Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Dapat Mo Sundon ang mga Talaksan sang Biblia?

Ngaa Dapat Mo Sundon ang mga Talaksan sang Biblia?

 Pamangkot sang mga Pamatan-on . . .

Ngaa Dapat Mo Sundon ang mga Talaksan sang Biblia?

NAGAPANYAGA ka upod sa duha ka lin-ay sa kapiterya sang inyo eskwelahan. Ginahimutaran sang isa sa ila ang bag-o ninyo nga kabutho nga lalaki.

“Kabalo ka, may gusto na sia sa imo,” siling sang una nga lin-ay sa imo. “Bal-anon gid kay nagadulot ang iya panulok sa imo!”

“Kag abi mo, wala pa na sia nobya!” hutik sa imo sang ikaduha nga lin-ay.

“Kanugon nga may nobyo na ako,” siling sang una nga lin-ay. “Apang, kon wala lang, makighulid gid ako dayon sa iya!”

Dayon, ang una nga lin-ay nagpamangkot sa imo sang ginakaugtan mo gid nga pamangkot.

“Ngaa wala ka pa sing nobyo?”

Ginapaabot mo na ina. Ang matuod, gusto mo man tani nga may nobyo ka, ugaling ginhambalan ka nga makigdeyt ka lang kon handa ka na mamana. Kon indi lang bangod sa . . .

“Bangod sa relihion mo, indi bala?” siling sang ikaduha nga lin-ay.

‘Nabasa bala niya ang hunahuna ko?’ siling mo sa imo kaugalingon.

“Ano abi kay pirme ka lang Biblia, Biblia, Biblia,” yubit sang una nga lin-ay sa imo. “Abi, magpangalipay ka man kon kaisa!”

Natabo na bala sa imo nga ginyubit ka bangod ginasunod mo ang mga talaksan sang Biblia? Ano ang ginhimo mo?

Ginpangapinan mo gid ang imo maayo nga mga panindugan sa moral.

▪ Nabudlayan ka, apang ginhimo mo ang imo bug-os nga masarangan agod ipaathag ang imo tindog.

▪ Husto ang imo mga abyan—wala ka gid sang kalipayan!

Napamangkot mo na bala sa imo kaugalingon, ‘Mapuslanon gid ayhan nga sundon ang mga talaksan sang Biblia?’ Amo sini ang pamangkot sang pamatan-on nga si Deborah. * “Mahimo sang mga katubotubo ko ang luyag nila,” siling niya. “Daw wala sila sing salabton bisan kay sin-o. Tuman ka estrikto sang mga talaksan sa Biblia. Mas nanamian ako sang ila pagkabuhi kay pagusto sila kon ano ang ila himuon.”

Malain Bala nga Magduhaduha Ka?

Naeksperiensiahan man sang manunulat sang Biblia nga si Asaf nga pangduhaduhaan kon bala takus gid man ang pagkabuhi nga nagapahamuot sa Dios. “Nahisa ako sa mga matinaastaason, sang nakita ko ang kauswagan sang malauton,”  siling niya. Nagsiling pa sia: “Sa pagkamatuud walay pulus ang pagtinlo ko sang akon tagiposoon kag ang paghinaw ko sang akon mga kamut sa pagkawalay sala.”—Salmo 73:3, 13.

Pat-od gid nga nahangpan ni Jehova nga Dios nga kon kaisa nagaduhaduha ang tawo kon bala takus gid man ang pagsunod sa iya talaksan. Ginparekord pa gani niya ang panghunahuna ni Asaf sa Biblia. Sang ulihi, napat-od ni Asaf nga ang pagsunod sa mga kasuguan sang Dios amo ang pinakamaayo nga sahi sang pagkabuhi. (Salmo 73:28) Paano sia nakahinakop sing subong sini? Nangin maalamon si Asaf. Nagdesisyon sia, indi bangod naeksperiensiahan niya mismo ang malain nga resulta kundi bangod sang naeksperiensiahan sang iban. (Salmo 73:16-19) Mahimo mo man bala ina?

