Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Pamangkot sang mga Pamatan-on

Walawala Gid Bala Ako?

Walawala Gid Bala Ako?

“Daw walawala gid ako kon ikomparar sa akon amiga, daw kahapos lang sang tanan para sa iya. Kon kaisa nagapamensar ako kon ano gid bala ang kulang sa akon. Ako man lang ang nagapabudlay sa akon kaugalingon.”—Annette. *

WALA mo bala ginahimo ang pila ka butang kay pamatyag mo indi mo masarangan? Nagakadula bala kon kaisa ang imo kompiansa kon may magkomento sa imo? Wala ka na bala nagatinguha kay sang una pirme ka lang nagasala? Kon amo, paano mo atubangon ang matuod ukon ginapensar mo lang nga kapaslawan?

Importante gid nga mabal-an mo ang sabat sang katapusan nga pamangkot kay indi gid malikawan nga makasala ka. (Roma 3:23) Dali maulian ang mga tawo nga makahibalo mag-atubang sang mga kapaslawan. Buot silingon, balanse ang ila pagtamod sa ila mga kapaslawan, kag nagatinguha sila liwat. Kag kalabanan sa ila nagamadinalag-on! Tan-awon naton kon paano mo atubangon ang tatlo ka kapaslawan—ang posible nga kapaslawan, ginapensar mo nga kapaslawan, kag ang matuod nga kapaslawan.

POSIBLE NGA KAPASLAWAN → ANG MAHIMO MATABO

Ginapamensar mo nga indi mo gid ini masarangan, gani indi ka na magtinguha.

Hibalua ang mga nabudlayan mo. Butangi sing ✔ ang gusto mo gid himuon, pero sa pamatyag mo indi mo masarangan.

  • Pagpaathag sang imo mga pagpati sa imo mga klasmeyt

  • Pag-aplay sing obra

  • Paghambal sa publiko

  • Pag-entra sa sports

  • Pagkanta ukon pagtokar sing mga instrumento sa musika

  • Iban pa ․․․․․

Pamensari. Tan-awa liwat ang gintsekan mo sa ibabaw, binagbinaga kon ano ang mahimo nga mga resulta sini paagi sa pagsabat sa mga pamangkot:

‘Ano ang gusto ko nga matabo?’

․․․․․

‘Ano ang ginakahadlukan ko nga matabo?’

․․․․․

Isulat ang isa ka rason kon ngaa dapat mo ini himuon bisan pa mahimo ka mapaslawan.

․․․․․

Halimbawa sa Biblia. Sang ginsugo ni Jehova nga Dios si Moises nga pangunahan ang pungsod sang Israel, ginpamensar niya dayon ang indi maayo nga matabo. “Paano kon indi magpati sa akon ang mga Israelinhon ukon magpamati sa akon isiling?” pamangkot niya sa Dios.  Dayon, nagpamensar sia nga indi niya ini masarangan. “Indi ako maayo maghambal,” siling niya. “Nagautol-utol ako kon maghambal.” Bisan pa nagsiling si Jehova nga buligan sia, namalibad gihapon si Moises: “Kon mahimo magpadala ka na lang sang iban.” (Exodo 4:1, 10, 13, APD) Ginbaton gid man ni Moises ang asaynment, kag nahibaluan naton kon ano ang natabo. Sa bulig sang Dios, ginpangunahan ni Moises ang katawhan sang Israel sa sulod sang 40 ka tuig.

Ang mahimo mo. Si Hari Solomon nagsulat: “Ang bisan ano nga makita nga himoon sang imo kamut, himoa ini.” (Manugwali 9:10) Imbes mahadlok nga indi mo ini masarangan, tinguhai gid ini. Manumdom ka sing sitwasyon nga wala mo ginpaabot nga nangin maayo ang resulta sang imo ginhimo. Ano ang natun-an mo sang nahimo mo ini? Paano ini makabulig sa imo nga mabatuan ang kahadlok?

Suhestyon: Mahimo mo pamangkuton ang imo ginikanan ukon hamtong nga abyan kon paano madugangan ang imo kompiansa. *

GINAPENSAR NGA KAPASLAWAN → ANG PAMATYAG MO NGA NATABO

Kon nagmadinalag-on ang isa, pamatyag mo walawala ka na gid kon ikomparar sa iya.

