Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Daw Ano Kalawig ka Mahimo Mabuhi?

Daw Ano Kalawig ka Mahimo Mabuhi?

 Daw Ano Kalawig ka Mahimo Mabuhi?

“Ang iya unod mangin linghod pa sangsa bata; magabalik sia sa mga adlaw sang iya pagkapamatan-on.”—JOB 33:25, ANG BIBLIA, PBS.

KON ang ido mapatay pagkatapos magkabuhi sing 10 ukon 20 ka tuig, ayhan nahimo na sini ang kalabanan nga mga butang nga normal nga ginahimo sang mga ido. Mahimo nga nakapadaku na ini sang mga totoy, nakalagas sang mga kuring, nakatago sang mga tul-an, kag nakaamlig sang iya agalon. Apang kon ang tawo mapatay pagkatapos magkabuhi sing 70 ukon 80 ka tuig, diutay lamang nga bahin sang masarangan niya himuon ang iya nahimo. Kon maluyagon sia sa isport, ayhan nangin sampaton sia sa isa ukon duha lamang sini. Kon mahuyugon sia sa musika, ayhan nangin batid sia sa isa ukon duha lamang ka instrumento. Kon nanamian sia sa pagpakigsugilanon sa mga tawo sa ila kaugalingon nga hambal, mahimo nga nangin talunsay sia sa duha ukon tatlo lamang ka lenguahe. Ayhan mas madamo pa ang iya nahimo—makigsugilanon sa mga tawo, magtukib sing bag-ong mga butang, kag makigsuod sa Dios—kon kuntani mas malawig ang iya kabuhi.

Mahimo ka mamangkot, ‘Ngaa pa abi magatuga ang Dios sang tawo nga may hunahuna nga makasarang sa pagkalipay sa tuman kadamo nga mga butang kag nian magapaslaw sa iya bangod sang kalawigon sang kabuhi nga nagatugot sa iya sa paghimo sing diutay katama?’ Ang malip-ot nga kabuhi sang tawo daw wala nagahisanto sa katuyuan sang desinyo nga makita gid sa mga tinuga. Mahimo ka man mamangkot, ‘Ngaa pa abi magahimo ang Dios sang tawo nga may pinasahi nga mga kinaiya subong sang katarungan kag kaawa apang may huyog man sia nga magpakasala?

Kon makakita ka sing isa ka matahom nga awto nga may malaw-ay nga yupok, magahinakop ka bala nga bahin ini sang desinyo? Siempre indi! Pat-od gid nga magahinakop ka, ‘Indi gid amo sini ang desinyo sang awto. Mahimo nga ginhimo ini sing maayo, apang may nagguba sini.’ Sing kaanggid, kon hunahunaon naton kon daw ano ka makahalawhaw ang paghimo sa aton, makahinakop gid kita nga indi amo sini anay ang desinyo sang aton kabuhi karon. Ang aton malip-ot nga kabuhi kag huyog sa pagpakasala daw kaangay sang malaw-ay nga yupok sa isa ka matahom nga awto. Maathag nga may nagguba sa palanublion sang tawo. Sin-o ang naghimo sini? Isa lang ang maathag nga ginatudlo sang pamatuod sang Biblia.

Kon ang tawhanon nga rasa nag-umpisa nga may ikasarang sa pagkabuhi sing walay katapusan, sin-o ang naghalit sang ulihi sa palanublion sang bug-os tawhanon nga rasa? Ang una nga ginikanan sang tanan nga tawo, nga gikan sa iya kita tanan naghalin, ang lamang nga makahimo sini. Magluwas sa una nga ginikanan, ang isa makahalit lamang sang mga gene sang isa ka bahin sang katawhan—kon sayuron, ang iya kaugalingon nga kaliwatan. Busa, ang Pulong sang Dios, ang Biblia, nagahisanto sa maathag nga mga katunayan sang nagsiling ini: “Paagi sa isa ka  tawo [si Adan, ang una nga tawo] nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag busa ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo.” (Roma 5:12) Gani ginapakita sang Kasulatan nga si Adan amo ang nagguba sang aton palanublion. Ano ang orihinal nga desinyo sang aton tawhanon nga kabuhi?

