Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Kulang sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang Marcos 1:9-11. Tan-awa ang piktyur. Ano ang kulang sa sini? Isulat ang imo sabat sa idalom, kag i-drowing kon ano ang kulang sa piktyur kag kolori ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano ang pila ka rason kon ngaa nagapabawtismo ang mga Cristiano?

CLUE: Basaha ang Marcos 8:34; 1 Pedro 2:21; 3:21.

Sa banta mo, pila dapat ang imo edad para makapabawtismo ka? Ngaa?

ANO ANG NAHIBALUAN MO PARTE KAY APOSTOL JUDAS ISCARIOTE?

3. Ano ang pinasahi nga pribilehiyo ni Judas nga wala sa iban nga apostoles?

CLUE: Basaha ang Juan 13:29.

․․․․․

4. Sa ano natentar si Judas?

CLUE: Basaha ang Juan 12:6.

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Sa banta mo, ngaa nakasala si Judas? Sa ano nga mga sitwasyon mahimo mo maatubang ini nga tentasyon? Paano makabulig ang leksion parte kay Judas sa paghimo mo sing husto nga mga desisyon?

MGA PIKTYUR NGA PANGITAON SANG KABATAAN

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

SA SINI NGA MAGASIN

Sabta ini nga mga pamangkot, kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 4 Ano ang tuman na para sa tagsa ka adlaw? Mateo 6:․․․

PAHINA 9 Ano ang ginpromisa sa aton sang aton Amay sa langit? Hebreo 13:․․․

PAHINA 10 Ano ang himuon sang lalaki suno sa una nga katuyuan sang Dios? Marcos 10:․․․

PAHINA 29 Ano ang mabulig sang mas magulang nga mga babayi sa lamharon nga mga babayi? Tito 2:․․․

● Ang mga sabat makita sa pahina 17

 MGA SABAT INI SA PAHINA 31

1. Si Juan nga Manugbawtismo.

2. Ang salampati.

3. Sia ang nagakapot sang kahon sang kuarta.

4. Sa pagkawat sang kuarta.