Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagaulikid Bala ang Dios sa mga Sapat?

Nagaulikid Bala ang Dios sa mga Sapat?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Nagaulikid Bala ang Dios sa mga Sapat?

NABUTANG sa katalagman ang mga sapat. Madamo nga sientipiko ang nagapati nga kadasig mapapas sang espesyi sang mga sapat. Daku gid nga halit ang nahimo sang tawo sa mga sapat. Ang mga kompanya nga nagabaligya sing pagkaon, mga sport nga nagapaaway sang mga sapat, kag mga nagpabaya sang ila mga sapat amo ang pila sa mga rason sini.

Nagapati ang iban nga indi ini malikawan bangod sa pagdamo sang tawo. Pero gusto bala ini sang Dios? Ginapabay-an bala niya ang mga sapat nga halitan sang mga tawo? Paano naton mahibaluan nga nagaulikid ang Dios sa mga sapat?

Nagaulikid Halin Pa sang Una

Sang gintuga sang Dios ang mga isda, pispis, kag mga sapat sa duta, nalipay gid sia sa sini. Nagsiling ang Biblia nga “nakita sang Dios nga ini maayo.” (Genesis 1:21, 25) Ining tanan nga tinuga, halin sa pinakagamay asta sa pinakadaku, mahigugmaon nga ginatatap sang Manunuga. Wala lang sila gintuga sang Dios nga may natural nga “kaalam” kundi ginhatagan man sila sing kinahanglanon para mabuhi. Nagsiling ang manunulat sang Biblia: “Ini sila tanan nagahulat sa imo, agud nga mahatagan mo sila sang ila kalan-on sa nagakaigo nga panag-on. Nagahatag ka sa ila, sila nagatipon; ginahumlad mo ang imo kamut, nagakabusug sila sang kaayohan.”—Hulubaton 30:24; Salmo 104:24, 25, 27, 28.

Gintuga sang Dios ang mga sapat para dumalahan sang una nga tawo nga si Adan. Wala gintuga ang sapat nga may ikasarang sa pagrason ukon sa pagtigayon sang maayo nga kaangtanan sa Dios. (2 Pedro 2:12; Judas 19) Pero si Adan gintuga “sa dagway sang Dios,” gani mas mataas sia sangsa mga sapat. May ikasarang sia nga ipakita ang personalidad sang iya Manunuga nga si Jehova. (Genesis 1:27; Salmo 83:18) Pero wala ini naghatag sing kinamatarong sa mga tawo nga abusuhan ang mga sapat.

Halimbawa, ginhatagan ni Jehova sing pribilehiyo si Adan nga ngalanan ang mga sapat. Isa pa, ginbuligan ni Jehova si Adan paagi sa pagdala sang mga sapat sa iya para ‘tan-awon kon ano ang itawag niya sa ila.’ (Genesis 2:19) Matatap lang sing maayo sang mga tawo ang mga sapat kon sundon nila ang Manunuga.

Nagaulikid Gid ang Dios!

Makapasubo nga nagrebelde si Adan sa iya Manunuga. Daku gid ang halit sini sa tanan nga tawo kag sa tanan nga nagakabuhi sa duta. Pero, gintudluan kita sang Manunuga kon paano dapat tratahon ang mga sapat. Bisan pa gintugutan sang Dios ang tawo nga ihawon ang mga sapat para kaunon kag para sa iban pa nga katuyuan, wala niya gintugutan nga pintasan ini. Nagsiling ang Biblia: “Ang matarong nga tawo nagaatipan sing maayo sa iya mga sapat, pero ang malaot nga tawo mapintas kag wala sing kaluoy sa iya mga sapat.”—Hulubaton 12:10, Ang Pulong sang Dios, APD.

