Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Sala sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang Genesis 24:1-4, 10-23. Ano ang tatlo ka sala sa sini nga piktyur? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom, dayon kolori ang piktyur para makompleto ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano ang maayo nga mga batasan ang ginpakita ni Rebeca?

CLUE: Basaha ang Hulubaton 31:17, 27, 29-31; 1 Pedro 4:9.

Paano mo mailog si Rebeca?

CLUE: Basaha ang Hulubaton 11:25; Roma 12:11.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Isulat ang ngalan sang isa ka tawo nga gusto mo buligan. Listaha kon ano ang mabulig mo sa iya. Dayon, ipakita ini sa imo pamilya kag istoryahan ninyo kon ano ang inyo mabulig sa iya kag kon san-o ninyo ini himuon. Kon nabuligan na ninyo sia, istoryahan ninyo nga pamilya kon ano ang inyo nabatyagan sa pagbulig sa iya.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 13 JOB

MGA PAMANGKOT

A. Si Job may ․․․․․ ka bata nga lalaki kag ․․․․․ ka bata nga babayi.

B. Ano ang ginkuha ni Satanas kay Job?

C. Kompletuha ang ginsiling ni Job: “Tubtub nga mapatay ako indi ko pag-isikway . . . ”

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 1600 B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Nag-istar sa Uz

GINSAAD NGA DUTA

EGIPTO

UZ?

JOB

SIN-O SIA?

“Himpit kag matarung” sia nga tawo sa panulok sang Dios. (Job 1:8) Bisan pa ginpabudlayan sia sang iya asawa kag sang iban, wala gid sia nag-untat sa pag-alagad sa Dios. (Job 1:20-22; 2:9, 10) Ang iya pagbatas kag ang maayo nga resulta sini nagapabakod sa aton nga batason man ang mga problema kag magpabilin nga matutom sa Dios.—Job 42:12-17; Santiago 5:11.

MGA SABAT

A. 14, 6.—Job 1:2; 42:13.

B. Iya mga pagkabutang, mga alagad, kabataan, kag maayo nga panglawas.—Job 1:13-19; 2:4-7.

C. “. . . gikan sa akon ang akon pagkatadlong.”—Job 27:5.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si Lukas, pito ka tuig. Nagaistar ako sa Germany. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Germany, 60,000, 100,000, ukon 160,000?

5. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Germany.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

Kon gusto mo mag-print sing dugang nga kopya sang “Para Binagbinagon sang Pamilya,” tan-awa ang www.jw.org

● Ang mga sabat sang “PARA BINAGBINAGON SANG PAMILYA” makita sa pahina 27

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Dapat 10 ka kamelyo, indi 11.

2. Palaimnan ang ginbubuan ni Rebeca kag indi tatlo ka bariles.

3. Singsing kag duha ka pulseras ang ginhatag sang alagad kay Rebeca kag indi kulintas.

4. 160,000.

5. C.