Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sa Diin Nagapadulong Ining Kalibutan?

Sa Diin Nagapadulong Ining Kalibutan?

 Sa Diin Nagapadulong Ining Kalibutan?

ANO ang matabo sa masunod nga 10, 20, ukon 30 ka tuig? Makahaladlok hunahunaon ang palaabuton bangod sang terorismo karon. Nagasanyog ang teknolohiya. Bangod sang globalisasyon madamong mga pungsod ang nagasandiganay sa isa kag isa. Magahiusa bala ang mga lider sang kalibutan kag makapaluntad sing isa ka masanag nga palaabuton? Ang iban nga mga tawo nagasiling nga matabo ina, kag nagalaum nga sa tuig 2015, mapauntat na sang mga lider ang paglapnag sang kaimulon kag gutom, matapna ang AIDS, kag mabuhinan sing katunga ang kadamuon sang mga wala sing matinlo nga tubig kag sing nagakaigo nga paagi sa paghaboy sing higko.​—⁠Tan-awa ang kahon nga “Pagkamalaumon Kontra Realidad.”

Apang, ang pagtamod sang tawo tuhoy sa palaabuton masami nga ilusyon lang. Halimbawa, sang nagligad nga mga pila ka dekada, ang isa ka eksperto nagsiling nga sa 1984, marastilyo na sang mga mangunguma ang dagat; ang isa naman nagsiling nga sa 1995, ang mga salakyan may yara na de-kompyuter nga mga instrumento agod indi na magbinungguanay; kag ang isa pa nagsiling nga sa 2000, mga 50,000 ka tawo na ang magapuyo ukon magatrabaho sa kahawaan. Siempre pa, ang mga naghambal sini mahimo nga nagabatyag karon nga kuntani naghipos na lang sila. Ang isa ka dyurnalista nagsulat: “Napamatud-an sa pagligad sang panahon nga ang mga pinakamaalam sa kalibutan mga buangbuang gali.”

Isa ka “Mapa” Agod Magtuytoy sa Aton

Ang mga tawo wala nagauntat sa paghaumhaum tuhoy sa palaabuton, apang kon kaisa ang ila pagtamod napasad lamang sa ila mga ginahandum sa baylo nga mangin realistiko. Sa diin kita makakuha sing isa ka masaligan nga pagtamod kon ano ang yara sa palaabuton?

Binagbinaga ining ilustrasyon. Handurawa nga nagasakay ka sa bus nga pakadto sa isa ka duog nga amo mo pa lang makadtuan. Bangod indi ka pamilyar sa amo nga duog, indi ka mahim-os. ‘Sa diin na ayhan ako?’ mahimo mapamangkot mo. ‘Nagapadulong gid bala ini nga bus sa husto nga direksion? Daw ano pa ako kalayo sa akon kaladtuan?’ Paagi sa pagtan-aw sa isa ka sibu nga mapa kag sa mga ngalan ukon direksion sang mga lugar sa karatula nga makita mo kon maggawa ka sa bintana, masabat ang imo mga palamangkutanon.

Amo man sini ang sitwasyon sang madamo karon nga nagakabalaka samtang ginahunahuna  nila ang palaabuton. ‘Sa diin kita nagapadulong?’ siling nila. ‘Yara na gid bala kita sa dalanon padulong sa bug-os kalibutan nga paghidait? Kon amo, san-o naton malab-ot ina nga destinasyon?’ Ang Biblia kaangay sa isa ka mapa nga makabulig sa aton agod masabat ina nga mga pamangkot. Paagi sa maid-id nga pagbasa sini​—⁠kag sa pagtan-aw sing maayo sa mga nagakatabo sa gua sang aton “bintana” sa danyag sang kalibutan​—⁠madamo kita sing matun-an tuhoy sa kon diin na kita karon kag kon diin kita nagapadulong. Apang antes sini, binagbinagon anay naton kon paano nagsugod ang aton mga problema.

Isa ka Masubo nga Panugod

Ginasugiran kita sang Biblia nga sang gintuga sang Dios ang nahauna nga lalaki kag babayi, himpit sila kag ginbutang sila sa tulad-paraiso nga palibot. Sanday Adan kag Eva gintuga agod magkabuhi sing dayon​—⁠indi sing 70 ukon 80 ka tuig lamang. Ang Dios nagsiling sa ila: “Magmabungahon kamo kag magbuad kag pun-a ninyo ang duta kag gamhi ini.” Katuyuan sang Dios nga pasangkaron nanday Adan kag Eva, kag sang ila mga kaliwatan ang Paraiso sa tanan nga bahin sang duta.​—⁠Genesis 1:28; 2:⁠8, 15, 22.

