Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Ngaa Dapat Mo Likawan ang Espiritismo

Kon Ngaa Dapat Mo Likawan ang Espiritismo

 Ang Pagtamod sang Biblia

Kon Ngaa Dapat Mo Likawan ang Espiritismo

SA ISA ka pungsod sa Asia, ginasaulog sang isa ka grupo sang mga tawo ang kapiestahan nga nagapadungog sa mga espiritu. Nangin makakulunyag ang ila mga selebrasyon sang nagpili sila sing duha ka babayi para sa isa ka ritwal. Ginasudlan sila sang malain nga espiritu kag nagakurogkurog nga daw ginkuryente kag nagaturong ang ila mga mata.

Sa Puerto Rico, ginapangunahan sang isa ka espiritista (santero) ang pagpakig-angot sa espiritu nga si Changó, ang dios sang daguob. Ginalaragway sang espiritista ang iya mga palanan-awon kag ang tanan nga yara sa hulot nagakurog nga daw ginsudlan sang malain nga espiritu.

Lapnag karon ang mga butang may kahilabtanan sa okultismo. Nangin popular na gid ang pagpati sa labaw sa kinaugali kag nagadamo ang nangin interesado sa sini. Nangin uso man ang tuhoy sa mga demonyo, manughiwit, kag mga misteryo sa mga libro, hampang, palaguaon sa telebisyon, kag mga pelikula.

Apang ang Biblia nagatudlo nga ang okultismo, sa pagkamatuod espiritismo man. Indi lamang paghampanghampang ukon pagtukib sang mga misteryo ang espiritismo, kundi pagpakig-angot ini sa mga demonyo, ang malaut nga mga anghel nga nagrebelde sa Dios.​—Bugna 12:9, 12.

Ginagamit sang mga demonyo ang espiritismo kaangay sa paggamit sang mga mangingisda sing paon. Ginapasibu sang mangingisda ang paon nga gamiton niya sa paghulik sang nagkalainlain nga isda. Sing kaanggid, nagagamit man ang malain nga mga espiritu sing nagkalainlain nga sahi sang espiritismo agod maganyat ang mga tawo. Ang nagapanguna sa mga demonyo nakilal-an subong ang “dios sining [malaut nga] sistema sang mga butang.” Nangin madinalag-on gid sia sa pagbulag sa mga tawo nga wala nagapati sa Pulong sang Dios kag sa iya katuyuan.​—2 Corinto 4:4.

Kon Ano ang Resulta

Ang katuyuan sang malain nga mga espiritu amo sini: Luyag nila nga patalangon kag upangan kita sa pagpakigsuod sa aton Manunuga. Nakahibalo man ang mga tawo ukon wala, ginaimpluwensiahan sila sang malain nga espiritu agod supakon ang matarong nga talaksan sang Dios. Busa, kon nagapakigbahin kita sa espiritismo indi naton mapahamut-an ang Dios, madula naton ang aton paglaum, kag nagadul-ong ini sa kalaglagan.​—Bugna 21:8.

Si Luis nga nagapuyo anay sa Puerto Rico nagsiling: “Bata pa ako, mga espiritista na ang akon pamilya. Bahin na ini sang amon nga relihion kag pagkabuhi. Abi ko kon kinaandan lang ang akon ikasarang nga mahibaluan ang palaabuton kag mabasa ang tarot nga mga baraha. Pirme ko lang mapaktan ang mga numero sa lotto kag ginabuligan ang iban nga makadaug sing kuarta. Ang ginahunahuna ko nga mga ikasarang amo gali ang nagaupang sa akon nga mahibaluan ang kamatuoran  sa Biblia kag matigayon ang suod nga relasyon sa Dios.”​—Juan 17:3.

Madamo ang nagapati nga ang pagpakig-angot sa mga espiritu indi makahalit kundi makabulig pa gani. May ginatawag sila nga “mabuot nga mga murto” kag nagapati nga ang espiritismo nagahatag kuno sing paghangop, manggad, ukon kalipay. Apang indi gid ini matuod. “May kabaylo gid ini” siling ni Luis.

Ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga si Chad makakita sing mga makahaladlok nga mga palanan-awon kag pirme lang sia ginapukaw sang malain nga mga espiritu. “Ginasakit kag ginapaantos ako sang mga demonyo kada gab-i,” siling niya. Paano kita maproteksionan batok sa sini?

Paano Kita Maproteksionan?

Agod maproteksionan kita, likawan naton ang mga butang nga may kaangtanan sa espiritismo. (Galacia 5:19-21) Gani, ginatudluan ni Jehova nga Dios ang iya mga katawhan nga likawan ang masunod nga mga butang: “Manginwalay makita sa imo nga bisan . . . sin-o nga nagagamit sing pagpamakot, ang manuglagpat, ukon manugbabaylan, ukon diwatahan, ukon manugtiwtiw, ukon manugpagowa sa mga espiritu, ukon salamangkero, ukon manugpamangkot sa mga napatay. Kay ang bisan sin-o nga nagahimo sining mga butang kangil-aran sa GINOO.”​—Deuteronomio 18:10-12.

Sa pagtuman sa sini nga mga pulong, madamo ang nagsunog sang ila mga libro kag mga pagkabutang may kahilabtanan sa espiritismo agod maproteksionan sila batok sa sini. Si Ken, nga nag-untat sa pagpakigbahin sa espiritismo, nagsiling, “Ginpang-usisa ko ang tanan ko nga mga pagkabutang kag ginpangsunog ang mga nakita ko nga daw may labot sa espiritismo.”​—Tan-awa ang Binuhatan 19:19, 20.

Ang pinakamabakod nga proteksion amo ang aton suod nga kaangtanan sa matuod nga Dios, si Jehova. Talupangda kon ano ang dapat naton himuon suno sa rekord sang Santiago 4:7, 8: “Magpasakop kamo sa Dios; apang pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo. Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo. Tinlui ang inyo mga kamot, kamo nga makasasala, kag putlia ang inyo tagipusuon, kamo nga indi makapamat-od.”

Ginatudluan kag ginaproteksionan ni Jehova nga Dios ang mga nagapakigsuod sa iya. Indi sila ‘wala sing nahibaluan sa mga pahito ni Satanas’ ukon malimbungan sang iya mga pakunokuno. (2 Corinto 2:11; 11:14) Dugang pa, Labing Gamhanan si Jehova. Kon nagapangayo kita sing bulig kay Jehova kag nagasalig sa iya, hatagan niya kita sing proteksion batok sa malain nga mga espiritu. Si Chad, nga ginsambit kaina, nagsiling, “Bangod nahibaluan ko kon sin-o ang sa likod sini, nagapangayo ako sing bulig kay Jehova nga Dios agod amligan niya ako batok sa ila, kag nagauntat sila sa pagtublag sa akon.​—Salmo 91:1, 2.

Malipayon gid ang mga matarong bangod ginaproteksionan sila sang Dios kag nakahibalo sila nga ang mga demonyo kag ang mga naimpluwensiahan sini pagadulaon na sa indi madugay. Hunahunaa kon daw ano nga kalipay kag kalinong kon ang kalibutan wala na sing espiritismo!​—Isaias 11:9; Bugna 22:15.

NAPAMANGKOT MO NA BALA?

▪ Ano nga mga buhat may kaangtanan sa espiritismo ang dapat likawan sang mga Cristiano?​—Deuteronomio 18:10-12; Bugna 21:8.

▪ Sin-o ang nagapasanyog sang espiritismo?​—2 Corinto 2:11; 11:14; Bugna 12:9, 12.

▪ Paano kita maproteksionan batok sa malaut nga mga espiritu?​—Santiago 4:7, 8.

[Retrato sa pahina 10]

Ginagamit sang mga demonyo ang espiritismo kaangay sa paggamit sang mga mangingisda sing paon