Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Nabulong ang Akon Espirituwal nga Kauhaw

Kon Paano Nabulong ang Akon Espirituwal nga Kauhaw

 Kon Paano Nabulong ang Akon Espirituwal nga Kauhaw

PANUGIRON NI LUCIA MOUSSANETT

NAHAMTANG ang rehiyon sang Valle d’Aosta sa tunga sang mga kabukiran sa aminhan-katundan nga bahin sang Italya, malapit sa Swiss Alps kag sa bantog nga Mont Blanc sang Pransia. Diri ako natawo sang 1941 sa magamay nga komunidad sang Challant St. Anselme.

Ako ang kamagulangan sa lima ka kabataan; ang akon apat ka manghod mga lalaki. Mapisan nga manugpangabudlay kag isa ka debotada nga Katoliko si Nanay. Si Tatay naghalin man sa isa ka relihioso nga pamilya. Duha ka magulang niya ang mga madre. Madamo sing ginsakripisyo nga materyal nga mga butang ang akon mga ginikanan para sa akon, lakip na ang pagpaeskwela sa akon. Wala sing mga eskwelahan sa amon magamay nga komunidad, gani sang 11 anyos ang akon edad, ginpaeskwela ako sang akon mga ginikanan sa isa ka eskwelahan nga may dormitoryo nga ginadumalahan sang mga madre.

Diri ko natun-an ang Latin kag Pranses, kaupod sang iban pa nga mga asignatura. Nian, sang mag-15 anyos ako, nagpalibog ako kon paano ko alagaron ang Dios. Nangatarungan ako nga ang pagsulod sa kombento amo ang pinakamaayo nga paagi sa paghimo sini. Apang, wala ini nagustuhan sang akon mga ginikanan, bangod si Nanay na lang ang magaatipan sa akon mga manghod. Naglaum ang akon mga ginikanan nga ang akon naeskwelahan magahatag sing maayo nga trabaho  sa akon kag makabulig sa pinansial sa amon pamilya.

Walay sapayan nga ginsubuan sa reaksion sang akon mga ginikanan, luyag ko ang isa ka matuod nga katuyuan sa kabuhi kag nagbatyag ako nga dapat unahon ang Dios. Gani sang 1961, nagsulod ako sa isa ka kombento sang Romano Katoliko.

Ang Akon Kabuhi Subong Isa ka Madre

Sa una nga mga binulan, gintun-an ko ang mga talaksan kag mga pagsulundan sang simbahan kag naghimo sing pisikal nga trabaho sa sulod sang kombento. Sang Agosto 1961, nangin nobisyada ako kag nagsugod sa pagsul-ob sang panapton sang mga madre. Ines, nga ngalan sang akon iloy, ang ginpangabay ko nga bag-o nga ngalan sa akon kaugalingon. Sang naaprobahan ini, nakilala akon nga Sister Ines.

Bisan pa ang kalabanan nga mga nobisyada nagapangabudlay sa sulod sang kombento, may bastante ako nga edukasyon agod mangin maestra sa elementarya. Duha ka tuig sang ulihi, sang Agosto 1963, nagsumpa ako, sa amo nangin isa ka madre sa idalom sang Sisters of San Giuseppe sa Aosta, Italya. Sang ulihi, ginpaeskwela ako sang kombento sa Unibersidad sang Maria Santissima Assunta sa Roma.

Sang nakapauli sa Aosta sang 1967 sa tapos sang akon pag-eskwela sa Roma, nagtudlo ako sa hayskul. Sang 1976, gintanyagan ako sing posisyon subong direktor sang eskwelahan. Walay sapayan nga nagatudlo pa ako sa pila ka klase, gin-asayn ako sa administrasyon sang eskwelahan kag nangin miembro sang rehiyonal nga talapuanan sang mga eskwelahan sang Valle d’Aosta.