Paghantop sa Orihinal nga Desinyo

Sa pagsiling nga ang kamatayon ‘nagsulod sa kalibutan,’ ginapakita sang Biblia nga ang tawo gindesinyo anay nga indi mapatay. Ang tawo nagatigulang kag nagakapatay bangod sang pagrebelde sang una nga tawo batok sa Dios. Sa pihak naman nga bahin, ang sapat wala gindesinyo agod magkabuhi sing dayon.—Genesis 3:21; 4:4; 9:3, 4.

Ang tawo gindesinyo nga indi pareho sa mga sapat. Mas mataas kita sa mga sapat, subong nga ang mga anghel mas mataas sa mga tawo. (Hebreo 2:7) Indi kaangay sang mga sapat, ang tawo ginhimo “sa dagway sang Dios.” (Genesis 1:27) Indi man pareho sa mga sapat, ginatawag sa Biblia si Adan nga “anak sang Dios.” (Lucas 3:38) Busa may rason gid kita sa pagpati nga ang tawo wala gindesinyo agod magtigulang kag mapatay. Ang Dios wala nagakapatay, kag wala man niya gintuga ang iya mga anak agod mapatay.—Habacuc 1:12; Roma 8:20, 21.

Ang maragtason nga mga rekord tuhoy sa nahaunang kaliwatan sang katawhan nagahatag sang dugang nga paghantop sa orihinal nga desinyo sang Dios sa tawhanon nga kabuhi. Ang mga tawo sadto nagkabuhi sing mga siniglo antes magtigulang. Si Adan nagkabuhi sing 930 ka tuig. Pila ka kaliwatan sang ulihi, ang anak ni Noe nga si Sem nagkabuhi sing mga 600 ka tuig lamang, kag ang apo ni Noe nga si Arpacsad nagkabuhi sing 438 ka tuig. * (Genesis 5:5; 11:10-13) Sang ulihi, si Abraham nagkabuhi sing 175 ka tuig. (Genesis 25:7) Ang epekto sang sala sa kalawigon sang kabuhi amat-amat nga nagalala sa pagligad sang tion, amo nga ang kalawigon sang kabuhi nagalip-ot samtang ang katawhan labi nga nagalayo sa orihinal nga himpit nga desinyo. Apang sang primero, ang tawo ginhimo agod mabuhi sing dayon. Gani, natural lamang nga mamangkot, ‘Luyag bala gihapon sang Dios nga mabuhi ang tawo sing walay katapusan sa duta?’

Kahilwayan sa Pagtigulang

Sanglit nagsiling si Jehova nga Dios nga ang bisan sin-o nga nagalalis sa iya mapatay bilang bayad sa iya sala, ang mga kaliwatan ni Adan daw wala sing paglaum. (Genesis 2:17) Walay sapayan sini, ang inspirado nga Kasulatan naghatag sing paglaum nga may isa nga magagawad agod mahilway sa pagtigulang. Aton mabasa: “Luwasa sia gikan sa pagpanaug sa buho! Nakakita ako sing gawad! Ang iya unod mangin linghod pa sangsa bata; magabalik sia sa mga adlaw sang iya pagkapamatan-on.” (Job 33:24, 25, Ang Biblia, PBS; Isaias 53:4, 12) Ginahatag diri sang Biblia ang isa ka makalilipay nga paglaum—nga may isa nga magabayad sang gawad agod mahilway sa pagtigulang!

Sin-o ang makabayad sini nga gawad? Ang bili mas mahal pa sa mabakal sang kuarta. Tuhoy sa di-himpit nga mga tawo, ang Biblia nagasiling: “Wala sa ila sing sarang nga mas-a makatubos sang iya utod, ukon makahatag sa Dios sing gawad sa iya . . . agod magkabuhi pa sia sing dayon.” (Salmo 49:7-9) Apang, si Jesucristo nagapanag-iya sing butang nga mas mahal pa sa kuarta. Sang yari sia sa duta, nagapanag-iya sia sing himpit tawhanon nga kabuhi bangod subong Anak sang Dios, wala sia makapanubli sang sala ni Adan. Si Jesus nagsiling nga nagkari sia agod “ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” Sang isa pa ka tion nagsiling sia: “Nagkari ako agod makatigayon sila sing kabuhi kag matigayon nila ini sing bug-os.”—Mateo 20:28; Juan 10:10.

Ang paglaum nga kabuhi nga walay katapusan isa ka importante nga tema sang pagbantala ni Jesus. Isa ka bes, ang iya matutom nga sumulunod nga si Pedro nagsiling sa iya: “Ikaw ang may mga pulong sang kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 6:68) Ano ang buot silingon sang Biblia kon nagahambal ini tuhoy sa kabuhi nga walay katapusan?

