Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

 Nahibaluan Mo Bala?

(Ang mga sabat sa sini nga mga pamangkot makita sa gin-aman nga mga kinutlo sa Biblia, kag ang bug-os nga listahan sang mga sabat yara sa pahina 28. Para sa dugang pa nga impormasyon, tan-awa ang publikasyon nga “Insight on the Scriptures,” nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.)

1. Sin-o ang mag-asawa sa rekord sang Biblia nga una nga ginlubong sa kuweba sang Macpela malapit sa Hebron, kag sin-o pa gid ang mga ginlubong didto? (Genesis 49:29-​33; 50:13)

2. Sin-o ang anak nga lalaki ni David nga nakilala sa iya talalupangdon nga kaambong? (2 Samuel 14:25)

3. Ano ang pagkabanwahanon ni Pablo gikan sa iya pagkatawo? (Binuhatan 22:25-​28)

4. Ano ang ginpaandam kay Adan tuhoy sa gindumilian nga prutas? (Genesis 2:17)

5. Pagkatapos nga ginbalibaran ni Hari Rehoboam ang pangabay sang mga tawo, sin-o ang ginpadala niya sa rebelyuso nga naaminhan nga mga tribo, kag ano ang natabo sa sina nga tawo? (2 Cronica 10:18)

6. Ano ang buot silingon ni Jesus sang sia nagsiling nga “wala sing bisan sin-o nga makapaulipon sa duha ka agalon”? (Mateo 6:24)

7. Sang gin-amanan ni Jehova sang makaon nga manna ang mga Israelinhon, ano ang natabo sa wala mapulot? (Exodo 16:21)

8. Sin-o ang nagluib kay Jesus? (Lucas 6:16)

9. Sin-o ang panguna nga diosdios sang mga Amonhon? (Sofonias 1:5)

10. Ano nga bahin sang lawas sang tawo ang masami nga ginagamit sing malaragwayon sa Biblia agod magrepresentar sang ikasarang sa paggamit sing kusog ukon gahom? (Jeremias 32:17)

11. Sin-o ang naghambal kay Hari Asuero nga dapat pahalinon si Vasti kag buslan sang bag-o nga reyna? (Ester 1:​14-​20)

12. Paano ginpatam-is ni Moises ang mapait nga tubig sang Mara? (Exodo 15:23-​25)

13. Sa diin nagsugod ang pagmartsa sa Exodo sang mga Israelinhon? (Exodo 12:37)

14. Sin-o ang nagreport kay Josias tuhoy sa nagapadayon nga pagkaayo sang templo kag nagbasa sa hari gikan sa “tulun-an sang kasuguan” nga nasapwan didto? (2 Hari 22:​8-​10)

15. Ano ang mga kolor sang apat ka kabayo nga nakita ni Juan, subong sang narekord sa Bugna, kag ano ang ginarepresentar sini? (Bugna 6:​2-8)

 Sabat sa mga Pamangkot

1. Sanday Abraham kag Sara; ginlubong man didto sanday Isaac, Rebeca, Lea, kag Jacob

2. Si Absalom

3. Romano

4. “Sa adlaw nga magkaon ka gikan sa sini mapatay ka nga totoo”

5. Si Adoram, ang superintendente sang pilit nga mga manugpangabudlay. Ginbato sia tubtob mapatay

6. “Indi kamo makapaulipon sa Dios kag sa Manggad”

7. “Sang nag-init ang adlaw, natunaw ini”

8. Si Judas Iscariote

9. Si Malcam

10. Ang butkon

12. Si Memucan, ang humalambal para sa pito ka prinsipe sang Medo-Persia

12. “Gintudlo ni Jehova sa iya ang isa ka kahoy, kag ginhaboy niya ini sa tubig”

13. Rameses

14. Si Safan, ang sekretaryo sang hari

15. Puti​​—⁠matarong nga inaway; pula nga luto​​—⁠pag-ilinaway sang tawo; itom​—⁠tiggulutom; maluspad​—⁠kamatayon