Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

DIIN INI NATABO?

1. Diin una nga ginhiwat ang Panihapon sang Ginuo?

Tipuluni ang imo sabat sa mapa.

Nazaret

Jerico

Jerusalem

Betlehem

◆ Ano ang ginasimbulo sang tinapay nga walay tapay?

․․․․․․

◆ Ano ang ginasimbulo sang mapula nga alak?

․․․․․․

Agod Hinun-anunan: Ano ang ginasaulog sa Panihapon sang Ginuo? Ano ang naluyagan mo sa sini nga okasyon?

SAN-O INI NATABO?

Hingadli ang (mga) manunulat sang tagsa ka tulun-an sa Biblia sa ubos, kag magkurit sing linya halin sa tulun-an pakadto sa petsa nga nakompleto ini sa pagsulat.

1077 B.C.E. 1040 B.C.E. 580 B.C.E. 55 C.E. 66 C.E.

2. 2 Samuel

3. 2 Hari

4. 2 Corinto

SIN-O AKO?

5. Gindal-an ako sang akon mga abyan sang tubig nga ilimnon, apang gin-ula ko ini kaangay sang dugo.

SIN-O AKO?

6. Ang iban nagasiling nga akon sila; ang iban nagasiling nga kay Pablo sila, ang iban kay Apolos, ukon kay Cristo.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 8 Ano ang dapat naton nga pat-uron? (Filipos 1:____)

Pahina 9 Paano ka mangin maalam? (Hulubaton 13:____)

Pahina 20 Sin-o ang mangin labing daku sa “ginharian sang langit”? (Mateo 18:____)

Pahina 29 Sin-o ang indi makapanubli sang Ginharian? (Efeso 5:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga sabat sa pahina 19)

MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Jerusalem.—Mateo 21:10, 17, 18; 26:17-19.

◆ Ang lawas ni Jesus.—Mateo 26:26.

◆ Ang dugo ni Jesus.—Mateo 26:27, 28.

2. Gad, Natan, 1040 B.C.E.

3. Jeremias, 580 B.C.E.

4. Pablo, 55 C.E.

5. David.—2 Samuel 23:15-17.

6. Cefas, ukon Pedro.—Juan 1:42; 1 Corinto 1:12.