Handum ko gid nga buligan ang mga imol. Naluoy gid ako sa ila. Gani nag-organisar ako sing nanuhaytuhay nga mga programa, lakip ang pagbulig sa mga balatianon nga wala sing mga pamilya kag ilisipon na lang ang tion nga mabuhi. Nagtukod man ako sing isa ka programa agod tudluan ang mga kabataan sang mga imigrante. Dugang pa, ginpangitaan ko sing trabaho kag balay ang mga imol kag nagbulig sa pag-aman sang mga bulong sa mga nagakinahanglan. Gintinguhaan ko nga magkabuhi suno sa relihioso nga mga prinsipio sang simbahan.

Sini nga tion, ginbaton ko ang panudlo sang Katoliko, lakip ang mga doktrina sang simbahan subong sang Trinidad, pagkadimamalatyon sang kalag, kag ang pagtamod sang mga Katoliko tuhoy sa dayon nga palaabuton sang tawo. Sadto, ang Katolikong teolohiya nagpahanugot man sa pagpati sa salamo nga pagtuluuhan, nga nagakahulugan sa pagbaton kag pagpakig-upod sa iban nga mga relihion.

Mga Butang nga Nagtublag sa Akon

Apang, ginatublag gid ako sang pila ka aktibidades sa sulod sang Simbahan Katoliko. Halimbawa, antes sang bunyag kag kompirmasyon, ang mga ginikanan kag kabataan dapat kuntani magtuon kon ano ang buot silingon sining mga tikang. Apang, ang kalabanan wala nagatuon, kag ang iban wala sing gana magtuon. Dugang pa, ang iban nga wala ginbunyagan kag ginkompirmar sa isa ka parokya nagasaylo lamang sa isa ka parokya kag magpabunyag kag magpakompirmar didto. Para sa akon, pakitakita kag salimpapaw ini.

Kon kaisa ginapamangkot ko ang akon kaugalingon kag ang kaupod ko nga mga madre, “Indi bala dapat kuntani kita magwali sang Ebanghelyo sa baylo nga maghugod sang aton tion sa tanan nga sahi sang iban nga mga hilikuton?” “Nagawali kita paagi sa paghimo sing maayo,” ang sabat sang iban nga mga madre.

Dugang pa, nabudlayan ako sa pagpati nga sa pari ko dapat ikumpisar ang akon mga sala. Nangatarungan akon nga puede ko matu-ad sa Dios ining personal nga mga butang. Dugang pa, indi ko mabaton ang ideya nga sauluhon kag sulitsuliton ang mga pangamuyo. Nabudlayan man ako nga batunon nga wala nagasayop ang papa. Sang ulihi, nagpangatarungan ako nga huptan ko lang ang akon kaugalingon nga pagpati sa sining mga butang kag padayunon ang akon pagkarelihioso.

Ang Kauhaw sa Ihibalo sa Biblia

Ginatahod ko gid kag ginahandum nga mahangpan ang Biblia. Kon dapat ako magdesisyon ukon nagakinahanglan sang pagsakdag sang Dios, ginabasa ko ang Biblia. Bisan pa wala namon ini gintun-an sa kombento, ginabasa ko ini sing kinaugalingon. Ang rekord sa Isaias 43:​10-​12, diin si Jehova nga Dios nagsiling, “Kamo akon mga saksi,” pirme nagganyat sa akon. Apang, wala ko pa sadto mahangpan sing bug-os ining mga pulong.

Sang nag-eskwela ako sa unibersidad sa Roma sang tungatunga sang dekada 60, nagkuha ako sing apat ka tuig nga kurso sa teolohiya nga ginsakdag sang Batikano. Apang wala nalakip ang Biblia sa  mga ginatun-an nga mga libro. Sang nagpauli ako sa Aosta, nagtambong ako sa madamo nga ekumenikal nga mga komperensia, lakip na ang mga ginsakdag sang nagkalainlain nga grupo sang relihion kag indi-Katoliko nga mga organisasyon. Nagdugang pa gid ang akon handum nga mahibaluan ang mga panudlo sang Biblia. May daku gid nga kagumon sa mga grupo nga nagapangangkon nga nagatudlo sang Biblia.

