Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay ang Tawo?

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay ang Tawo?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay ang Tawo?

ANG tawhanon nga mga anak sang Dios wala gintuyo nga mapatay. (Roma 8:20, 21) Sa katunayan, sang ginsambit ni Jehova kay Adan ang kamatayon sa una nga tion, wala ini nagpatuhoy sa kinaandan lang nga madangatan sang tawo. Silot ini bangod sang pagkamalinapason sa Dios. (Genesis 2:17) Nahangpan ni Adan kon ano ang kamatayon, kay nakakita na sia sang nagakapatay nga mga sapat.

Nakasala si Adan, kag ginbayaran niya ini sang napatay sia sa edad nga 930 ka tuig. (Genesis 5:5; Roma 6:23) Sang ginsikway sia sa pamilya sang Dios bangod sang iya paglapas, wala na sia ginkabig nga anak sang Dios. (Deuteronomio 32:5) Amo sini ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa masubo nga madangatan sang katawhan: “Paagi sa isa ka tawo nagsulud ang sala sa kalibutan kag paagi sa sala ang kamatayon,  kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo.”—Roma 5:12.

Ano ang Nagakatabo sa Aton Panghunahuna?

Ang Biblia nagdugang: “Ang mga nagakahanabu sa mga anak sang mga tawo nagakahanabu sa mga sapat; bisan isa ka butang ang nagakahanabu sa ila subung nga ang isa nagakapatay, sa amo nagakapatay ang isa. Sila tanan may isa ka ginhawa, kag wala sing kinalabaw ang tawo sa mga sapat; kay ang tanan kadayawan. Ang tanan nagakadto sa isa ka duug; ang tanan gikan sa yab-ok, kag ang tanan nagabalik sa yab-ok.” (Manugwali 3:19, 20) Ano ang buot silingon sang pagbalik sa yab-ok?

Ang ekspresyon nga “nagabalik sa yab-ok” nagapahanumdom sa aton sang ginsiling sang Dios sa una nga tawo: “Yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka.” (Genesis 3:19) Nagakahulugan ini nga ang mga tawo unudnon nga tinuga kaangay sang mga sapat. Indi kita mga espiritu nga nagapuyo lamang sa undanon nga lawas. Kon mapatay ang aton lawas, ang aton panghunahuna nagakawala man. Tuhoy sa tawo nga nagakapatay, ang Biblia nagasiling: “Kon maggowa ang iya ginhawa nagabalik sia sa iya duta; sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga panghunahuna.”—Salmo 146:4.

Kon amo sini ang nagakatabo, ano ang kahimtangan sang patay? Ang Pulong sang Dios may maathag nga sabat: “Ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano.” (Manugwali 9:5) Sa baylo nga kaangay sang isa ka abyan nga nagaabiabi sa aton sa mas maayo nga kabuhi, ang kamatayon ginatawag sa Biblia nga “ang katapusan nga kaaway,” kay ginapauntat sini ang tanan naton nga hilikuton. (1 Corinto 15:26; Manugwali 9:10) Nagakahulugan bala ini nga ang kamatayon isa ka wala na sing paglaum nga kahimtangan?

Maayong Balita Tuhoy sa Kamatayon

Para sa minilyon nga mga napatay, ang kamatayon kaangay lamang sang katulugon nga gikan sini, sila pukawon. Ginsilingan anay ni Jesus ang iya mga disipulo tuhoy sa ila abyan nga napatay: “Ang aton abyan nga si Lazaro natologan, apang makadto ako agud nga mapukaw sia sa katologon.” Sang manugpakadto si Jesus sa lulubngan, nasugata niya ang kadam-an nga nagahaya. Pag-abot niya sa lulubngan, ginpabuksan niya ini kag nagsinggit: “Lazaro, gowa ka!” Ang tawo nga apat ka adlaw na nga patay naggua. (Juan 11:11-14, 39, 43, 44) Sanglit ang lawas ni Lazaro nagakadunot na, ginpakita ni Jesus nga madumduman sang Dios ang tanan tuhoy sa napatay—ang ila personalidad, ang ila panghunahuna, kag ang ila hitsura. Mabanhaw niya sila. Sa isa pa ka higayon, si Jesus nagsiling: “Ang takna magaabut nga ang tanan nga yara sa mga lulubngan magapamati sang iya [kay Jesus] tingug kag magagowa.”—Juan 5:28, 29.

Ang Biblia nagasugid sa aton sing isa pa ka maayong balita: “Ang katapusan nga kaaway nga laglagon amo ang kamatayon.” (1 Corinto 15:26) Indi na matabo nga ang nagakalisod nga mga tawo magakadto sa patyo sa paglubong sa isa ka napatay nga hinigugma. Ang Biblia nagasiling: “Wala na sing kamatayon.” (Bugna 21:4) Indi bala makalulugpay ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa nagakatabo kon mapatay ang tawo?

NAPALIGBAN MO NA BALA?

▪ May hinalung-ong bala ang patay?—Manugwali 9:5.

▪ Wala na bala sing paglaum kon mapatay ang tawo?—Juan 5:28, 29.

[Blurb sa pahina 29]

“Kon maggowa ang iya ginhawa nagabalik sia sa iya duta; sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga panghunahuna.”—Salmo 146:4