Kon Paano Matadlong ang Sayop nga Panghunahuna

Indi kaangay ni Asaf, natun-an ni Hari David sa mapait nga paagi ang makahalalit nga resulta kon sikwayon naton ang mga talaksan sang Dios. Nanghilahi sia sa asawa sang iya suluguon kag nagtinguha nga tabunan ang iya sala. Subong resulta, napilasan niya ang balatyagon sang iban, lakip ang Dios, kag nag-antos sing daku nga kalisang. (2 Samuel 11:1–12:23) Sa tapos maghinulsol, gin-inspirar ni Jehova si David nga ipahayag ang iya balatyagon sa ambahanon kag ginpat-od ni Jehova nga ini nga mga pulong matipigan sa Biblia para sa aton kaayuhan karon. (Salmo 51:1-19; Roma 15:4) Gani, maalamon gid kag makasulatanhon ang pagtuon gikan sa sayop sang iban.

Agod mabuligan ka nga mailog ang halimbawa ni Asaf, kag malikawan ang sayop nga nahimo ni David, binagbinaga ang ginkomento sang mga pamatan-on gikan sa nagkalainlain nga mga pungsod nga nagsikway anay sa mga talaksan sang Biblia. Nadalahig sila sa seksuwal nga imoralidad. Apang kaangay ni David, naghinulsol sila kag nangin matinlo liwat ang ila tindog sa Dios. (Isaias 1:18; 55:7) Binagbinaga ang ila ginsiling.

Magmata!: Ano ang nag-impluwensia sa inyo hunahuna kag mga buhat?

Deborah: “Makita ko sa eskwelahan nga tanan sila may mga nobyo kag nobya, kag daw malipayon sila. Kon mag-upod gani ako sa ila kag makita sila nga nagahalukanay kag nagahaksanay, nagabatyag ako sing kahisa kag daw nagaisahanon. Pirme ako naga-daydreaming sa naluyagan ko nga lalaki. Nadugangan pa gid ang akon luyag nga makaupod sia kag himuon ang tanan agod matuman ina.”

Mike: “Nagabasa ako kag nagatan-aw sing malaw-ay nga mga balasahon kag mga programa. Nadugangan pa gid ang akon interes tuhoy sa sekso kon ginaistoryahan namon ini sang akon mga abyan. Sang duha lang gani kami sang isa ka lin-ay, abi ko puede kami makaromansahanay nga wala sing matabo sa amon.”

Andrew: “Palatan-aw ako sing pornograpiya sa Internet kag nangin palahubog ako. Kag nagapakig-upod ako sa party sang mga pamatan-on nga daw wala gid sing pagtahod sa moral nga mga talaksan sang Biblia.”

Tracy: “Sang 16 anyos ako, ang lamang nga importante sa akon amo ang akon nobyo. Nahibaluan ko nga sayop ang paghulid antes sang kasal, apang wala ko ini ginkangil-aran. Handum ko nga magpabilin nga putli tubtob sa akon kasal, apang nadaug ako sang akon balatyagon. Sang primero, wala ako makonsiensia sa akon ginahimo.”

Magmata!: Nangin malipayon bala kamo sa inyo estilo sang pagkabuhi?

Deborah: “Sang primero, nalipay gid ako nga daw binuy-an ako, kag pareho na kami sang akon mga katubotubo. Apang wala ini magdugay. Amat-amat nga nagbatyag ako sing kangil-ad sa akon kaugalingon bangod namusingan ang akon dungog. Naghinulsol gid ako nga ginhatag ko ang akon pagkaulay, bangod indi ko na gid ini mabawi pa. Sugod sadto, pirme ko lang ginapamangkot ang akon kaugalingon, ‘Sin-o bala ako sa banta ko?’ Kag ang importante nga pamangkot nga ngaa—‘Ngaa ginbalewala ko ang mahigugmaon nga mga talaksan ni Jehova?’”

Mike: “Daw namatyan ako. Gintinguhaan ko nga ibalewala ang epekto sa iban sang akon ginhimo, apang indi ko mahimo. Nagkasubo gid ako sang marealisar ko nga apektado gali ang iban  sa akon pagpangalipay. Indi na ako makatulog. Sang ulihi, nadula na ang akon kalipay sa pagpakighilawas, kag nangibabaw sa akon hunahuna ang kasubo kag kahuya.”

Andrew: “Nangin mahapos na lang ang paghimo sing sayop. Apang ginakonsiensia man ako kag nangin indi malipayon.”

Tracy: “Wala magdugay kag daw gintampa ako sang kamatuoran. Bangod sa imoralidad naguba ang akon pagkapamatan-on. Abi ko anay malipay na kami sang akon nobyo. Apang indi gali. Ginsakit lang namon ang balatyagon sang isa kag isa. Nagahilibion ako sa akon hiligdaan kada gab-i, kag nagahinulsol nga kuntani gintuman ko lang si Jehova.”

