Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Sala sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang Binuhatan 9:36-41. Ano ang tatlo ka sala sa sini nga piktyur? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa idalom, dayon kolori ang piktyur para makompleto ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano ang isa pa ka ngalan ni Tabita, kag ano ang kahulugan sang iya ngalan?

CLUE: Basaha ang una nga parapo sa pahina 67 sang libro nga “Pagpanaksi sing Maid-id Tuhoy sa Ginharian sang Dios.”

Dalok bala si Tabita? Ipaathag.

CLUE: Basaha ang Binuhatan 9:36, 39.

Paano nangin matuod kay Tabita ang ginsiling ni Jesus sa Lucas 6:38? Paano mo sia mailog?

CLUE: Basaha ang Efeso 4:28; Santiago 2:14-17.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Hambali ang miembro sang pamilya nga mamensar kon sin-o ang gusto nila regaluhan. Nian maghimo sing simple nga regalo para sa sina nga tawo. Halimbawa, maghimo sing kard ukon bookmark nga may teksto sang Biblia.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 7 PEDRO

MGA PAMANGKOT

A. Ngaa naglugdang si Pedro?

B. Husto ukon sala? Nagpabilin bala nga soltero si Pedro.

C. Sang ginpauntat sang relihioso nga mga lider ang mga apostoles sa pagpanudlo, nagsabat si Pedro kag ang iban nga apostoles: “Dapat namon . . . ”

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

1 C.E.

Nagkabuhi sang unang siglo C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Nagaistar sa Betsaida kag Capernaum

GALILEA

Capernaum

Betsaida

Dagat sang Galilea

PEDRO

SIN-O SIA?

Mapisan sia nga mangingisda nga nangin isa sa una nga disipulo ni Jesus. Ginpili sia ni Jesus subong isa sa iya 12 ka apostoles, ukon pinadala. Sa rekord sang apat ka Ebanghelyo, mas madamo ang ginsiling ni Pedro sangsa iban nga apostol. Daku ang papel nga ginhatag sa iya ni Jehova sa pagbantala kag ‘pagpabakod sa iya mga kauturan.’—Lucas 22:32; Marcos 3:13-19.

MGA SABAT

A. Nagduhaduha sia.—Mateo 14:28-31.

B. Sala.—Marcos 1:29-31; Juan 1:42; 1 Corinto 9:5.

C. “. . . tumanon ang Dios subong manuggahom sa baylo sang mga tawo.”—Binuhatan 5:18, 27-29.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si Antonia, walo ka tuig. Nagaistar ako sa Chile nga sakop sang Bagatnan nga Amerika. Mga pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Chile, 69,500, 96,500, ukon 106,500?

5. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo kalayo sa Chile.

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

● Ang mga sabat sang “PARA BINAGBINAGON SANG PAMILYA” makita sa pahina 23

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Wala nagatindog si Pedro sang nangamuyo sia kundi nagaluhod.

2. Indi mga kulon ukon tibod ang ginpakita sang (mga balo) nga babayi kay Pedro kundi mga kunop kag bayo nga gintahi ni Tabita.

3. Ginpagua ni Pedro ang mga tawo sang nangamuyo sia.

4. 69,500.

5. B.