Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Katapusan nga mga Adlaw—Ano Dason?

Ang Katapusan nga mga Adlaw—Ano Dason?

 Ang Katapusan nga mga Adlaw​—Ano Dason?

ANG iban nga mga tawo nakugmat sa pagpamensar tuhoy sa “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1) Ang ginahunahuna lang nila nga may magaabot nga makahalanguyos nga mga tion. Kon amo, ngaa ginakalangkagan ini sang madamo halin pa sang una? Bangod ang katapusan nga mga adlaw nagapatimaan man sing maayo nga palaabuton.

Halimbawa, si Sir Isaac Newton kumbinsido nga ang tion sang katapusan magaresulta sa isa ka dag-on nga may bug-os kalibutan nga paghidait kag kahamungayaan sa idalom sang Milenyo nga Paggahom sang Ginharian sang Dios. Nagsiling sia nga ang tagna sa Miqueas 4:3 kag Isaias 2:4, matuman sa sina nga tion: “Salsalon nila nga mga punta sang arado ang ila mga espada, kag mga galab nga inughagbas ang ila mga bangkaw; ang pungsud indi na magbayaw sing espada batok sa pungsud, kag indi na sila magtoon sang inaway.”

Ginpalig-on ni Jesus ang iya mga sumulunod nga mangin positibo tuhoy sa tion sang katapusan. Sa tapos masugid ang mga kabudlayan, kabalaka, kag kahadlok nga mahanabo sa dakung kapipit-an, nagsiling sia: “Kon magsugod nga mahanabo ini nga mga butang, magtindog kamo kag ihangad ang inyo ulo, bangod ang pagtubos sa inyo malapit na.” (Lucas 21:28) Pagtubos gikan sa ano?

Ang Ginasaad sang Dios

Minilyon sa karon ang nagakabuhi sa kahadlok bangod sang inaway, pagbinangig, krimen, kasingki kag gutom nga nagapaantos sa katawhan. Nagaantos ka man bala sini? Kon amo, talupangda ang ginasaad sang Dios:

“Sa diotay pa nga tion, kag ang malauton wala na. . . Ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”​—Salmo 37:10, 11.

“Ang akon katawohan magapabilin sa puluy-an nga makidaiton, sa mga puluy-an nga malig-on, kag sa mga palahuwayan nga malinong.”​—Isaias 32:18.

“[Si Jehova] nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta; ginabali niya ang pana, kag ginautud niya ang bangkaw, ginasonog niya sa kalayo ang kangga!”​—Salmo 46:9.

“Magalingkod sila ang tagsa ka tawo sa idalum sang iya uvas kag sa idalum sang iya higuera, kag wala na sing magapahadluk sa ila.”​—Miqueas 4:4.

“May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.”​—Salmo 72:16.

“Ang nagapamati sa akon magapuyo sing malig-on kag magamalinong, sa wala sing kahadluk sa malaut.”​—Hulubaton 1:33.

Bisan pa nagapuyo kita sa duog nga daw maayo-ayo ang kahimtangan, indi gihapon  kita hilway sa balatian kag kamatayon. Pagadulaon man ini sa bag-ong kalibutan sang Dios. Gani, mapaabot naton nga makita liwat ang aton mga hinigugma nga napatay. Talupangda ang masunod:

“Ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’”​—Isaias 33:24.

“Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”​—Bugna 21:4.

“Subong katapusan nga kaaway, ang kamatayon dulaon.”​—1 Corinto 15:26.

“Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang tingog [ni Jesus] kag magagua.”​—Juan 5:28, 29.

Ginsumaryo ini tanan ni apostol Pedro sang nagsulat sia: “May bag-ong langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa iya saad, kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Agod magluntad ang pagkamatarong sa bug-os nga duta, kinahanglan dulaon ang bisan sin-o nga nagatublag sa matarong nga kahimtangan. Lakip sa sini amo ang mga pungsod sa karon nga ginatunaan sang mga inaway kag pagpatulo sang dugo bangod sang ila kakagod. Ang tanan nga dutan-on nga paggahom pagabayluhan sang paggahom sang Ginharian sang Dios sa idalom ni Cristo. Tuhoy sa sinang paggahom, ginapasalig kita: “Nahanungud sang pagdugang sang iya pagbulut-an kag sang paghidait walay katapusan, sa trono ni David, kag sa iya ginharian, sa pagpalig-on sini, sa pagtib-ong sini sa katarungan kag sa pagkamatarung kutub karon tubtub gid sa gihapon. Ang kakugi sang GINOO sang mga kasoldadosan magahimo sini.”​—Isaias 9:7.

Mahimo mo matigayon ini nga palaabuton, kay ginapasalig kita sang Biblia nga “ang kabubut-on [sang Dios] amo nga ang tanan nga sahi sang mga tawo maluwas kag makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.” (1 Timoteo 2:4) Indi na pagpadugaya. Magkuha na sing ihibalo nga nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan. (Juan 17:3) Pakig-anguti ang manugbalhag sini nga magasin kag magpangabay sing libre nga pagtuon sa Biblia sa puluy-an.

[Mga retrato sa pahina 8, 9]

Makalaum ka nga mabuhi sing walay katapusan nga may paghidait kag himpit nga panglawas sa nagapakari nga Paraiso diri sa duta