Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

ANO ANG INDI HUSTO SA SINI NGA LARAGWAY?

Pangitaa ang tatlo ka butang nga wala nagahisanto sa rekord sang Biblia sa Genesis 3:1-5.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

Agod Hinun-anunan: Ngaa ginsugo ni Jehova si Adan kag si Eva nga indi magkaon gikan sa kahoy sang ihibalo sang maayo kag malain? Sa banta mo, ngaa dapat tumanon ang mga sugo ni Jehova?

SAN-O INI NATABO?

Maghimo sing kurit halin sa laragway sang pagpanuga pakadto sa “adlaw” nga nagsugod ini.

Adlaw 1 Adlaw 2 Adlaw 3 Adlaw 4 Adlaw 5 Adlaw 6 Adlaw 7

4. Genesis 1:14-16

5. Genesis 1:24

6. Genesis 1:20, 21

SIN-O AKO?

7. Ako ang una nga tawo nga ginrekord nga nagtukod sang siudad.

SIN-O AKO?

8. Ako ang una nga babayi sunod kay Eva nga ginhinambitan sa Biblia.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 5 Ano nga sapat sa panahon sang Biblia ang nakilal-an bangod sang ikasarang sini sa pagsaka? (Hulubaton 30:____)

Pahina 9 Ngaa takus si Jehova nga dayawon? (Bugna 4:____)

Pahina 20 Ang abanse nga ihibalo nga mabasa sa Genesis pamatuod sang ano? (2 Timoteo 3:____)

Pahina 25 Ang tanan nga butang ginhimo nga ano sa “tion sini”? (Manugwali 3:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga sabat sa pahina 12)

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Ang man-ug nakighambal kay Eva, indi kay Adan.—Genesis 3:1.

2. Si Adan kag si Eva wala pa sing bata antes sila gintabog sa hardin sang Eden.—Genesis 4:1.

3. Si Adan kag si Eva hubo sang nagapuyo sila sa hardin.—Genesis 2:25.

4. “Adlaw” 4.—Genesis 1:14-16, 19.

5. “Adlaw” 6.—Genesis 1:24, 31.

6. “Adlaw” 5.—Genesis 1:20, 21, 23.

7. Cain.—Genesis 4:17.

8. Ada.—Genesis 4:19.

[Picture Credit Lines sa pahina 31]

First circle: Breck P. Kent; second circle: © Pat Canova/Index Stock Imagery