Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bulig Halin sa ‘Dios sang Paglugpay’

Bulig Halin sa ‘Dios sang Paglugpay’

SI HARI DAVID nakaeksperiensia sing grabe nga pag-antos kag makatulublag nga panghunahuna. Pero, sigurado gid sia nga nahangpan kita sang aton Manunuga. “O GINOO, nausisa mo ako kag nakilala ako,” sia nagsulat. “Nakilala mo ang akon paglingkod kag ang akon pagtindug; nahangpan mo kutub sa malayo ang akon hunahuna. Kay wala sing polong sa akon dila, kondi, yari karon, O GINOO, ikaw nakahibalo sini sing bug-os.”—Salmo 139:1, 2, 4, 23.

Mapat-od man naton nga nahangpan gid sang aton Manunuga ang makapaluya nga epekto sang depresyon sa aton indi himpit nga lawas kag hunahuna. Nahibal-an niya ang kabangdanan sang aton depresyon kag kon ano ang maayo nga himuon agod atubangon ini nga kahimtangan. Dugang pa, ginasugid niya sa aton kon paano niya dulaon sing dayon ang depresyon. Wala na kita sing iban pa nga ginapaabot nga makahatag sa aton sing mas maayo nga bulig kundi ang aton maluluy-on nga “Dios, nga nagalugpay sa mga napung-awan.”—2 Corinto 7:6.

Apang mahimo maghunahuna ang mga tawo nga may depresyon kon paano sila mabuligan sang Dios kon nagapangalisod sila.

Makapalapit bala sa Dios ang mga ginasubuan?

Malapit gid ang Dios sa iya mga alagad nga nagaantos sing kasubo nga daw pareho bala nga sia nagapuyo kaupod sa “mga napiutan kag mapainubuson, agod ipasag-uli ang espiritu sang mga mapainubuson kag ipasag-uli ang tagipusuon sang mga napiutan.” (Isaias 57:15, NW ) Makalilipay gid mahibaluan nga si Jehova “malapit sa mga boong sing tagiposoon, kag nagaluwas sa mga mahinulsulon sa espiritu!”—Salmo 34:18.

Paano makatigayon sing lugpay halin sa Dios ang mga may depresyon?

Bisan ano man nga oras, ang mga sumilimba sang Dios puede makapalapit sa “nagapamati sang pangamuyo” agod mabuligan sila nga malandas ang kasubo kag mabudlay nga mga kahimtangan. (Salmo 65:2) Ginapalig-on kita sang Biblia nga isugid sa Dios ang aton balatyagon: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.”—Filipos 4:6, 7.

Paano kon nagahunahuna ka nga indi pagpamatian ang imo mga pangamuyo bangod nagabatyag ka nga wala ka sing pulos?

Bangod sang depresyon, mahimo maghunahuna kita nga indi na naton mapahamut-an ang Dios. Pero nahangpan sang aton langitnon nga Amay ang aton maluya nga emosyon, “nagadumdum sia nga kita yab-ok.” (Salmo 103:14) Bisan pa “ginapakamalaut kita sang aton tagipusuon,” mahimo naton ini kumbinsihon nga “ang Dios labaw pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.” (1 Juan 3:19, 20) Gani, kon mangamuyo ka, mahimo mo ilugon ang mga ekspresyon nga natun-an mo sa Biblia pareho sang narekord sa Salmo 9:9, 10; 10:12, 14, 17; kag 25:17.

Ano abi kon nasubuan gid kita kag indi na naton mapabutyag ang aton balatyagon?

 Kon sa tuman nga kasubo indi ka na makahibalo sang imo ipangamuyo, indi mangampo! Padayon naton nga palapitan “ang Amay nga may mapinalanggaon nga kaluoy kag ang Dios nga may bug-os nga paglugpay,” bangod nakahibalo kita nga nahangpan niya ang aton balatyagon kag mga kinahanglanon. (2 Corinto 1:3) Ang ginsambit kaina nga si Maria nagsiling: “Kon kaisa, kon ginaligban gid ako, indi ako kabalo kon ano ang akon ipangamuyo. Pero kabalo ako nga naintiendihan ako sang Dios kag buligan niya ako.”

Paano ginasabat sang Dios ang aton mga pangamuyo?

 Wala ginasiling sang Biblia nga dulaon sang Dios ang tanan naton nga kabudlayan karon. Pero nagahatag ang Dios sing kusog agod mabatas ang “tanan nga butang,” lakip na ang depresyon. (Filipos 4:13) “Sang una ko nga pagbatyag sing depresyon,” siling ni Martina, “nangamuyo ako kay Jehova nga paayuhon ako dayon kay abi ko indi ko ini masarangan. Karon, kontento na ako nga mangayo na lang sing kusog sa adlaw-adlaw.”

Makabulig sa mga may depresyon ang Biblia kay puno ini sang pagpabakod halin sa Dios. Naeksperiensiahan ni Sarah, nga 35 na ka tuig nga may depresyon, ang mapuslanon nga bulig sang pagbasa sing Biblia kada adlaw. Nagsiling sia: “Ginaapresyar ko ang nahimo sang mga doktor sa akon. Pero labaw sa tanan, narealisar ko ang kapuslanan sang pagbasa sang Pulong sang Dios. Pirme ko na ini karon ginabasa.”

Madula Na ang Depresyon!

Sang ari si Jesus sa duta, ginpakita niya ang gahom nga ginhatag sang Dios paagi sa pagpang-ayo sang mga balatian. Gusto gid ni Jesus nga ayuhon ang mga tawo nga nagaantos bangod sang balatian. Dugang pa, sia mismo nakaeksperiensia man sing tuman nga kasubo. Sang gab-i antes mapatay si Jesus, “nag-ampo sia kag nagpangabay man sa Isa nga makaluwas sa iya sa kamatayon, nga may mabaskog nga paghibi kag mga luha.” (Hebreo 5:7) Bangod tuman ang pag-antos nga naagyan ni Jesus sang una, makabenepisyo kita kay “makasarang sia sa pagbulig sa mga ginatilawan.”—Hebreo 2:18; 1 Juan 2:1, 2.

Ginasugid sang Biblia nga dulaon sang Dios ang malain nga kahimtangan nga ginabangdan sang depresyon. Sia nagsaad: “Ako nagatuga sing bag-ong mga langit kag bag-ong duta; kag ang una nga mga butang indi na pagdumdumon ukon mag-abut sa painoino. Apang magkasadya kamo kag magkalipay sa gihapon sa akon ginatuga.” (Isaias 65:17, 18) Ang “bag-ong mga langit,” ang Ginharian sang Dios, amo ang magapasag-uli sang “bag-ong duta,” ang katilingban sang matarong nga mga tawo sa duta, agod mangin perpekto sa pisikal, emosyonal, kag espirituwal. Madula na ang tanan nga balatian.

“Nagpanawag ako sa imo ngalan, O GINOO, gikan sa naidalum gid nga bilanggoan nga madulum; nabatian mo ang akon tingug, ‘Indi paglipdi ang imo idulungug sa akon pagginhawa sa akon pagtuaw!’ Nagpalapit ka sa adlaw nga nagpanawag ako sa imo; nagsiling ka, ‘Dili magkahadluk!’”—Panalabiton 3:55-57