Ginhatagan pa gani sang Dios ang dumaan nga pungsod sang Israel sing kasuguan para sa kaayuhan sang mga sapat. May kahimusan nga Adlaw nga Inugpahuway kada semana para makapahuway ang mga Israelinhon kag ang ila man mga sapat. (Exodo 23:12) Bisan pa wala sing trabaho sa sinang sagrado nga adlaw, kinahanglan buligan sang mga tawo ang mga sapat nga ara sa katalagman. (Lucas 14:5) Nagsugo pa gid ang Dios nga dapat pakaunon ang mga baka samtang nagatrabaho, kag indi dapat pagpatam-an sing trabaho ang mga sapat. (Exodo 23:5; Deuteronomio 25:4) Ginadumilian  man nga upuron ang toro kag asno sa isa ka gota para indi ini mahalitan. (Deuteronomio 22:10) Maathag nga ginatudlo sang Biblia nga dapat tratahon sing nagakaigo, respetuhon, kag pakitaan sing kaluoy ang mga sapat.

Ginauna sang madamo nga tawo ang ila kinahanglanon kag wala ginapamensar ang malain nga epekto sang ila ginahimo sa mga sapat. Pero ginkabalak-an sang Dios ang mga sapat. Sang naakig si propeta Jonas kay wala gindayon sang Dios ang iya paghukom sa mga taga-Ninive nga naghinulsol, nagsiling si Jehova: “Indi bala ako mahilak sa Ninive, inang daku nga banwa, nga may kapin sa isa ka gatus kag duha ka pulo ka libo ka tawo nga indi makakilala sang ila kamut nga too kag sang ila kamut nga wala, kag may madamu man nga kahayupan?” (Jonas 4:11) Naluoy gid ang Manunuga sa mga sapat.

Sigurado nga Atipanon Sila sa Palaabuton

Maathag nga importante sa Dios kon paano ginatratar ang mga sapat. Ang iya pinalangga nga Anak, si Jesus, nagsiling pa gani nga mahibaluan sang iya Amay kon mahulog ang isa ka maya sa duta. (Mateo 10:29) Pero ang mga tawo, bisan pa nagatinguha nga indi mahalitan ang palibot, indi makaintiende sing bug-os sa mga epekto sang ila ginahimo. Para mapakita nila ang ila pag-ulikid sa mga tinuga sa palibot, kinahanglan nila bag-uhon ang ila panghunahuna.

Makalilipay kay ginalaragway sang Biblia nga sa paggahom sang Ginharian sang Dios “ang mga tawo sa kalibutan mapun-an sang ihibalo parte sa GINOO.” (Isaias 11:9, APD) Ini nga ihibalo magatudlo sa matinumanon nga mga tawo para madumalahan sing maayo ang duta. Kon sundon nila ang Manunuga, sigurado nga mangin maayo ang kaangtanan sang tawo kag sapat, kag mapasag-uli ang orihinal nga kahimtangan sang duta suno sa katuyuan sang Dios.

Ginlaragway sang Biblia ini nga pagbag-o nga nagasiling: “Ang lobo magapuyo kaupud sang cordero, kag ang leopardo magaluko kaupud sang kanding nga tinday, kag ang tinday nga baka kag ang leon nga totoy kag ang pinatambok magatingub, kag ang bata magatuytuy sa ila. Ang baka kag ang oso magahalab; ang ila mga tinday magaluko sing tingub; kag ang leon magakaon sing dagami kaangay sang baka. Ang bata nga nagasoso magahampang sa ibabaw sang boho sang dalitan nga man-ug, kag ang nalutas nga bata magakoot sang iya kamut sa palanagoan sang man-ug nga dalitan.” Maayo gid ini nga palaabuton nga dapat dumdumon!—Isaias 11:6-8.

NAMANGKOT KA BALA?

● Importante bala sa Dios kon paano ginatratar ang mga sapat? —Hulubaton 12:10; Mateo 10:29.

● Posible bala nga mangin maayo ang kaangtanan sang tawo kag sapat?—Isaias 11:6-9.

[Blurb sa pahina 11]

Kinahanglan bag-uhon sang tawo ang ila panghunahuna para maatipan sing maayo ang mga sapat

[Picture Credit Line sa pahina 11]

La Voz de Galicia/Fotógrafo: Víctor Mejuto