Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Magtukod sing Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay

Kon Paano Magtukod sing Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay

 Kon Paano Magtukod sing Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay

“Magahiusa [ang bana] sa iya asawa kag sila mangin isa ka unod.”—GENESIS 2:24.

GINTUKOD sang aton Magbubuhat, nga si Jehova nga Dios, ang pag-asawahay subong isa ka permanente nga paghiusa sa ulot sang lalaki kag babayi. Ang Genesis 2:18, 22-24 nagasiling: “Si Jehova nga Dios nagsiling: ‘Indi maayo nga ang tawo magpadayon nga isahanon lamang. Himuan ko sia sing kabulig, subong katuwang niya.’ Kag ginhimo ni Jehova nga Dios ang gusok nga ginkuha niya gikan sa lalaki nga mangin isa ka babayi kag gindala sia sa lalaki. Nian ang lalaki nagsiling: ‘Ini karon ang tul-an  sang akon katul-anan kag unod sang akon unod. Tawgon sia nga Babayi, bangod gikan sa lalaki ginkuha sia.’ Amo sina kon ngaa bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sia sa iya asawa kag sila mangin isa ka unod.”

Matuod, ang pagtukod sing isa ka malipayon nga pag-asawahay indi mahapos, apang posible gid ini. Madamo nga mag-asawa ang malipayon nga nagaasawahay sa sulod sang 50, 60, ukon kapin pa ka tuig. Paano nila ini ginahimo? Padayon kag masinakripisyuhon nga ginapanikasugan nila nga “matigayon ang kahamuot” sang ila tiayon. (1 Corinto 7:33, 34) Nagakinahanglan ini sing daku nga panikasog. Kon handa ka sa paghinguyang sing tion kag panikasog, makatukod ka man sing isa ka malipayon nga pag-asawahay, isa nga magadugay.

Sunda sing Maayo ang mga Instruksion

Ang isa ka masaligan nga kontraktor indi gid magasugod sa pagpatindog nga wala anay ginatan-aw ang kompleto nga plano. Sing kaanggid, indi kita magamadinalag-on sa pagtukod sing isa ka malipayon nga pag-asawahay kon wala anay naton ginatun-an ang instruksion ukon kompleto nga plano sang Dios para sa pagtukod sing isa ka malipayon nga pag-asawahay. Masapwan ini sa mga pahina sang Pulong sang Dios. “Ang bug-os nga Kasulatan inspirado sang Dios kag mapuslanon . . . sa pagtadlong sang mga butang,” sulat ni apostol Pablo.—2 Timoteo 3:16.

Madamo gid sing matun-an ang mga mag-asawa tuhoy sa pag-asawahay paagi sa pagbinagbinag kon paano ginpakig-angutan ni Jesus ang iya mga disipulo. Ngaa masiling ini? Sa Biblia, ang kaangtanan ni Jesus kag sang iya mangin kaupod nga mga manuggahom sa langit ginapaanggid sa kaangtanan sang mag-asawa. (2 Corinto 11:2) Si Jesus nagpabilin nga mainunungon sa iya mga kaupod, bisan sa pinakamabudlay nga mga tion. “Ginhigugma [niya] sila tubtob sa katapusan.” (Juan 13:1) Subong isa ka mainawaon nga lider, si Jesus pirme may pasunaid sa mga limitasyon kag mga kaluyahon sang iya mga sumulunod. Wala sia magsugo ukon magpangabay sing labaw sa ila masarangan nga himuon ukon ihatag.—Juan 16:12.

Bisan sang ginpaslaw sia sang iya pinakasuod nga mga abyan, si Jesus nagpabilin nga mapinalanggaon. Wala niya sila gin-akigan, kundi gintinguhaan niya nga ipasag-uli sila nga may diosnon nga pagpaubos kag kaayo. (Mateo 11:28-30; Marcos 14:34-38; Juan 13:5-17) Busa, kon usisaon mo sing maayo kon paano ginpakig-angutan ni Jesus sing mapinalanggaon ang iya mga sumulunod kag kon paano nila ginbalusan ang gugma nga ginpakita sa ila, makatuon ka sing praktikal nga mga leksion tuhoy sa pagtukod sing isa ka malipayon nga pag-asawahay.—1 Pedro 2:21.

