Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Tion nga Wala na sing Magakasubo

Ang Tion nga Wala na sing Magakasubo

 Ang Tion nga Wala na sing Magakasubo

ANG rekord sa Genesis 2:18 nagasiling nga sang gintuga ang una nga tawo, “Ang Ginuong Dios nagsiling: ‘Indi maayo nga ang tawo mag-isa lamang. Himuan ko sia sing kabulig nga bagay sa iya.’” Ang mga tawo gintuga nga mag-upod kag magdepende sa iban.

Ang labing maayo nga mangin Abyan naton amo si Jehova nga Dios. Ginkilala ni apostol Pablo si Jehova subong “ang Amay sang mga kaluoy kag ang Dios sang tanan nga paglipay, nga nagalipay sa aton sa tanan naton nga kapipit-an.” (2 Corinto 1:3, 4) Si Jehova mismo nagakasubo kon nagaantos ang bisan sin-o sa iya mga alagad. Mahinuklugon sia nga Dios. “Nakilala niya ang aton kahimtangan; nagadumdom sia nga kita yab-ok.” (Salmo 103:14) Wala bala nagalapit ang imo buot kay Jehova nga Dios kag nagapasalamat sa iya mahigugmaon, mainayuhon, kag mahinangpanon nga pagtamod?

Ginabuligan ni Jehova ang mga Nagakasubo

Madamo nga mga alagad sang Dios sang una ang nakaagi sing mga kahimtangan nga nagpasubo sa ila. Nabuligan kag nalugpayan sila ni Jehova. Binagbinaga, halimbawa, si Jeremias, nga gintangdo nga manalagna sang pamatan-on pa sia. Sa 40 ka manunulat sang Kasulatan, mahimo nga si Jeremias amo ang nagpabutyag gid sang iya personal nga mga balatyagon. Nagbatyag sia sing kahuya kag pagkadisangkol sang nabaton niya ang iya una nga asaynment gikan sa Dios. (Jeremias 1:6) Agod matuman ini, dapat sia magsandig sing bug-os kay Jehova. Sa pagkamatuod, si Jehova nag-upod sa iya “subong nga gamhanan.”—Jeremias 1:18, 19; 20:11.

 Mga 300 ka tuig sang wala pa si Jeremias, sang pagkabati ni Reyna Jesebel nga napatay ang iya mga manalagna nga mga sumilimba ni Baal, nanumpa sia nga ipapatay si Elias. Nalagyo si Elias mga 450 kilometros padulong sa Horeb sa Sinai Peninsula. Didto nagpaligad sia sang gab-i sa isa ka lungib, kag ginpamangkot sia ni Jehova nga Dios sini: “Ano bala ang ginahimo mo diri, Elias?” Nagpaathag si Elias nga sa iya pamatyagan sia lamang ang nagasimba kay Jehova sa bug-os nga Israel, ang lamang nga manalagna nga makugi sa pag-alagad sa Dios. Ginpasalig sia ni Jehova nga wala sia nagaisahanon. Si Jehova upod sa iya, kag lipod kay Elias, upod man sa iya ang iya 7,000 ka masigka-Israelinhon. Ginlugpayan ni Jehova si Elias kag ginpabakod ang iya pagtuo. Ginpahulag niya ang tagipusuon ni Elias, ginapalig-on ang manalagna nga indi mangampo sa iya asaynment. (1 Hari 19:4, 9-12, 15-18) Kon, kaangay ni Elias, masubuan kita ukon magbatyag nga walay pulos, makapangamuyo man kita kay Jehova agod mapabakod kita. Subong man, paagi sa paggamit sing paghantop, malugpayan sang Cristianong mga gulang ang mga matutom, ginabuligan sila nga makita ang ila mahimo agod matuman ang katuyuan sang Dios.—1 Tesalonica 5:14.

Pasad sa sini kag sa iban pa nga mga halimbawa, makita naton ang kahanda ni Jehova sa paghatag sing bulig kag mahigugmaon nga lugpay sa mga nagakasubo. Huo, “ang GINUO mangin mataas nga torre tungod sa mga pinigos, mataas nga torre sa mga tion sang kagamo.”—Salmo 9:9; 46:1; Nahum 1:7.

Isa ka Tawo nga May Tudok nga Balatyagon kag Simpatiya

Si Jesucristo isa ka halimbawa nga takus dayawon bangod sang iya balanse gid nga mga emosyon bilang pag-ilog kay Jehova. Ginlaragway ni Lucas ang reaksion ni Jesus sang masugata niya ang isa ka kumpanyar sang lubong sa siudad sang Nain: “May patay nga ginadala pagua, ang bugtong nga lalaking anak sang iya iloy nga balo. . . . Sang nakita sia sang Ginuo, naluoy sia sa iya kag nagsiling sa iya, ‘Dili maghibi.’ Kag nagpalapit sia kag nagtandog sang liyaliya, kag  ang mga nagadala nagdulog. Kag nagsiling sia, ‘Pamatan-on, nagasiling ako sa imo, bangon ka.’ Kag ang patay nagbangon, kag nagsugod sa paghambal. Kag ginhatag sia ni Jesus sa iya iloy.” (Lucas 7:12-15) Natandog gid ang emosyon ni Jesus. Maluluy-on sia. Handurawa ang kalipay nga ginhatag ni Jesus sa nagakasubo nga balo nga babayi sang gin-uli ni Jesus ang iya anak nga lalaki sa iya! Indi na sia masubo.