Sanday Adan kag Eva nagrebelde batok sa Dios. Subong resulta, nadula nila ang ila Paraiso nga puluy-an. Dugang pa, amat-amat sila nga nagluya. Kada adlaw, sanday Adan kag Eva nagapalapit sa kamatayon. Ngaa? Bangod nakasala sila sang magtalikod sila sa ila Manunuga, kag “ang bayad nga ginabayad sa sala amo ang kamatayon.”​—⁠Roma 6:23.

Sang ulihi, napatay sanday Adan kag Eva, apang antes sila mapatay may madamo na sila nga mga anak nga lalaki kag babayi. Matuman ayhan sining mga kaanakan ang orihinal nga katuyuan sang Dios? Indi, kay napanubli nila ang pagkadihimpit sang ila mga ginikanan. Ang matuod, halin sa isa ka henerasyon pakadto sa masunod, ang tanan nga  kaliwatan ni Adan nakapanubli sing sala kag kamatayon. Amo man kita. “Paagi sa isa ka tawo,” siling sang Biblia, “nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag busa ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.”​—⁠Roma 3:23; 5:12.

Paghibalo Kon sa Diin na Kita Karon

Ang pagrebelde nanday Adan kag Eva amo ang ginsuguran sang malawig kag madulom nga paglakbay sang katawhan nga nagapadayon gihapon tubtob karon. Suno sa isa ka manunulat sang Biblia, ang katawhan “ginpasakop sa pagkawalay pulos.” (Roma 8:20) Ginalaragway gid sini ang kabudlayan sang katawhan! Sa mga kaliwatan ni Adan may mga lalaki kag babayi nga maalam sa siensia, eksperto sa patag sang medisina, kag mga nagapanguna sa pagpauswag sang teknolohiya. Apang, wala sing isa sa ila ang nakapaluntad sing bug-os kalibutan nga paghidait kag mapagros nga panglawas nga amo ang katuyuan sang Dios para sa tawo.

Ang pagrebelde nanday Adan kag Eva nakaapekto sa kada isa sa aton. Halimbawa, sin-o sa aton ang wala nakabatyag sang inhustisya, sang kahadlok sa krimen, sang kasakit sang nagalukmatlukmat nga balatian, ukon sang kasubo nga nagahugakom sa aton kon ang isa naton ka hinigugma mapatay? Ang kalinong sa aton kabuhi daw kahapos lang tublagon sang trahedya. Bisan sa makalilipay nga mga tion, ang aton pagluntad subong gid sang paglaragway ni patriarka Job sang magsiling sia: “Ang tawo . . . malip-ot sing kabuhi kag puno sing kagamo.”​—⁠Job 14:1.

 Kon hunahunaon naton ang aton ginhalinan kag ang makaluluoy nga kahimtangan naton karon, ang palaabuton daw madulom gid. Apang, ginapasalig kita sang Biblia nga indi pagpahanugutan sang Dios ini nga kahimtangan nga magpadayon tubtob san-o. Matuman ang iya orihinal nga katuyuan para sa tawo. (Isaias 55:​10, 11) Ngaa mapat-od naton nga matabo ini sa dili madugay?

Suno sa Biblia, yari na kita karon sa makahalanguyos nga tion nga ginatawag “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1) Ini nga dinalan wala nagapahangop nga malaglag ang planeta nga Duta kag ang tanan nga kabuhi sa sini. Sa baylo, nagakahulugan ini “sang katapusan sang sistema sang mga butang” kag gani katapusan ini sang mga kahimtangan nga nagapasubo sa aton. (Mateo 24:3) Ginalaragway sang Biblia ang mga hitabo kag kinaiya sang mga tawo nga mangin lapnag sa katapusan nga mga adlaw. Talupangda ang pila sini sa kahon sa pahina 8, kag nian maggawa sa gua sang “bintana” sa danyag sang kalibutan. Ang aton mapa, ang Biblia, nagabulig sa aton nga mahibaluan kon diin na kita nayon samtang malapit na gid ang katapusan sang sistema sang mga butang. Ano dayon ang matabo?