Magtukod sa Isa ka Mabakod nga Pundasyon

Sing di-malikawan, ang kaangay-unos nga mga pagtilaw magabunal sa pundasyon sang inyo pag-asawahay. Magatilaw ini sa pundasyon sang inyo relasyon nga mag-asawa. Apang, ang pinakamabakod nga pundasyon nga dapat tukuran sing isa ka malipayon nga pag-asawahay amo ang pagkamainunungon nga napasad sa gugma. Ginpadaku ni Jesus ang importansia sini sang nagsiling sia: “Wala sing dapat magbulag sa mag-asawa nga gintingob sang Dios.” (Mateo 19:6, Contemporary English Version) Ang ekspresyon nga “wala” nagalakip sa bana kag sa iya asawa, nga nagsumpaanay nga magpabilin nga matutom sa isa kag isa.

Mahimo tamdon sang iban ang pag-asawahay subong makapabug-at, kay nagakinahanglan ini sing madamo nga tion, kagastuhanan, kag panikasog. Sa karon, ang kasulhayan mas ginapili sangsa sakripisyo nga dapat himuon sang mag-asawa sa isa kag isa.

 Paano mapabakod ang pagsumpaanay sang mag-asawa? Si apostol Pablo nagsulat: “Ang mga bana dapat maghigugma sang ila mga asawa subong sang ila kaugalingon nga mga lawas.” (Efeso 5:28, 29) Sing bahin, kon amo, bangod “gintingob,” nagakahulugan ini nga interesado ka sa kaayuhan sang imo tiayon subong nga interesado ka man sa imo kaugalingon nga kaayuhan. Dapat bag-uhon sang mga mag-asawa ang ila panghunahuna gikan sa “akon” pakadto sa “aton,” gikan sa “ako” pakadto sa “kita.”

Ang madinalag-on nga paglandas sa daw unos nga mga pagsalakay sa inyo pag-asawahay magahimo sa imo nga maalam. Ining natigayon nga kaalam magapahalipay sa imo. “Malipayon ang tawo nga nakasapo sing kaalam,” siling sang Hulubaton 3:13.

Maggamit sing Indi Masunog nga mga Materyales

Agod magdugay ang isa ka balay kag indi mangin peligruso, dapat ini natukod sing maayo. Gani, tukura ang inyo pag-asawahay upod ang tulumuron nga mangin permanente ini. Maggamit sing mabakod nga mga materyales nga indi masunog sang daw kalayo nga mga pagtilaw sa inyo pagkamainunungon. Pakabahandia subong sang bulawan ang hamili nga mga kinaiya subong sang diosnon nga kaalam, kaalwan, paghantop, kahadlok sa Dios, pagpalangga, mahigugmaon nga pagpasalamat kag paghigugma sa mga kasuguan sang Dios, kag matuod nga pagtuo.

Ang kalipay kag kaayawan sa pag-asawahay wala ginatukod sa materyal nga mga pagkabutang ukon sa mataas nga posisyon. Ginatukod ini sa tagipusuon kag hunahuna, kag ini nga mga kinaiya ginapabakod sang mga kamatuoran gikan sa Pulong sang Dios. Ang laygay nga “maghalong ang tagsa ka tawo kon paano sia nagatukod” maaplikar man sa pag-asawahay.—1 Corinto 3:10.

Kon Mag-utwas ang mga Problema

Agod magdugay ang isa ka tinukod, dapat ini pirme mentinahon. Kon ang mag-asawa pirme nagabuligay sa ila mga tulumuron kag nagapakita sing pagtahod kag pagtaha sa isa kag isa, ang ila pag-asawahay magapabilin nga mabakod. Ang kakagod indi magapanggamot, kag ang kaakig padayon nga mapunggan.

Ang gugma kag pagpalangga sa pag-asawahay mahimo madula bangod sang sobra kag wala mahusay nga kaakig kag kaugot. Si apostol Pablo naglaygay sa mga bana: “Kamo nga mga bana, padayon nga higugmaa ang inyo mga asawa kag dili kamo maakig sing tuman sa ila.” (Colosas 3:19) Ini nga prinsipio naaplikar man sa mga asawa. Kon ang mag-asawa mangin mapasunairon, mainayuhon, kag mahinangpanon, mangin malipayon kag masinadyahon sila. Kon ang mag-asawa indi mainiton sing ulo kag indi mabaison, indi sila magaaway kon may mga problema. “Mangin malulo sa isa kag isa,” laygay ni Pablo, “mainawaon sing malum-ok, hilway nga nagapinatawaray sa isa kag isa.”—Efeso 4:32.

