Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ihambal Ko Gid sa Ila nga, “Ari Kita Diri Tanan!”

Ihambal Ko Gid sa Ila nga, “Ari Kita Diri Tanan!”

 Ihambal Ko Gid sa Ila nga, “Ari Kita Diri Tanan!”

Panugiron ni Abigail Austin

Isa ka adlaw sang Abril 1995, sang siam pa lang ako ka tuig, ang amon grupo sa lokal nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova nagsugtanay nga magkadto sa kaumhan. Nagasundanay ang amon mga salakyan kag upod ko sa salakyan ang akon magulang nga babayi nga si Sarah, ang amon amiga nga si Deborah, kag sanday Nanay kag Tatay. Pero hinali lang nga may nagasibad nga salakyan nga nagsugata kag nagbunggo sa amon. Ako lang ang nabilin nga buhi.

NAKABUGTAW ako sa ospital pagligad sang duha ka semana. Wasak ang akon bagol, kag ginbutangan ini sang mga doktor sing mga plates para maplastar ini liwat. Bisan pa sini, madasig ako nga nag-ayo. Sang ulihi, ginsugiran ako sang akon mga paryente sang natabo, pero wala ako magpati. Ginapapati ko ang akon kaugalingon nga sang wala pa ako animo, ginabisitahan ako sang akon mga ginikanan kag magulang, kag nahidlaw na gid ako sa ila. Nagpati lang ako nga wala na sila sang makapauli ako sa balay. Naglalain gid ako.

Ano ang nakabulig sa akon nga maatubang ini nga trahedya?

Matutom sa Dios ang Amon Pamilya

Lima kami nga mag-ulutod kag ako ang kamanghuran. Sang naaksidente kami, si Sarah 22 anyos, si Shane 20, si Jessica 17, kag si Luke 15. Mabuot kag mapinalanggaon ang amon mga ginikanan. Ang akon amay nga si Steve nagaalagad subong gulang sa West Yorkshire nga Kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa Shipley kag palangga sia sang tanan bangod ginapamatian gid niya kag ginabuligan ang iban. Ang akon iloy nga si Carol palangga man sang tanan, bangod daw anak sia kon mag-atipan sa mga tigulang sa amon kongregasyon. Nagahanda man sia sing mga tipontipon para sa mga pamatan-on kag ginabuligan niya kami nga makakita sing maayo nga abyan. Welcome ang tanan sa amon balay. Gintudluan man nila kami nga magpakita sing kaayo kag konsiderasyon sa amon mga kaingod.

Ginatun-an sang amon pamilya ang Biblia kada Mierkoles sang gab-i. Kon kaisa, ginadramadrama namon ang mga istorya sa Biblia kag nagakostyum pa gani kami. Halin pa sang bata kami, ginatudluan kami nanday Nanay kag Tatay kon paano magtuon para sa mga miting sang kongregasyon kag kon paano isugid ang mensahe sang Biblia sa balay sang mga tawo. Bisan pa masako sila para may isagod sa amon nga lima, may tion gihapon sila para sa amon kag ginbuligan nila kami nga mangin matutom kay Jehova nga Dios.

Sang makatapos eskwela sanday Sarah, Shane, kag Jessica, nagpayunir sila, ukon full-time nga mga ministro, kag amo man ang amon amiga nga si Deborah. Close gid kami ni Sarah. Daw nanay ko man sia, kag kon sira-klase, updanay kami nga nagatudlo sa iban parte sa Biblia. Kanami gid sadto nga tinion. Malipayon katama ang mga payunir, kag nanamian ako mag-upod sa ila. Amo nga gusto ko man magpayunir upod kay Sarah pagkatapos ko eskwela.

Kon piesta opisyal, ang amon pamilya kag ang iban sa amon kongregasyon pirme nagatipontipon. Nangin close gid ang mga pamatan-on kag mga tigulang. Wala ko gid sadto mapensar nga ining maayo nga mga abyan amo gali ang makabulig kag makalugpay sa akon!

 Pagkatapos sang Aksidente

Paggua ko sa ospital, nagpauli ako sa amon balay. Nagtinguha gid sanday Shane kag Jessica nga maatipan kag masagod kami nga mag-ulutod. Nagtrabaho sila sing part-time samtang padayon nga nagapayunir.