Magmata!: Ano ang malaygay mo sa mga pamatan-on nga mahimo nagahunahuna nga madumilion ang mga talaksan sa moral sang Biblia?

Deborah: “Indi gid mangin maayo ang imo kabuhi kon sikwayon mo ang mga talaksan sang Biblia. Hunahunaa kon ano ang batyagon ni Jehova kon tumanon mo ang iya laygay. Kag hunahunaa man sing maayo ang mangin resulta kon sikwayon mo ang iya panugyan. Dumduma nga ang imo ginahimo wala lamang nagaapektar sa imo kag sa imo gusto, kundi sa iban man. Kon sikwayon mo ang laygay sang Dios, mahalitan ka gid.”

Mike: “Matuod, daw makailila ang ginahimo sang imo mga katubotubo. Apang, binagbinaga anay sing maayo antes ka magpahaylo. Ang pila sa pinakabilidhon nga butang nga ginhatag ni Jehova sa imo amo ang imo dungog kag pagkaulay. Ang pagpasapayan sa sina nga mga dulot nagapanubo gid sang imo balor. Itu-ad ang imo problema sa imo ginikanan kag sa hamtong nga mga tawo. Kon nakasayop ka, isugid ini dayon kag tadlunga ang sitwasyon. Kon manghikot ka suno sa kabubut-on ni Jehova, mangin malinong ang imo kabuhi.”

Andrew: “Kon inosente ka pa, daw makailila gid ang ginahimo sang imo mga katubotubo. Maimpluwensiahan ka gid sang ila pamatasan. Gani, pilia sing maayo ang imo mga abyan. Magsalig kay Jehova agod indi ka maghinulsol.”

Tracy: “Indi ka gid maghambal, ‘Indi ina matabo sa akon.’ Ginpungkuan gid namon ini ni Nanay kag ginprangka niya ako nga masakitan lamang ako sa akon ginahimo. Naugot gid ako! Naghunahuna ako nga sarang ko mapamatukan ang tentasyon. Apang napaslawan ako. Gani, sunda ang mga talaksan ni Jehova kag makig-upod sa mga tawo nga may pareho mo man nga tulumuron. Mangin malipayon ka gid.”

Mga Talaksan sang Biblia—Gapos ukon Seat Belt?

Kon ginayaguta ka sang imo mga katubotubo bangod ginasunod mo ang mga talaksan sang Biblia, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ngaa ginasikway nila ang pagsulundan sa moral nga ginatudlo sang Biblia? Nabasa na bala nila ini kag nabinagbinag ang mga kaayuhan nga matigayon nila kon tumanon nila ang kasuguan sang Dios? Ginbinagbinag bala nila sing maayo kon ano ang mangin resulta kon sikwayon nila ini nga mga talaksan? Ukon, indi ayhan, ginasunod lamang nila ang kadam-an?’

Mahimo may mga kilala ka nga ‘nagasunod lamang sa kadam-an.’ (Exodo 23:2) Luyag mo bala maghimo sing mas maayo nga desisyon? Paano? Paagi sa pagpamati sa laygay sang Biblia nga pamatud-an sa inyo kaugalingon “kon ano ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.” (Roma 12:2) Si Jehova isa ka “malipayon nga Dios,” kag luyag niya nga mangin malipayon man kita. (1 Timoteo 1:11, NW; Manugwali 11:9) Para gid sa aton kaayuhan ang mga talaksan nga nasulat sa Biblia. Matuod, mahimo mo ini tamdon nga gapos nga nagaupang sa imo kahilwayan. Apang, ang matuod, ang pagsulundan sa moral nga ginatudlo sang Biblia kaangay sang seat belt nga nagaamlig sa pasahero gikan sa katalagman.

Masaligan mo gid ang Biblia. Kon sundon mo ang mga talaksan sini, indi lamang nga malipay sa imo si Jehova kundi makabenepisyo ka man.—Isaias 48:17.

Ang dugang nga artikulo sa serye sang “Young People Ask . . .” masapwan sa Web site nga www.watchtower.org/ype

[Nota]

^ par. 17 Gin-islan ang iban nga ngalan.

HUNAHUNAA

▪ Ngaa mabudlay ang pagsunod sa talaksan sang Dios?

▪ Ngaa kinahanglan mo pamatud-an sa imo kaugalingon nga ang pinakamaayo nga pagkabuhi amo ang nahisanto sa talaksan sang Dios?