Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Kulang sa Sini nga Laragway?

Basaha ang Genesis 19:15-17, 23-26. Nian, tan-awa ang laragway. Ano ang kulang sa sini? Isulat ang imo sabat sa linya sa ubos, kag idrowing ang kulang sa laragway.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano ang natabo sa asawa ni Lot, kag ngaa natabo ina sa iya? Ano ang natun-an mo gikan sa sini?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 6 Sa ano dapat mangin maabtik ang mga ginikanan? Santiago 1:________

PAHINA 7 Ano ang himuon sang bata nga ginapabayaan lang? Hulubaton 29:________

PAHINA 10 Ano ang ginabatyag sang Dios sa nagahigugma sing kasingki? Salmo 11:________

PAHINA 20 Makasalig kita nga ang Dios labaw pa sa ano? 1 Juan 3:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa mga artikulo sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Nian, isulat ang husto nga sabat sa gin-aman nga linya.

4. ․․․․․

GIYA: Kapid ako nga anak ni Juda kay Tamar, kag wala ako ginhigtan sing higot nga eskarlata sa kamot.

Basaha ang Genesis 38:24-30.

5. ․․․․․

GIYA: Ang akon asawa isa anay ka makihilawason sa siudad sang Jerico.

Basaha ang Josue 2:1; Mateo 1:5.

6. ․․․․․

GIYA: Napangasawa ko ang isa ka Moabnon nga balo.

Basaha ang Rut 4:9, 10.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 29

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Asawa ni Lot.

2. Una nga bata nga babayi ni Lot.

3. Ikaduha nga bata nga babayi ni Lot.

4. Perez.​—Lucas 3:33.

5. Salmon.​—Lucas 3:32.

6. Boaz.​—Lucas 3:32.