Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano Ang Kulang Sa Sini Nga Piktyur?

Basaha ang 2 Hari 4:8-10. Tan-awa ang piktyur. Ano ang kulang sa sini? Isulat ang imo sabat sa mga linya. I-konek ang mga pintok para makompleto ang piktyur dayon, kolori ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Diagram]

(Tan-awa ang publikasyon)

PARA HAMBALAN:

Paano nagpakita sing kaayo ang babayi? Paano ginbalusan ni Jehova ang kaayo nga ginpakita niya sa propeta sang Dios?

CLUE: Basaha ang 2 Hari 4:32-37.

Paano mo mapakitaan sing kaayo ang mga alagad ni Jehova subong?

CLUE: Basaha ang Roma 12:13; Galacia 6:10.

HILIMUON SANG PAMILYA:

I-akto sang isa ka miembro sang pamilya ang isa sa mga karakter sa sini nga istorya. Pero indi sia puede maghambal. Dayon pakton sang iban kon sin-o ini nga karakter.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 2 DANIEL

MGA PAMANGKOT

A. Ngaa gintagbong si Daniel sa buho sang mga leon?

B. Ano ang Hebreo nga ngalan sang tatlo ka amigo ni Daniel?

C. Sa anong duha ka kagamhanan sa kalibutan nag-alagad si Daniel?

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 600’ B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Pagkabihag sa Jerusalem pa Babilonia

Jerusalem

Babilonia

DANIEL

SIN-O SIA?

Mahimo nga isa ka prinsipe nga natawo sa tribo ni Juda. Isa ka matutom nga propeta nga gin-inspirar sa pagsulat sang tulun-an sa Biblia nga ginatawag sa iya ngalan. Mahimo nga pamatan-on pa lang sia sang gindala sia ni Nabocodonosor nga bihag sa Babilonia, upod sa iban nga miembro sang dungganon nga pamilya.

MGA SABAT

A. Nangamuyo sia kay Jehova bisan may sugo nga indi puede.—Daniel 6:6-17.

B. Ananias, Misael, Azarias.—Daniel 1:6, 7.

C. Babilonia kag Medo-Persia.—Daniel 5:30; 6:8.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si Jorge, ako si Nicolas, ako naman si Priscilian. Nagaistar kami sa Belize, sa may Central America. Mga pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Belize, 600, 2,000, ukon 3,500?

5. Bilugi ang pintok kon diin kami nagaistar. Butangi sang pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo kalayo sa Belize.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

● Ang mga sabat sang pahina 30 kag 31 makita sa pahina 28

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Higdaan.

2. Lamesa.

3. Pulungkuan.

4. 2,000.

5. A.