Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

IPAATHAG ANG PARABOLA

1. Sa parabola ni Jesus nga narekord sa Lucas 15:11-32, ano ang ginhimo sang isa ka anak nga lalaki sa iya ginpanubli?

․․․․․

2. Ano ang ginbatyag sang amay sa iya mahinulsulon nga anak?

․․․․․

3. Ano ang ginbatyag sang magulang sang ginbaton liwat sang ila amay ang iya manghod?

․․․․․

▪ Agod Hinun-anunan: Paano si Jehova kaangay sang amay sa parabola? Ano ang masiling mo sa nangin reaksion sang magulang nga lalaki?

SAN-O INI NATABO

Hingadli ang (mga) manunulat sang tagsa ka tulun-an sa Biblia sa ubos, kag magkurit sing linya halin sa tulun-an pakadto sa petsa nga nakompleto ini sa pagsulat.

1513 B.C.E. 1473 B.C.E. 460 B.C.E. 55-56 C.E. 60-61 C.E.

4. Job

5. Salmo

6. Colosas

SIN-O AKO?

7. Sang makabaton ako sing palanan-awon gikan sa isa ka malaut nga espiritu, nagsiling ako nga wala sing pagsalig ang Dios sa iya mga alagad.

SIN-O AKO?

8. Taga-Colosas ako kag ginpangamuyo ko sing hanuot ang mga kongregasyon sa Laodicea kag Hierapolis.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 5 Ngaa indi maalamon nga magsalig kita sa aton tagipusuon? (Jeremias 17:____)

Pahina 7 Paano kita ginabuligan sang mga kasuguan kag mga pahanumdom ni Jehova? (Salmo 19:____)

Pahina 11 Diin naton dapat ituon ang aton mata? (Filipos 2:____)

Pahina 20 Paano naton mapakita nga ginahigugma naton ang Dios? (1 Juan 5:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga sabat sa pahina 27)

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Gingranatsar niya ini sa imoral nga pagkabuhi.—Lucas 15:11-13.

2. Naluoy sia sa iya anak.—Lucas 15:20-24.

3. Naakig sia kag nahisa.—Lucas 15:25-30.

4. Si Moises, 1473 B.C.E.

5. Si David, ang mga anak ni Kore, Heman, Asaf (panimalay ni), Moises, Solomon, Etan, kag mahimo may iban pa, 460 B.C.E.

6. Si Pablo, 60-61 C.E.

7. Si Elifaz.—Job 4:1, 13-18.

8. Si Epafras.—Colosas 4:12, 13.

[Credit Line sang retrato sa pahina 31]

Bottom circle: Image supplied courtesy Tourism Western Australia