Hibalua ang mga nabudlayan mo. Kay sin-o mo ginakomparar ang imo kaugalingon, kag ano ang nahimo niya nga sa pamatyag mo walawala ka gid.

․․․․․

Pamensari. Ang kadalag-an bala sina nga tawo nagapakita gid nga walawala ka? Sa ubos, isulat ang bag-o lang nga natabo, pareho abi sang test sa eskwelahan. Nakapasar ka man, pero may mas mataas sangsa imo.

․․․․․

Isulat kon ngaa dapat magtinguha ka pa gid.

․․․․․

Halimbawa sa Biblia. “Nagsingkal” sa kaakig si Cain sang ginpaboran ni Jehova ang iya utod nga si Abel. Ginpaandaman sia ni Jehova sa iya kahisa, pero ginpasalig man sia nga kon gustuhon niya magamadinalag-on  sia. Nagsiling si Jehova sa iya: “Kon nagahimo ka sing maayo, indi ka bala pagbayawon?” *Genesis 4:6, 7.

Ang mahimo mo. Imbes nga ‘magpaindisanay,’ bisan sa hunahuna lang, magkalipay sa nahimuan sang iban. (Galacia 5:26; Roma 12:15) Dapat mo man kilalahon ang imo mga abilidad pero indi ka magpahambog. Nagsiling ang Biblia: “Pamatud-an sang kada isa kon ano ang iya kaugalingon nga binuhatan, kag nian may rason sia sa paghugyaw may kaangtanan sa iya kaugalingon lamang.”Galacia 6:4.

MATUOD NGA KAPASLAWAN → ANG MATUOD NGA NATABO

Ginapamensar mo ang imo mga kapaslawan, kag daw wala sing pulos nga magtinguha ka pa.

Hibalua ang mga nabudlayan mo. Ano nga kapaslawan ang ginalainan mo gid sing buot?

․․․․․

Kon matumba ka, magbangon kag magpabulig kon kinahanglanon

Pamensari. Ang ginsulat mo sa ibabaw nagapakita bala nga walawala ka na gid? Halimbawa, kon nadala ka sang imo kaluyahon, buot bala silingon nga wala ka na sang paglaum? Ukon basi kinahanglan mo lang ang bulig? Kon nagahampang ka kag natumba, indi mo bala pagbatunon ang bulig sang iban para makahampang ka liwat? Amo man sini ang dapat mo himuon kon mapaslawan ka. Isulat ang ngalan sa ubos sang tawo nga masugiran mo sang imo problema. *

․․․․․

Halimbawa sa Biblia. May tion man nga naluyahan si apostol Pablo sa iya mga kaluyahon. “Makaluluoy gid ako!” siling niya. (Roma 7:24, APD) Pero, nahibaluan ni Pablo nga masarangan niya ini. Nagsulat sia: “Nakapakig-away na ako sang maayo nga pagpakig-away, nadalagan ko na ang dalaganon tubtob sa katapusan, natuman ko na ang pagtuo.”—2 Timoteo 4:7.

Ang mahimo mo. Imbes nga magpokus sa imo mga sayop, hunahunaa ang imo maayo nga mga kinaiya. Amo gid ini ang ginahimo ni Jehova. Ang Biblia nagsiling: “Ang Dios indi di-matarong nga kalimtan ang inyo binuhatan kag ang gugma nga ginpakita ninyo para sa iya ngalan.”—Hebreo 6:10; Salmo 110:3.

Dumduma ini: Wala sing perpekto sa aton. Tanan kita makasala kon kaisa. Pero, kon dali ka maulian, makabulig gid ini sa imo sa ulihi. Ang Hulubaton 24:16 nagsiling: “Ang matarung nga tawo mapukan [matumba, Maayong Balita nga Biblia, MB] sing makapito, kag nagabangon liwat.” Dapat nga amo ka sina nga klase sang tawo!

 

^ par. 3 Gin-islan ang ngalan.

^ par. 23 Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang Magmata! sang Mayo 2010 pahina 26-28.

^ par. 31 Wala namati si Cain sa laygay ni Jehova. Ang natabo sa iya, leksion para sa imo nga indi mahisa sa kadalag-an sang iban.—Filipos 2:3.

^ par. 36 Mabuligan ang isa ka Cristiano nga nakasala kon makig-istorya sia sa mga gulang sa kongregasyon.—Santiago 5:14, 16.