Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Kulang sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang Binuhatan 5:1-5. Dayon tan-awa ang piktyur. Isulat ang imo sabat sa idalom. Idrowing kon ano ang kulang sa piktyur kag kolori ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Sa banta mo, ngaa nagbinutig si Ananias? Ano nga leksion ang imo matun-an sa sini nga kasaysayan?

Sa Sini Man nga Magasin

Sabta ini nga mga pamangkot, kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 11 Ano ang matabo sa kalag nga nagapakasala?Ezequiel 18:․․․

PAHINA 11 May nahibaluan pa bala ang mga patay?Manugwali 9:․․․

PAHINA 17 Ano ang pirme naton mahimo?Santiago 3:․․․

PAHINA 17 Ano ang dapat mo nga dulaon?Efeso 4:․․․

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur.

Ano ang Nahibaluan Mo Parte kay Hukom Barak?

Basaha ang Hukom 4:1-24. Dayon sabta ang masunod nga mga pamangkot.

3. ․․․․․

Sin-o ang babayi nga propeta nga nagbulig sa iya?

4. ․․․․․

Ginluwas niya ang Israel gikan kay sin-o nga hari sang Canaan?

5. ․․․․․

Husto ukon sayop? Nagkabuhi si Hukom Barak pagkatapos napatay si Josue.

PARA HAMBALAN:

Ano ang papel sang mga babayi sa kadalag-an sang mga Israelinhon batok sa mga Canaanhon? Ano ang importante nga papel sang mga babayi karon sa pag-alagad sa Dios?

▪ Ang mga sabat makita sa pahina 29

 MGA SABAT INI SA PAHINA 31

1. Wala sing ginauyatan nga kuarta si Ananias.

2. Wala si apostol Pedro sa piktyur.

3. Si Debora.—Hukom 4:4-9.

4. Si Jabin.—Hukom 4:2.

5. Husto.