Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kabuhi sa Tapos sang Kamatayon—Posible Ini!

Kabuhi sa Tapos sang Kamatayon—Posible Ini!

SA ISA ka pelikula mga pila ka tuig na ang nagligad, ginpakita sa isa ka eksena ang isa ka lalaki nga nagatindog sa lulubngan sang iya hinigugma. “Ginahambal pirme ni Nanay nga ang kamatayon bahin sang kabuhi,” siling niya. Nian, sang ginpokus ang kamera sa lapida, nagdugang sia: “Tani, indi lang ini matuod.”

Amo sina ang ginabatyag sang binilyon nga namatyan sing hinigugma. Isa gid ka makakulugmat nga kaaway ang kamatayon! Apang, nagsaad ang Dios: “Subong katapusan nga kaaway, ang kamatayon dulaon.” (1 Corinto 15:26) Pero, ngaa nagakapatay kita bisan pa may ikasarang kita nga mabuhi sing walay katapusan? Paano dulaon ang kamatayon?

Kon Ngaa Nagatigulang Kita kag Nagakapatay

Tuhoy kay Jehova nga Dios, ang aton Manunuga, nagasiling ang Biblia: “Ang iya binuhatan himpit.”  (Deuteronomio 32:4; Salmo 83:18) Ang una nga tawo nga si Adan gintuga nga himpit, kag posible sia mabuhi sing walay katapusan sa Eden, ang hardin nga Paraiso nga ginbutangan sa iya sang Dios diri sa duta. (Genesis 2:7-9) Ngaa nadula ni Adan ang Paraiso nga puluy-an? Kag ngaa nagtigulang sia kag napatay?

Sa simple nga hambal, napaslawan si Adan nga tumanon ang sugo nga indi magkaon sang bunga sang isa ka partikular nga kahoy. Ginpaandaman sang Dios si Adan nga may silot kon himuon niya ina, Sia nagsiling: “Mapatay ka nga totoo.” (Genesis 2:16, 17) Nagbuylog si Adan sa iya asawa nga si Eva sa paglalis sa sina nga sugo, gani ginpagua sila sa Eden. Importante nga naghulag gilayon ang Dios. Nagsiling ang Biblia: “Basi nga idab-ut [ni Adan] ang iya kamut kag magkuha man sang kahoy sang kabuhi [sa hardin], kag magkaon, kag magkabuhi sing [wala katapusan].”​—Genesis 3:1-6, 22.

Napatay sanday Adan kag Eva bangod sang ila paglalis, pero ngaa ang tanan nila nga kaliwatan nagatigulang man kag nagakapatay? Bangod nakapanubli sila sing sala kay Adan, kag ang sala nagresulta sa pagkadi-himpit kag kamatayon sang tanan niya nga kaliwatan. Nagapaathag ang Biblia: “Paagi sa isa ka tawo [si Adan] nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.”​—Roma 5:12.

Posible nga Mabuhi Liwat

Subong sang ginbasa naton kaina, “ang kamatayon dulaon”​—huo, dulaon sing dayon! (1 Corinto 15:26) Apang paano? Ginpaathag ini sang Biblia: “Ang isa ka buhat sang pagpakamatarong nagresulta sa pagpahayag nga matarong sa tanan nga sahi sang tawo para sa kabuhi.” (Roma 5:18) Paano nangin posible ang isa ka matarong nga tindog upod sa Dios kag matigayon ang kabuhi nga wala sing katapusan?

Ini paagi sa kahimusan sang Dios nga panason ang sala nga napanubli sang tanan nga tawo kay Adan. Ang Biblia nagapaathag: “Ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” (Roma 6:23) Tuhoy sa sini nga kahimusan nga pagpahayag sa mga tawo nga matarong para sa kabuhi, nagsiling si Jesus: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan [sang katawhan] amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.”​—Juan 3:16.

Hunahunaa kon daw ano kita ka palangga sang Dios, kag sang iya Anak nga si Jesucristo, nga nag-antos sing tuman para sa aton. Nagsulat si apostol Pablo: “[Ang] Anak sang Dios . . . naghigugma sa akon kag nagtugyan sang iya kaugalingon para sa akon.” (Galacia 2:20) Apang, ngaa si Jesus lamang ang tawo nga ‘makahatag sang iya kalag subong gawad’ para sa aton kag makaluwas sa aton gikan sa kamatayon nga resulta sang sala?​—Mateo 20:28.