Makasalig kita nga si Jesus “matandog sang aton mga kaluyahon.” Matandog gid sia sa matadlong nga mga tawo nga nagakasubo. Sa pagkamatuod, paagi sa iya “makabaton kita sing kaluoy kag makaagom sing bugay sa pagbulig sa aton sa tion sang kinahanglan.” (Hebreo 4:15, 16) Paagi sa pag-ilog kay Jesus, mapalambo man naton ang simpatiya sa mga nagakasubo, nagakalisod, kag ginapung-awan. Mahimo gid nga malikawan naton ang kasubo paagi sa pagbulig sa iban. Apang may isa pa ka paagi agod mabuligan kita nga malandas ang kasubo nga isa ka negatibo nga balatyagon.

Ang Pulong ni Jehova Makabulig sa Aton sa Paglandas sa Kasubo

Madamo ang nakapamatuod nga paagi “sa pagpabakod sang mga kasulatan may paglaum kita.” Ang Pulong sang Dios puno sing praktikal nga laygay nga makabulig sa aton sa paglandas sa kasubo. (Roma 15:4; Salmo 32:8) Halimbawa, ang Pulong sang Dios nagalaygay sa aton nga ‘dili maghunahuna sang aton kaugalingon sing mataas pa sa dapat naton paghunahunaon.’ (Roma 12:3) Agod maaplikar ini nga laygay, mahimo nga dapat naton bag-uhon ang aton panghunahuna. Ang realistiko nga pagtamod sa aton mga limitasyon pat-od nga magabulig sa aton sa pagpalambo sing balanse kag rasonable nga mga pagpaabot. Ang Pulong sang Dios nagalaygay man sa aton nga palambuon ang pagpakita sing sinsero nga personal nga interes sa iban. (Filipos 2:4) Butang ini nga nagakinahanglan sing pagbuligay. Kon magpakita ka sing interes sa iban, magapakita man sila sing interes sa imo. Ining maayo nga pagtamdanay nagabulig agod malikawan ang pagbatyag nga walay pulos kag nagahatag sing kahulugan sa aton kabuhi.

Ang Biblia nagapalig-on sa aton subong mga Cristiano nga ‘indi pagbiyaan ang aton pagtilipon sing tingob.’ (Hebreo 10:24, 25) Gani magpakigbahin sa mapuslanon nga mga hilikuton, subong sang pagtambong sa mga miting sang mga Saksi ni Jehova sing tayuyon. Walay duhaduha nga ang Cristianong mga miting makabulig sa aton espirituwal, emosyonal, kag pisikal nga kapagros. Ang pagpakighambal sa iban tuhoy sa maayong balita sang Ginharian sang Dios isa ka mapuslanon kag makalilipay nga hilikuton. Ginasentro sini ang aton hunahuna sa husto nga direksion, nagapabakod sang aton pagtuo, kag nagaamlig sang aton paglaum.—Efeso 6:14-17.

Magpalapit kay Jehova paagi sa pangamuyo. Si David naglaygay: “Itungtong sa GINUO ang imo lulan, kag sia magaalay-ay sa imo.” (Salmo 55:22) Paagi sa pagtuon sa Pulong sang Dios, mangin malipayon ka. (Salmo 1:1-3) Kon masubuan ka, pamalandungi ang mahigugmaon nga pag-atipan ni Jehova nga ginapahayag sa iya Pulong. Ang salmista nagsulat: “Ang akon kalag nagatapik sa yab-ok; buhia ako suno sa imo pulong.”—Salmo 119:25.

Ang Tion nga Wala na sing Magasiling, “Masubo Ako”

Si Jehova nga Dios nagsaad sa aton sing isa ka bag-ong kalibutan nga wala sing mga kabalaka, kapaslawan, kag negatibo nga mga balatyagon. Ang Biblia nagasiling: “Pahiran niya ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa, kay ang nahaunang mga butang nagtaliwan.” (Bugna 21:4) Huo, lakip sa nahaunang mga butang nga magataliwan amo ang pisikal, mental, kag emosyonal nga mga kasakit nga ginaeksperiensiahan naton karon.

Ang duta mapuno sang mainabyanon nga mga tawo, nga magapatahom pa sang aton kabuhi. Paagi sa langitnon nga Ginharian ni Jehova sa mga kamot ni Jesucristo, ayuhon Niya sing dayon ang aton kasubo. Hatagan Niya kita sing bag-o kag matahom nga mga butang nga himuon naton sa isa ka dutan-on nga paraiso. Ina nga adlaw magaabot sa indi madugay nga indi na kita liwat magsiling, “Masubo ako.”

 [Retrato sa pahina 8, 9]

Sa bulig ni Jehova indi kita mangin masubo, bisan pa kon nagaisahanon kita

[Mga retrato sa pahina 10]

Ano ang ginatudlo sa aton sang mga rekord sa Biblia tuhoy kay Jeremias kag kay Elias?