalamidad. Pero, ang Biblia nagsiling nga “ang Dios indi matilawan sa malaut nga mga butang kag wala man sia nagatilaw kay bisan sin-o.” (Santiago 1:13) Ginatudlo man sang madamo nga relihion nga ginasilutan sang Dios ang malauton paagi sa pagpaantos sa ila sing dayon sa kalayuhon nga impierno. Ini nga panudlo nagapaakig sa Dios sang gugma. (Jeremias 19:5; 1 Juan 4:8) “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon,” siling sang Roma 6:23, indi ang pagpaantos sing dayon! *

“Magkari ang imo ginharian.” Ang Ginharian sang Dios isa ka gobierno nga ginagamhan ni Jesucristo subong Hari. Malapit na lang niya gamhan ang bilog nga duta. “Ginhatagan sia sing  pagbulut-an kag himaya kag ginharian,” siling sang Daniel 7:14. ‘Magakari’ ang Ginharian sang Dios kon magapasilabot ini sa mga tawo kag dugmukon ang tanan nga pagginahom nga nagakontra sa Dios. Dayon gamhan sini ang bilog nga duta.—Daniel 2:44.

“Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” Kon maggahom na ang Ginharian, magapasakop ang katawhan sa kabubut-on sang Dios. Gani, mangin malinong ang duta, kag ang tanan nga tawo magasimba sa Dios. Wala na ang nagapabahinbahin nga pulitika kag butig nga relihion. Daw subong nga “ang tolda sang Dios yara sa mga tawo,” siling sang Bugna 21:3, 4, “kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”

“Hatagi kami karon sang amon pagkaon para sa sini nga adlaw.” Sa tapos masambit ni Jesus ang ngalan sang Dios kag ang Ginharian, ginsambit niya ang parte sa aton mga kinahanglanon. Ginpakita niya nga indi kita dapat mangayo sing sobra sa aton kinahanglan “para sa sini nga adlaw.” Sa baylo, sundon naton ang laygay sang Biblia: “Indi ako pagpamanggara ukon pagpaimula. Hatagi lamang ako sang kalan-on nga akon kinahanglanon.”—Hulubaton 30:8, HPV.

“Patawara kami sang amon mga sala, subong nga ginpatawad man namon ang mga nakasala sa amon.” Ang sala mapaanggid sa utang. Tanan kita kinahanglan magtuman sa Dios. Gani kon supakon naton sia ukon nakasala kita sa iya, daw pareho lang nga nakautang kita. Si Jehova handa magpatawad sa aton kon handa man kita magpatawad sa mga nakasala sa aton.—Mateo 18:21-35.

“Indi kami pagdalha sa pagsulay, kundi luwasa kami gikan sa isa nga malauton.” “Ang isa nga malauton” amo si Satanas nga Yawa, nga ginatawag man nga “Panulay.” (Mateo 4:3) Maluya kita kag indi perpekto, gani kinahanglan naton ang bulig sang Dios para mabatuan si Satanas kag ang iya mga sinakpan.—Marcos 14:38.

Ang modelo nga pangamuyo ni Jesus makabulig sa imo nga mapauswag ang imo mga pangamuyo, ayhan paagi sa pag-una sa kon ano ang importante sa Dios. Paano ini nga pangamuyo nagapaathag sa panguna nga mensahe sang Biblia? Suno kay Jesus, ang panguna nga tema sang Biblia amo ang pagpakabalaan sa ngalan sang Dios, pagdula sang kalainan, kag ang malinong nga paggahom sang Ginharian sang Dios sa duta. Madamo gid kita sing matun-an sa modelo nga pangamuyo ni Jesus!

[Mga Nota]

^ par. 8 Sa orihinal nga lenguahe sang Biblia, nga ginsulat halos sa Hebreo kag Griego, ang ngalan sang Dios mabasa sing mga 7,000 ka beses. Makapasubo nga madamo sing bersion sang Biblia subong ang naggamit sing mga titulo sang Dios imbes nga ang iya balaan nga ngalan.

^ par. 9 Ang patay wala na nagakabuhi, kundi daw ‘nagakatulog,’ ukon “wala makahibalo sang bisan ano,” kag banhawon sila sa palaabuton.—Juan 5:28, 29; 11:11-13; Manugwali 9:5.

NAMANGKOT KA BALA?

● Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia: “Gani, mangamuyo kamo sa sining paagi”?—Mateo 6:9.

● Suno sa modelo nga pangamuyo, ano ang dapat naton unahon sa aton pangamuyo?—Mateo 6:9, 10.

● Ngaa dapat naton patawaron ang mga nakasala sa aton?—Mateo 6:12.

[Retrato sa pahina 13]

Ang modelo nga pangamuyo ni Jesus makabulig sa aton nga unahon kon ano ang importante sa Dios