Madamo man nga Saksi sa amon kongregasyon ang nagbulig sa amon. Daku gid ang ila nahimo! Nagadala sila sing pagkaon, nagapaninlo, nagapaninda, kag nagapanglaba para sa amon, asta nga masarangan na namon ini himuon. Ginapasalamatan gid namon ini. Nakabaton kami sing madamo katama nga regalo kag mga kard halin sa mga Saksi sa iban nga lugar, nga nagapakita nga ang organisasyon ni Jehova nga Dios may matuodtuod nga gugma.

Mga isa ka tuig sang ulihi, nakita sang akon mga magulang nga mas maayo kon magdaku ako sa isa ka kompleto nga pamilya. Ang pila ka pamilya sa amon kongregasyon gusto magbulig, gani gin-istoryahan sang akon mga magulang kon ano ang pinakamaayo nga himuon nanday Nanay kag Tatay, pananglitan buhi pa sila, para sa akon kag sa akon relasyon kay Jehova. May napili kami nga isa ka pamilya. Si Billy nga isa ka gulang kag ang iya asawa nga si Dawn, suod sa amon pamilya, kag may lima sila ka tuig nga bata nga si Lois. Ginbaton nila ako sa ila pamilya kag sugod sadto ginkabig nila ako nga ila bata. Bisan pa kinahanglan man ako atipanon sang mga ginikanan ni Lois, wala gid sia nagasunggod. Mag-utod gid ang pagtamdanay namon.

Kon Paano Ko Naatubang ang Trahedya

Sang una, daw indi ko mahangpan kon ngaa natabo ini sa amon pamilya, kay ginahigugma man sang akon ginikanan pati nanday Sarah kag Deborah si Jehova kag ang mga tawo. Pero nadumduman ko dayon ang istorya sa Biblia parte kay Job, nga wala sia nadulaan sing pagtuo sa Dios bisan pa napatay ang iya kabataan. (Job 1:19, 22) Sa pensar ko, ‘Si Satanas ang kabangdanan sang pag-antos kag kamatayon, kag malipay gid sia kon mag-untat kita sa pag-alagad sa Dios bangod sini nga mga trahedya.’ (Genesis 3:1-6; Bugna 12:9) Nadumduman ko man nga si Jehova mahigugmaon nga nagpromisa sa aton sing pagkabanhaw. (Juan 5:28, 29) Makita namon liwat ang amon pamilya kag si Deborah sa isa na ka paraiso nga duta! Ang matuod, nagbakod pa gid ang akon gugma kay Jehova.

Kon may makilala ako nga nakaeksperiensia man sang mga trahedya, nasubuan gid ako kon wala pa nila mahibaluan ang promisa sang Biblia nga pagkabanhaw. Gusto ko gid isugid sa ila ang aton paglaum, kay sigurado ako nga sa bulig lamang ni Jehova kag sang iya organisasyon nga maatubang naton sing maayo ang mga kabudlayan tungod may paglaum kita.

Mahimo nga ang natabo sa amon nakabulig man sa iban nga paagi. Halimbawa, makapamensar ang iban nga ginikanan, ‘Natudluan bala namon sing maayo ang amon kabataan parte kay Jehova, amo nga bisan wala na kami magapadayon gihapon sila sa pag-alagad sa iya?’

Gintinguhaan ko nga magkabuhi nga daw ara lang sanday Nanay kag Tatay. Nakahibalo ako nga gusto nila nga buligan ko ang iban pareho sang ila ginhimo. Gin-umpisahan ko ang pagpayunir pagkatapos ko eskwela, kag subong nagpayunir man si Lois upod sa akon. Pamilyado na ang akon mga magulang kag malipayon sila gihapon nga nagaalagad kay Jehova sa ila mga kongregasyon.

Ginahulat ko gid ang pagkabanhaw kag ang bag-ong kalibutan nga ginapromisa sang Dios diin wala na sing kasakit kag kamatayon! (Bugna 21:3, 4) Bangod nahibaluan ko nga makitaay kami liwat, padayon ako sa akon mga hilikuton bisan pa may mga kabudlayan. Hakson ko gid sanday Nanay, Tatay, Sarah, kag Deborah kag ihambal ko gid sa ila nga, “Ari kita diri tanan!”

[Retrato sa pahina 23]

Si Abigail (ikaduha halin sa wala) upod ang pamilya nga nagaatipan subong sa iya