Pagtuon sing Dugang Tuhoy sa Biblia

Sang 1982, ang isa ka Saksi ni Jehova naghapit sa sentro nga ginahiwatan ko sing pagbulig sa katilingban kag nagpakighambal sa akon tuhoy sa Biblia. Walay sapayan nga masako gid ako, interesado ako sa pagtuon sa Biblia. Gani nagsiling ako: “Palihug duawa ako sa eskwelahan, kag kon may bakante nga tion ako, masugilanunay kita.”

Bisan pa ginduaw ako sang babayi, wala sing “bakante nga tion” sa akon iskedyul. Nian nahisayran sang akon iloy nga may kanser sia, gani sang ulihi nagbakasyon ako agod buligan sia. Sang napatay sia sang Abril 1983, nagbalik ako sa akon trabaho, apang sadto nga tion wala na ako nakapakig-angot sa mga Saksi. Apang, wala madugay, lain naman nga Saksi, nga mga 25 anyos ang pangidaron, ang nagduaw kag nagpakighambal sa akon tuhoy sa Biblia. Ginabasa ko sadto ang tulun-an nga Bugna sa Biblia. Gani ginpamangkot ko sia, “Sin-o ang 144,000 nga ginahinambitan diri sa Bugna kapitulo 14?”

Gintudluan ako nga ang tanan nga maayo nga mga tawo mapalangit, kag gani indi ko mahangpan kon ngaa ang 144,000 sa ila maathag nga daw ginpain gikan sa iban didto sa langit. Nagpalibog ako, ‘Sin-o ining 144,000? Ano ang ila himuon?’ Pirme ko ini ginapaligban. Padayon nga gintinguhaan sang Saksi nga maabtan ako, apang pirme ako wala kag tuman kasako.

Sang ulihi, ginhatag sang Saksi ang akon direksion kay Marco, nga isa ka gulang sa iya kongregasyon. Sa katapusan, sang Pebrero 1985, nasalapuan niya ako. Nagsugilanunay kami sa sulod sang pila ka minuto, apang bangod masako ako, nagtratuhay kami sing tion nga magkitaay. Sang ulihi upod sa iya asawa, nga si Lina, ginduaw nila ako sing regular, ginbuligan ako nga mahangpan ang Biblia. Sa malip-ot nga tion, nahibaluan ko nga indi pasad sa Biblia ang sadsaran nga mga panudlo sang Katoliko subong sang Trinidad, pagkadimamalatyon sang kalag, kag kalayuhon nga impierno.

Pagpakig-upod sa mga Saksi

Sang nagtambong ako sa isa ka miting sang mga Saksi ni Jehova sa ila Kingdom Hall, hilmunon nga tuhay gid ini sa Simbahan Katoliko. Ang tagsatagsa nagakanta, indi lamang ang isa ka koro. Nian nagapakigbahin sila sa miting. Nakita ko man nga ang bug-os nga organisasyon ginahuman sang mga “kauturan.” Nagaulikdanay gid ang tanan. Ining mga butang nagganyat gid sa akon.

Sini nga tion, nagtambong ako sa miting nga suksok ang panapton sang madre. Ang iban natandog nga makita ang isa ka madre sa Kingdom Hall. Nabatyagan ko ang kalipay kag kaayawan nga resulta sang paghigugma sang isa ka daku nga pamilya. Samtang nagatuon ako, nahibaluan ko man nga madamo sang prinsipio nga sa sini ginpasad ko ang akon kabuhi ang wala nahisuno sa Pulong sang Dios. Halimbawa, wala sing ginasiling ang Biblia tuhoy sa mga alagad sang Dios nga napanaptan sing pinasahi nga panapton. Ang hirarkiya sang Simbahan kag ang magasto nga seremonya tuhay gid sa ginatudlo sang Biblia tuhoy sa mapainubuson nga mga gulang nga nagapanguna sa kongregasyon.