Kon Ano ang Yara sa Palaabuton

Pagkatapos gid sang pagrebelde nanday Adan kag Eva, ginpahayag dayon sang Dios ang iya katuyuan nga magtukod sing isa ka Ginharian “nga indi gid malaglag.” (Daniel 2:44) Ining Ginharian nga gintudlo sa madamo nga ipangamuyo sa pangamuyo nga Amay Namon, magadala sing bugana gid nga mga pagpakamaayo sa katawhan.​—⁠Mateo 6:​9, 10.

Ang Ginharian sang Dios indi isa ka di-maathag nga ideya nga nagaluntad lamang sa tagipusuon. Isa ini ka matuod nga langitnon nga panguluhan nga may daku nga epekto sa duta. Binagbinaga lamang kon ano ang ginasaad sang Dios nga himuon para sa katawhan paagi sa iya Ginharian. Ang Biblia nagasiling nga ang Dios una nga ‘magalaglag sa mga nagalaglag sang duta.’ (Bugna 11:18) Ano ang himuon niya sa mga nagpakita sing pagkamatinumanon sa iya? Ang iya nasulat nga Pulong nagsiling nga “pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa.” (Bugna 21:4) Sin-o nga tawo ang makahimo sini nga mga butang? Ang Dios gid lamang ang makapasag-uli sang kahimtangan nga iya orihinal nga gintuyo para sa katawhan.

Paano ka makabenepisyo sa mga pagpakamaayo nga ihatag sang Ginharian sang Dios? Ang Juan 17:3 nagasiling: “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” Ang mga Saksi ni Jehova nagahimo sing isa ka bug-os kalibutan nga programa sa pagtudlo agod buligan ang mga tawo nga matigayon ini nga ihibalo. Ang ila ministeryo ginahimo sa mga 230 ka kadutaan, kag ang ila mga literatura ginabalhag sa kapin sa 400 ka lenguahe. Kon luyag mo magtuon sing dugang pa, kontaka ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar ukon magsulat sa nagakaigo nga adres nga nalista sa pahina 5.

[Blurb sa pahina 6]

“Kari karon, kamo nga nagasiling: ‘Karon nga adlaw ukon buas magalakbay kami padulong sa sini nga siudad kag magapabilin didto sing isa ka tuig, kag magapatikang kami kag magaganansia.’ Samtang wala kamo makahibalo kon ano ang mangin kabuhi ninyo buas!”​—⁠Santiago 4:​13, 14

[Blurb sa pahina 6]

Ang Biblia nagasumay sang aton kasaysayan pabalik sa una nga lalaki kag babayi. Busa, ginasugiran kita sini kon sa diin kita naghalin. Ginapakita man sini kon sa diin kita nagapadulong. Apang, agod mahangpan kon ano ang ginasugid sa aton sang Biblia, kinahanglan naton ini tun-an sing maayo gid, subong sang himuon naton sa isa ka mapa

[Blurb sa pahina 7]

Ang “sala” mahimo mapatuhoy sa isa ka sayop nga buhat ukon sa isa ka kahimtangan nga nahuyog sa kalainan. Natawo kita nga makasasala, nga nagaapektar sang aton mga pagginawi. “Walay tawo nga matarong sa duta nga nagahimo sing maayo kag wala nagapakasala.”​—⁠Manugwali 7:20

[Blurb sa pahina 8]

Kon iseroks mo ang isa ka panid sang papel nga may maitom nga marka, ina nga marka makita sa tanan nga kopya. Subong kaliwatan ni Adan​—⁠mga kopya, kon sa aton pa​—⁠may marka kita sang sala. Amo man ini nga marka ang yara kay Adan, ang “orihinal”

[Blurb sa pahina 8]

Ang Biblia nagasiling: “Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” (Jeremias 10:23) Ginapaathag sini kon ngaa ang mga panikasog sang tawo agod matigayon ang bug-os kalibutan nga paghidait nagakapaslawan. Wala sia gintuga sa “pagtuytoy sa iya tikang” nga nahamulag sa Dios

[Blurb sa pahina 9]

Ang salmista sa Biblia nagsiling sa Dios: “Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon banas.” (Salmo 119:105) Subong isa ka suga, ginabuligan kita sang Biblia nga maghimo sing maalamon nga mga tikang kon magdesisyon kita. Subong ‘kapawa sa aton mga banas,’ ginaiwagan sini ang banas sa unahan agod mahantop naton kon ano ang palaabuton sang katawhan