Ano naman kon ang balatyagon nga walay ikasarang, kaakig, ukon walay kabilinggan ginatunaan sang kaugot? Sa matawhay nga paagi, klaruha sa imo tiayon ang rason kon ngaa nabalaka ka. Sa pihak nga bahin, ayhan labing maayo nga tabunan sang gugma ang magagmay nga mga butang.—1 Pedro 4:8.

Ang isa ka bana, nga nakaeksperiensia sing mga pagtilaw sa sulod sang ila 35 ka tuig nga pag-asawahay,  nagsiling nga bisan daw ano pa ang imo kaakig sa imo tiayon, dapat nga “indi [kamo] mag-untat sa pagkomunikar.” Maalamon nga nagsiling pa gid sia, “Indi gid mag-untat sa paghigugma.”

Matukod Mo ang Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay!

Matuod, ang pagtukod sing isa ka malipayon nga pag-asawahay indi mahapos. Apang, kon panikasugan gid sang magtiayon nga ilakip ang Dios sa ila pag-asawahay, magaresulta ini sa kalipay kag kalig-unan. Sa amo, bantayi sing maayo ang espirituwalidad sang inyo pamilya; pabakura ang inyo pag-asawahay. Kag dumduma nga suno sa ginsiling ni Jesus, ang tanan nga kadayawan tungod sa malipayon nga pag-asawahay indi dapat ihatag sa bana ukon sa asawa. Sa baylo, ang kadayawan iya sang Manugtukod sang pag-asawahay, si Jehova nga Dios. “Ang gintingob sang Dios indi pagbulagon sang tawo.”—Mateo 19:6.

ISA PA KA LIBRO NGA DAPAT BASAHON

Ang libro nga Ang Sekreto Sang Kalipay sa Pamilya, nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova, nagahatag sing praktikal nga mga panugda sa pagtukod sing isa ka malipayon kag madinalag-on nga pag-asawahay. Nasapwan sang linibolibo ka mag-asawa sa bug-os nga kalibutan nga ang praktikal nga laygay sini nga napasad sa Biblia nakabulig sa ila nga mapauswag ang kalidad sang ila kaangtanan.—Tan-awa ang pahina 32 sini nga magasin.

[Kahon sa pahina 9]

Ano ang Makabulig sa Imo sa Pagtukod sing Isa ka Malipayon nga Pag-asawahay?

▪ Ang regular nga pagtuon sa Pulong sang Dios upod sang imo tiayon, kag ang pagpangamuyo sa Dios sing bulig kag panuytoy sa paglubad sa mga problema.—Hulubaton 3:5, 6; Filipos 4:6, 7; 2 Timoteo 3:16, 17.

▪ Ang pagpakita sing seksuwal nga interes sa imo lamang tiayon.—Hulubaton 5:15-21; Hebreo 13:4.

▪ Ang pagkomunikar sa imo tiayon sing tampad, bunayag, kag mahigugmaon tuhoy sa inyo mga problema kag mga di-paghangpanay.—Hulubaton 15:22; 20:5; 25:11.

▪ Ang pagpakighambal sa imo tiayon sing mainayuhon kag mapatugsilingon; ang paglikaw nga magsilabo ang kaakig, magreklamo pirme, kag magkomento sing makasalaklaw.—Hulubaton 15:1; 20:3; 21:9; 31:26, 28; Efeso 4:31, 32.

▪ Ang mapainubuson nga pag-aplikar sang laygay sang Biblia bisan pa nga sa banta mo, daw wala ginahimo sang imo tiayon ang tanan nga dapat niya himuon.—Roma 14:12; 1 Pedro 3:1, 2.

▪ Ang pagpanikasog nga mapalambo ang espirituwal nga mga kinaiya nga ginsambit sa Biblia.—Galacia 5:22, 23; Colosas 3:12-14; 1 Pedro 3:3-6.

[Mga retrato sa pahina 7]

Sunda ang instruksion sang Dios para sa pag-asawahay, nga masapwan sa Biblia

[Retrato sa pahina 7]

Himua ang masinakripisyuhon nga gugma kag pagkamainunungon nga imo mabakod nga pundasyon

[Mga retrato sa pahina 8]

Palambua ang espirituwal nga mga kinaiya nga makabato sa daw kalayo nga mga pagtilaw

[Mga retrato sa pahina 8]

Ang maayo nga pag-asawahay kinahanglan mentinahon