Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Masaligan nga Tuburan sang Giya kag Paglaum

Masaligan nga Tuburan sang Giya kag Paglaum

 Masaligan nga Tuburan sang Giya kag Paglaum

SI Jehova nga Dios indi pareho sa mga demonyo. Tuman sia kaalam kag labing gamhanan. Sia ang pinakamaayo nga halimbawa sa pagpakita sing gugma. (1 Juan 4:8) Ang iya mga laygay maayo, wala sing bayad, kag para gid sa aton kaayuhan. Lain gid ini sa mga laygay sang mga manugpakot kag mga psychic! “Palapit kamo, tanan kamo nga ginauhaw [sa espirituwal],” siling sang Dios. “Ari ang tubig! Bisan wala kamo sing kuwarta, magbakal kamo kag magkaon! Dali kamo, magbakal kamo sang bino kag gatas nga wala sing bayad! Ngaa nagagasto kamo sang inyo kuwarta sa indi kalan-on? Ngaa ginagasto ninyo ang inyo mga suweldo sa indi man lang makabusog sa inyo? Pamati kamo sa akon kag makakaon kamo sang manamit nga pagkaon kag mabusog gid kamo.”—Isaias 55:1, 2, APD.

Ang Biblia nagahatag sa aton sing paglaum, proteksion sa espirituwal, katuyuan sa kabuhi, kag pinakamaayo nga mga prinsipio kay naghalin ini sa aton mahigugmaon nga Manunuga. Binagbinaga ang masunod nga mga pamangkot kag mga sabat sang Biblia.

[Kahon sa pahina 7]

Paano mangin malinong ang akon kabuhi? Ang Biblia nagasiling: “Amo ini ang ginasiling sang GINOO, ang imo Manunubus, ang Balaan sang Israel: ‘Ako amo ang GINOO nga imo Dios, nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, nga nagatuytuy sa imo sa dalanon nga laktan mo. Kabay kuntani nga nagpamati ka sa akon mga sogo! Niyan ang imo paghidait [kalinong] nanginsubong kuntani sang suba, kag ang imo pagkamatarung nanginsubong sang mga balud sang dagat.’”—Isaias 48:17, 18.

Madula pa bala ang kalautan? “Ang matadlong magapuyo sa duta, kag ang himpit magapabilin sa sini; apang ang malauton utdon gikan sa duta, kag ang maluib gabuton sa sini.” (Hulubaton 2:21, 22) Ang malauton nga mga tawo upod sa malauton nga mga anghel pagalaglagon. Ang ila kalaglagan bug-os nga daw pareho sang butang nga ginsunog.—Bugna 20:10, 14.

Madula pa bala ang balatian kag pag-antos? “Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:3, 4.

Indi pareho sa mga demonyo, ang Dios wala gid nagabinutig. Ang matuod “indi [sia] makabutig.” (Tito 1:2) Ipakita sang katapusan nga artikulo sini nga serye nga makahatag sing kahilwayan kag kabuhi ang kamatuoran.—Juan 8:32; 17:3.