[Kahon sa pahina 7]

PAGKAMALAUMON KONTRA REALIDAD

Sang Septiembre 2000, ang mga pungsod nga katapo sang Nasyones Unidas naghiliugyon sa pagpahamtang sing pila ka tulumuron nga dapat malab-ot sa tuig 2015. Naglakip ini sa mga masunod:

Buhinan sing katunga ang kadamuon sang mga tawo nga nagakabuhi sa kubos sa isa ka dolyar kada adlaw kag subong man ang mga ginagutom.

Pat-uron nga ang tanan nga kabataan makatapos sing elementarya.

Pareho nga paeskwelahon kag patapuson sa pag-eskwela ang lalaki man ukon babayi.

Buhinan sing dos-tersia ang kadamuon sang nagakapatay nga mga kabataan nga wala pa lima ka tuig ang edad.

Buhinan sing 75 porsiento ang kadamuon sang nagakapatay nga mga babayi bangod sang pagpanganak.

Matapna na ang paglaton sang HIV/AIDS subong man ang pagluntad sang iban pa nagalapnag nga balatian, kaangay sang malaria.

Buhinan sing 50 porsiento ang kadamuon sang mga tawo nga wala sing matinlo nga tubig nga mainom.

Malab-ot bala ining mga tulumuron? Pagkatapos mabinagbinag liwat ang mga kahimtangan sang 2004, ang grupo sang mga opisyales sa kapagros gikan sa bug-os nga kalibutan naghinakop nga indi sila dapat magsobra ka malaumon kay ang makita nga pag-uswag indi amo ang realidad. Ang introduksion sang libro nga State of the World 2005 nagreport: “Padayon nga ginapunggan sang kaimulon ang pagtin-ad sa madamo nga mga lugar. Nagalapnag ang mga balatian subong sang HIV/AIDS, nga nagatuga sing peligro sa kapagros sang mga pumuluyo sa madamo nga mga pungsod. Sang nagligad nga lima ka tuig, mga 20 milyones ka kabataan ang napatay bangod sa malikawan kuntani nga balatian nga dala sang mahigko nga tubig, kag ginatos ka milyon ka tawo gihapon ang padayon nga nagakabuhi kag nagaantos sing mabudlay kag mahigko nga kahimtangan bangod sa kakulang sing matinlo nga tubig nga mainom kag nagakaigo nga paagi sa paghaboy sing higko.”

[Kahon/Mga retrato sa pahina 8, 9]

PILA KA TANDA SANG “KATAPUSAN NGA MGA ADLAW”

Walay tupong nga inaway.​—⁠Mateo 24:⁠7; Bugna 6:4.

Tiggulutom.​—⁠Mateo 24:⁠7; Bugna 6:​5, 6, 8.

Mga Piste.​—⁠Lucas 21:11; Bugna 6:8.

Nagadugang nga pagkamalinapason.​—⁠Mateo 24:12.

Paglaglag sa duta.​—⁠Bugna 11:18.

Mabaskog nga mga linog.​—⁠Lucas 21:11.

Makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan.​—⁠2 Timoteo 3:1.

Sobra nga gugma sa kuarta.​—⁠2 Timoteo 3:2.

Pagkamalinapason sa mga ginikanan.​—⁠2 Timoteo 3:2.

Kakulang sing kinaugali nga gugma.​—⁠2 Timoteo 3:3.

Mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga sa Dios.​—⁠2 Timoteo 3:4.

Kakulang sing pagpugong sa kaugalingon.​—⁠2 Timoteo 3:3.

Wala sing gugma sa kaayuhan.​—⁠2 Timoteo 3:3.

Wala nagasapak sa nagahilapit nga katalagman.​—⁠Mateo 24:39.

Mga manugyubit nagasikway sang pamatuod sang katapusan nga mga adlaw.​—⁠2 Pedro 3:​3, 4.

Tugob-globo nga pagbantala sing Ginharian sang Dios.​—⁠Mateo 24:14.

[Credit Lines]

© G.M.B. Akash/Panos Pictures

© Paul Lowe/Panos Pictures

[Retrato sa pahina 9]

Ang mga Saksi ni Jehova kilala sa ila pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios