Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Matuod Bala nga Persona ang Dios?

Matuod Bala nga Persona ang Dios?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Matuod Bala nga Persona ang Dios?

MADAMO nga tawo ang nagadayaw sa katahom sang mga tinuga, gani para sa ila, may ara gid isa ka gamhanan nga puersa ukon dios. Nagadayaw ka man bala sa makatilingala nga desinyo sang uniberso, sa katahom sang aton planeta, kag sa desinyo sang lawas sang tawo?

Kon amo, mahimo nga nagapati ka man sa isa ka gamhanan nga puersa. Ginatudlo sang pila ka relihion nga ining gamhanan nga puersa ara sa mga bukid, kahoy, kahawaan, kag sa iban pa nga bahin sang uniberso. Ang iban nagapati nga ang espiritu sang mga katigulangan, maayo man ukon malain, nagaupod sa di-makita nga mga puersa para mangin isa sila ka Supremo nga Persona—ang Dios!

Diin man sini, ang kalabanan nagapati nga ining gamhanan nga puersa, wala sing personalidad. Bangod sini, ang iban nabudlayan magpati nga ang Dios may panghunahuna, balatyagon, katuyuan, kag mga handum. Ang Dios bala isa ka matuod nga persona? Ang makasabat sini amo ang Biblia, ang isa sa pinakadaan kag sagrado nga libro nga lapnag ang sirkulasyon.

Makilala Mo ang Dios Paagi sa Pagkahuman sang Tawo

Suno sa Biblia, gintuga ang tawo para ipakita ang mga kinaiya sang Dios. Ang Genesis 1:27 nagsiling nga “gintuga sang Dios ang tawo, nga kaangay sa iya.”—Maayong Balita nga Biblia, MB.

Wala ini nagakahulugan nga ang una nga tawo pareho gid sa Dios. Ang Biblia nagsiling nga ang Dios indi makita nga espiritu, ang tawo naman human sa makita nga mga elemento sang duta. (Genesis 2:7; Juan 4:24) Pero magluwas sa sini nga kinatuhayan, kon usisaon naton sing maayo ang mga kinaiya sang tawo, makilala naton kon ano gid ang Dios.

Ang mga tawo may ikasarang sa pagplano sing maayo kag sa paghimo sang ila mga  buluhaton. Mahimo nila ini bangod sa ila mga kinaiya pareho sang kaayo, ikasarang sa paghunahuna, praktikal nga kaalam, kag hustisya. Ang mga tawo mahimo man magbatyag sing gugma ukon kaakig. Ang nagkalainlain nga kombinasyon sini nga mga kinaiya amo ang rason kon ngaa may diutay kita nga kinatuhayan sa iban. Huo, ang kada isa sa aton may lainlain nga personalidad. Amo ini ang rason kon ngaa ginatawag kita nga persona.

Sa banta mo himuon bala kita sang Dios nga persona kon sia mismo indi persona kundi isa lang ka puersa nga nagalupadlupad sa espirituhanon nga duog? Kon ang tawo gintuga sa dagway sang Dios, buot silingon ang Dios madamo sing mga kinaiya pareho sa tawo. Binagbinaga ang masunod.

Ang Dios may ngalan. Ang Biblia nagsiling: “Ako amo si Jehoba [Jehova, NW]: amo ini ang akon ngalan.” (Isaias 42:8, Mga Balaan nga Kasulatan, MBK) Gusto sang Dios nga makilala ang iya ngalan. Ang Biblia nagsiling: “Mangindalayawon ang ngalan ni Jehoba kutub karon kag sa gihapon! Kutub sa bulutlakan sang adlaw tubtub sa katundan, pagadayawon kunta ang ngalan ni Jehoba!” (Salmo 113:2, 3, MBK) Kon ang Dios ginatawag sang iya mga sumilimba sa iya ngalan, ginakabig nila sia nga isa ka persona.

Ang Dios pinasahi. Suno sa Biblia, pinasahi gid ang Dios. (1 Corinto 8:5, 6) Nagsiling ini: “Daku ka, O GINOONG Dios [Jehoba, MBK]; kay wala sing kaangay sa imo, ukon may iban nga Dios luwas sa imo.” (2 Samuel 7:22) Ginalaragway man sang Kasulatan si Jehova subong matuod nga “Dios sa langit sa ibabaw kag sa duta sa idalum; wala na gid sing iban.”—Deuteronomio 4:39.

Si Jehova nga Dios naakig sa kalautan. Mga persona lamang ang makabatyag sing kaakig. Ang Biblia nagsiling nga ang aton Manunuga naakig sa ‘mga mata nga palabilabihon, dila nga butigon, kag mga kamut nga nagapaagay sing dugo nga wala sing sala, sa tagiposoon nga nagapahito sing mga tinutuyo nga malaut, tiil nga madasig magdalagan sa panistis, dimatuud nga saksi nga nagamitlang sing mga butig, kag sa nagasab-ug sing kasuayon sa tunga sang mga kauturan.’ (Hulubaton 6:16-19) Talupangda nga naakig gid ang Dios sa sini nga mga kinaiya. Matun-an naton diri nga ang Dios nagaulikid sa aton kag naakig gid sa ginahimo sang mga tawo nga nagahalit sa aton.

Si Jehova isa ka mahigugmaon nga Dios. Suno sa Biblia ginahigugma gid sang Dios ang “mga tao sa kalibutan.” (Juan 3:16, APD) Ginapakita sini nga may kinaiya sia pareho sa isa ka mahigugmaon nga amay nga gusto ihatag ang pinakamaayo sa iya kabataan. (Isaias 64:8) Matigayon sang mga tawo ang madamo nga pagpakamaayo sang Dios kon kabigon nila sia nga mahigugmaon nga Amay.

Mahimo Ka Mangin Abyan sang Dios

Maathag nga ginatudlo sang Biblia nga ang Manunuga isa ka persona nga may ngalan kag personalidad. May ikasarang sia sa pagplano sing maayo kag sa paghimo sa iya mga buluhaton. Mahimo niya ini bangod sa iya mga kinaiya pareho sang kaayo, ikasarang sa paghunahuna, praktikal nga kaalam, kag hustisya. Indi sia malayo kundi madali sia palapitan. Sia nagsiling: “Ako ang GINOO nga imo Dios, magauyat sang imo kamut nga too; nagasiling sa imo, ‘Dili magkahadluk, magatabang ako sa imo.’”—Isaias 41:13.

May katuyuan ang Dios para sa katawhan. Ang Biblia nagsiling: “Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.” (Salmo 37:29) Bangod nahibaluan naton nga ang Dios pinasahi kag may personalidad, mas mahapos sa aton nga mangin suod sa iya kag mabaton ang mga pagpakamaayo nga ginatanyag niya sa iya mga abyan.—Deuteronomio 6:4, 5; 1 Pedro 5:6, 7.

NAMANGKOT KA BALA?

● May ngalan bala ang Dios?—Isaias 42:8.

● Madamo bala sing dios?—1 Corinto 8:5, 6.

● Puede bala mangin suod ang mga tawo sa matuod nga Dios?—1 Pedro 5:6, 7.

[Retrato sa pahina 29]

Himuon bala kita sang Dios nga persona kon sia mismo indi persona kundi isa lang ka puersa?