Si Jesus lamang ang makahatag sang iya kalag subong gawad bangod sia lamang ang tawo nga wala makapanubli sang sala sa una nga tawo nga si Adan. Ngaa wala sia makapanubli sang sala? Bangod ang kabuhi ni Jesus milagruso nga ginsaylo gikan sa langit pakadto sa taguangkan ni Maria nga isa ka ulay. Subong sang ginhambal sang anghel kay Maria, ang iya anak “balaan, Anak sang Dios.” (Lucas 1:34, 35) Amo sina kon ngaa gintawag si Jesus nga “ang katapusan nga Adan” kag kon ngaa wala sia makapanubli sang sala gikan sa “una nga tawo nga si Adan.” (1 Corinto 15:45)  Subong tawo nga wala sing sala, mahatag ni Jesus ang iya kaugalingon subong “katumbas nga gawad”​—ang iya kabuhi katumbas sa anay perpekto, wala sing sala nga kabuhi sang una nga tawo.​—1 Timoteo 2:6.

Paagi sa pag-aman sang Dios sang gawad, posible nga matigayon naton ang nadula sang una nga tawo nga si Adan, nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paraiso nga duta. Apang, agod matigayon ini nga pagpakamaayo, kinahanglan nga buhion liwat ang kalabanan sang napatay na nga mga tawo. Daw ano ini katahom nga palaabuton! Apang ang pagkabuhi bala liwat indi mapatihan?

Basihan sa Pagpati

Mabudlay gid bala patihan nga ang nagtuga sang kabuhi, si Jehova nga Dios, may gahom sa pagtuga-liwat sang isa ka tawo nga nagkabuhi anay? Binagbinaga ang pagpanamkon ukon pagbusong nga ginpaposible sang Dios sa una nga babayi. “Si Adan naghulid kay Eva,” kag mga siam ka bulan sang ulihi, nabun-ag sa kalibutan ang isa ka gamay nga tinuga nga pareho gid sa ila. (Genesis 4:1, NW) Ang proseso sang pagtubo sang lapsag sa taguangkan ni Eva ginlaragway subong isa ka milagro nga indi mahangpan sing bug-os sang tawo!​—Salmo 139:13-16.

Ang pagkabun-ag masami nga ginapasapayanan na lang bangod ginatos ka libo ang ginabun-ag sa kada adlaw. Apang, madamo ang indi makapati nga ang patay mahimo pa mabuhi. Sang ang mga tawo nga nagahaya sa kamatayon sang dalagita ginsilingan ni Jesus nga nagakatulog lamang ini, “nagkadlaw sila nga nagayaguta sa iya” bangod nahibaluan nila nga patay na ang dalagita. Apang si Jesus nagsiling sa dalagita: “‘Bangon ka!’ Kag sa gilayon ang dalagita . . . nagbangon kag naglakat.” Ginsugiran man kita: “Sa gilayon nahayanghag [ang mga nakakita] kag nagkalipay sing daku.”​—Marcos 5:39-43; Lucas 8:51-56.

Sang nagsugo si Jesus nga kuhaon ang bato nga nagatabon sa lulubngan sang iya pinalangga nga abyan nga si Lazaro, si Marta nga utod ni Lazaro daw indi mag-ugyon: “Sa sining tion mabaho na sia, kay apat ka adlaw na.” Daw ano ang ila kalipay sang ginbanhaw ni Jesus si Lazaro! (Juan 11:38-44) Madamo ang nakahibalo sang mga milagro ni Jesus. Sang si Juan Bautista nabilanggo, ginsugid sa iya sang iya mga disipulo ang mga ginpanghimo ni Jesus nga nagsiling: “Ang mga patay nabanhaw.”​—Lucas 7:22.

Pagkabuhi Liwat Paagi sa Pagkabanhaw

Ngaa naghimo pa si Jesus sinang mga milagro, kay sang ulihi nagmasakit liwat kag napatay ang iya mga ginbanhaw? Ginhimo ini ni Jesus agod pamatud-an nga ang nadula ni Adan nga kabuhi nga wala sing katapusan sa paraiso nga duta sarang mapasag-uli. Ang pagbanhaw nga ginhimo ni Jesus nagapakita kon paano ang minilyon nga katawhan “magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”​—Salmo 37:29.

Makalilipay gid nga kon magpakita kita sang “diosnon nga debosyon,” malakip kita sa mga may paglaum nga mabuhi sing walay katapusan. Ina nga debosyon, siling sang Biblia, ‘nagasaad sang kabuhi karon kag sang kabuhi sa palaabuton.’ Ina nga ‘kabuhi sa palaabuton’ gintawag man nga “matuod nga kabuhi.”​1 Timoteo 4:8; 6:19.

Binagbinagon man naton kon ano ining matuod nga kabuhi, ang kabuhi sa palaabuton sa isa ka matarong nga bag-ong kalibutan.