Nagbatyag ako nga daw nagatindog sa hatayhatay, nga wala sing matig-a nga duta nga ginatapakan. Daw imposible gid nga nagkabuhi ako sa sulod sang 24 ka tuig sa kabutigan. Apang, nakilala ko gid ang kamatuoran. Hinadlukan ako sa paghunahuna nga sa edad nga 44, dapat ko sugdan liwat ang akon pagkabuhi. Apang paano ako makapabulagbulag karon nga nakita ko na kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia?

Isa ka Importante nga Desisyon

Nahibaluan ko nga ang pagbiya sa kombento nagakahulugan nga mangin imol ako sa materyal nga pagkabutang. Apang, akon nadumduman ang mga pulong ni David tuhoy sa matarong nga ‘wala ginpabayaan ukon ang iya kaliwat nagapakilimos sing tinapay.’ (Salmo 37:25) Nahibaluan ko nga madula sa akon ang kalig-unan sa pisikal, apang nagsalig ako kay Jehova kag nangatarungan: ‘Ano gid ang dapat ko kahadlukan?’

Abi sang akon pamilya naglain ang akon ulo. Bisan pa ginatublag ako sini, nadumduman ko ang pulong ni Jesus: ‘Sila nga nagahigugma sa amay ukon iloy sing labi pa sa akon indi takus sa akon.’ (Mateo 10:37) Sa amo man nga tion, ang kahanuklog sang mga Saksi nagpalig-on kag nagpabakod  sa akon. Samtang nagalakat ako sa dalan nga suksok ang panapton sang madre, ginatamyaw nila ako. Nagbatyag ako nga suod gid sa paghiliutod kag bahin sang ila pamilya.

Sang ulihi nagpalapit ako sa Madre Superyora kag ginpaathag kon ngaa nagdesisyon ako nga maghalin sa kombento. Bisan pa nga nagpanugda ako nga ipakita sa iya sa Biblia kon ngaa amo sini ang akon desisyon, wala sia namati, nga nagasiling: “Kon luyag ko mahangpan ang bisan ano sa Biblia, mapamangkot ko ang isa ka batid sa Biblia!”

Ang Simbahan Katoliko nakibot gid sa akon desisyon. Ginbutangbutangan nila ako nga isa ka imoral kag lain-ulo. Apang, ang nakakilala sa akon nakahibalo nga indi matuod ang ila mga butangbutang. Lainlain ang reaksion sang mga nakatrabaho ko. Gintamod sang iban nga maisugon ang akon ginhimo. Ang iban nasakitan, naghunahuna nga ginpatalang ako. Ang iban naluoy pa gani sa akon.

Sang Hulyo 4, 1985, naghalin ako sa Simbahan Katoliko. Bangod nahibaluan nila kon paano gintratar ang iban nga naghimo sini, nahangawa ang mga Saksi sa akon seguridad kag gintago nila ako sing mga isa ka bulan. Ginasugat nila ako pakadto sa miting kag ginadul-ong pauli. Nagpanago ako tubtob nga nagtahaw na ang mga balatyagon. Nian sang Agosto 1, 1985, nakigbahin ako sa ministeryo upod sa mga Saksi ni Jehova.

Sang nagtambong ako sa isa ka Distrito nga Kombension sang mga Saksi ni Jehova sang ulihi sadto nga Agosto, nahisayran sang media nga naghalin ako sa simbahan kag ginbalhag nila ang akon sugilanon. Sang nabawtismuhan ako sang ulihi sang Disiembre 14, 1985, ang lokal nga estasyon sang telebisyon kag pamantalaan naghunahuna nga tumalagsahon ang akon ginhimo kag ginbalhag nila liwat ang sugilanon agod mahisayran sang tanan kon ano ang akon ginhimo.