Kabuhi nga Walay Katapusan

Ang mga apostoles ni Jesus nalangkag nga matigayon ang kabuhi nga walay katapusan sa langit subong  bahin sang Ginharian nga panguluhan ni Jesus. (Lucas 22:29; Juan 14:3) Walay sapayan sina, si Jesus masunson nga nagpamulong tuhoy sa katuyuan sang Dios para sa duta. (Mateo 5:5; 6:10; Lucas 23:43) Busa, ang mga milagro ni Jesus kag ang iya mga panudlo tuhoy sa kabuhi nga walay katapusan nagapamatuod sa madugay na nga saad sang Dios paagi kay manalagna Isaias, nga nagsulat: “Lamunon niya ang kamatayon sing dayon, kag pat-od nga pahiran sang Soberanong Ginuong Jehova ang mga luha gikan sa tanan nga nawong.” (Isaias 25:8) Ang kabuhi sang tawo indi na pila ka tuig lamang sang pagkapamatan-on kag sundan sang tinuig sang pagluya kag pagtigulang.

Kon ang matutom nga mga tawo mangin himpit na sa bag-ong kalibutan sang Dios, indi na sila magatigulang. Ang Biblia nagasiling: “Ang tinuga mismo pagahilwayon man gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag maagom ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.” (Roma 8:21) Hunahunaa lamang! Ang katawhan padayon nga magauswag sa kaalam kag eksperiensia. Kag sa paglipas sang mga siglo, ang pisikal nga kabaskugon sang ila pagkapamatan-on indi na gid magaluya. Buhi ka pa ayhan agod makita ina nga tion?

Daw Ano Kalawig Ka Mabuhi?

Suno kay Jesus, ang mga tawo sa duta hinali nga magadiutay subong resulta sang adlaw sang paghukom sang Dios. (Mateo 24:21, 22) Si Jesus nagsiling: “Masangkad kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang nagasulod nga nagaagi sa sini; samtang makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatultol sini.”—Mateo 7:13, 14.

Agod malakip sa mga tawo nga makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan, kinahanglan tinguhaan mo nga matigayon ang kahamuot sang Dios. Bilang panugod, dapat nga makilala mo ang Dios. Si Jesus nagpaathag: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga wala sing katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios.” (Juan 17:3) Matuod, kinahanglan ang panikasog agod makilala sing maayo ang Dios; apang, ini nga panikasog takus gid. Sing kaanggid, kinahanglan ang panikasog agod makapangita sing kuarta nga ibakal sing pagkaon kada adlaw. Ginapaanggid ang ihibalo sang Dios sa pagkaon, si Jesus naglaygay: “Pangabudlay kamo, indi tungod sa kalan-on nga nagakawala, kundi tungod sa kalan-on nga nagapadayon para sa kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 6:27) Indi bala nga takus gid sa imo panikasog ang pagtigayon sing kabuhi nga walay katapusan?—Mateo 16:26.

Si Jesus nagsiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sing kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 3:16) Busa, ang kalawigon sang imo kabuhi nasandig sa kon paano mo ginabalusan ang gugma sang Dios.

[Nota]

^ par. 10 Nagasiling ang iban nga ang mga tuig nga ginsambit sa sining rekord sang Biblia mga bulan gid lamang. Apang, ang teksto nagsiling nga si Arpacsad nangin amay ni Shela sa edad nga 35 ka tuig. Gani, kon hangpon ini nga 35 ka bulan, si Arpacsad nangin amay antes pa sia mag-edad sing tatlo ka tuig kag imposible gid ini. Dugang pa, ginapakita sang una nga mga kapitulo sang Genesis ang solar nga mga siklo sang mga tuig nga tuhay sa mga siklo sang bulan.—Genesis 1:14-16; 7:11.

[Blurb sa pahina 7]

Pagkatapos sang 80 ka tuig nga pagkabuhi, diutay nga bahin lamang sang masarangan sang tawo ang iya nahimo

[Blurb sa pahina 8]

Ang desinyo sang tawo mas mataas sangsa sapat

[Retrato sa pahina 7]

Ini bala nga awto gindesinyo gid nga may yupok?

[Retrato sa pahina 9]

Ang Pulong sang Dios nagasiling nga ang tawo magabalik sa ‘mga adlaw sang ila pagkapamatan-on’