Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ang Tigkalaon Labi nga Nagapasuod sa Amon”

“Ang Tigkalaon Labi nga Nagapasuod sa Amon”

 “Ang Tigkalaon Labi nga Nagapasuod sa Amon”

NAGADUNGAN bala sa pagkaon ang inyo pamilya bisan sing makaisa lang sa isa ka adlaw? Makapasubo nga bangod sang kasakuon karon sang kalibutan, madamo nga pamilya ang masigkaon sa kon san-o kag kon ano ang kombeniente para sa kada isa. Apang, magluwas nga kinahanglan ini sang aton lawas, ang pagkaon sing dungan sang isa ka pamilya amo ang sabat sa mas importante pa nga mga kinahanglanon—mainit nga komunikasyon kag pagsuod sang pamilya.

Ang mag-asawa nga sanday Algirdas kag Rima, kag ang ila tatlo ka anak nga babayi, nagapuyo sa naaminhan nga bahin sang pungsod sang Lithuania sa Europa. “Bisan pa nagaobra ako kag nagaeskwela ang mga bata,” siling ni Algirdas, “ginahimos namon ang amon iskedyul agod makapanihapon kami sing dungan. Sa tion sang pagkaon, nagasugiray kami tanan sang nagkalatabo sa amon sa sina nga adlaw kag ginapaambit namon ang amon mga problema, panghunahuna, plano, luyag, kag indi luyag. Tion man ini para mahambalan namon ang espirituwal nga mga butang. Walay duhaduha, ang tigkalaon labi pa nga nagapasuod sa amon.”

Si Rima nagdugang: “Ang paghanda sing pagkaon kaupod sang amon mga anak nagahatag man sa amon sing kahigayunan agod mahambalan ang personal nga mga butang. Ang amon mga anak nalipay sa pagbulig sa kusina, kag sa amo man nga tion, nagatuon sila sing mapuslanon nga mga ikasarang. Gani, malipayon kami nga nagatrabaho.”

Madamo nga benepisyo ang naagom nanday Algirdas kag Rima kag sang ila mga anak bangod nagakaon sila sing dungan. Kon wala pa ninyo ini ginahimo, ngaa indi kamo maghimo sing kahimusan agod makadungan sa pagkaon ang inyo pamilya bisan sing makaisa lang sa isa ka adlaw, bisan pa nga isa ikaw ka nagasolo nga ginikanan. Ang pagpakamaayo nga inyo maagom mas madamo sangsa inyo mga sakripisyo.