Sang paghalin ko sa kombento, pigado gid ako sa materyal. Wala ako sing trabaho, wala sing puluy-an, kag wala sing pension. Gani sa sulod sang mga isa ka tuig, nagtrabaho ako nga nagaatipan sa isa ka paralisado nga tawo. Sang Hulyo 1986, nagpayunir ako, subong amo ang pagtawag sa bug-os tion nga ministeryo sang mga Saksi ni Jehova. Nagsaylo ako sa isa ka diutay kag bag-o lang natukod nga kongregasyon. Didto nagtudlo ako sing lenguahe kag iban pa pribado nga pagtudlo,  sa amo gingamit ang akon naeskwelahan. Naghatag ini sa akon sing mapasibuon nga iskedyul.

Nag-alagad sa Isa ka Dumuluong nga Pungsod

Karon nga nahibaluan ko na ang kamatuoran sa Biblia, luyag ko nga ipaambit ini kon mahimo sa madamo nga tawo. Bangod makahambal ako sing Pranses, ginhunahuna ko ang pag-alagad sa isa ka pungsod sa Aprika nga nagahambal sing Pranses. Apang sang 1992, ang mga Saksi ni Jehova ginkilala nga legal sa kaingod nga pungsod sang Albania. Sa talipuspusan sadto nga tuig, isa ka diutay nga grupo sang mga payunir gikan sa Italya ang ginpadala didto. Ang pila sa sini amo sanday Mario kag Cristina Fazio gikan sa akon kongregasyon. Gin-agda nila ako nga duawon sila kag ginpabinagbinag sa akon ang pag-alagad sa Albania. Sa tapos sang mahalungon kag mapangamuyuon nga pagbinagbinag, sa edad nga 52 anyos, ginbiyaan ko liwat ang daw malig-on na kahimtangan agod magkadto sa tuhay gid nga palibot.

Natabo ini sang Marso 1993. Sang pagsampot ko nakita ko gilayon nga bisan pa indi ako malayo sa akon dutang natawhan, yara ako sa tuhay gid nga kultura. Nagalakat lang ang mga tawo bisan diin sila makadto, kag nagahambal sila sing Albaniano, ang lenguahe nga indi ko gid mahangpan. Yara sa proseso sang daku nga pagbag-o ang pungsod, nagabulosbulos ang politikal nga sistema. Apang, ang mga tawo uhaw sa kamatuoran sa Biblia, kag mahuyugon sila sa pagbasa kag sa pagtuon. Ang mga estudyante madasig nga nagauswag sa espirituwal, kag nagapasadya ini sa akon tagipusuon, busa nakabulig ini sa akon nga makapasibu sa sining bag-o nga palibot.

Sang nag-abot ako sa Tiranë, ang kapital nga siudad, sang 1993, isa lang ang kongregasyon sa Albania kag kapin lamang sa 100 ang mga Saksi sa bug-os nga pungsod. Sadto nga bulan, sa una nga pinasahi nga adlaw nga asambleya nga ginhiwat sa Tiranë, 585 ang nagtambong kag 42 ang nabawtismuhan. Walay sapayan nga wala gid ako sing nahangpan, makalilipay gid nga mabatian ang mga Saksi nga nagaamba kag makita nga nagapamati gid sila. Ginsaulog ang Memoryal sang kamatayon ni Jesucristo sang Abril, kag 1,318 ang nagtambong! Sugod sadto, ang Cristianong hilikuton nag-uswag sa Albania.

Ginalaaw ko anay ang Tiranë gikan sa akon balkonahe sa ikap-at nga panalgan kag nagahunahuna, ‘San-o ayhan namon malab-ot ining tanan nga tawo?’ Si Jehova nga Dios na ang bahala sa sini. May 23 na karon ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa Tiranë. Sa bug-os nga pungsod, may 68 ka kongregasyon kag 22 ka grupo, nga may 2,846 ka mga Saksi. Daku gid nga pag-uswag sa sulod sang pila lamang ka tuig! Kag 12,795 ang nagtambong sa Memoryal sang 2002!

Sa sulod sang napulo ka tuig sa Albania, pribilehiyo ko gid ang pagbulig sa mga 40 ka indibiduwal nga nabawtismuhan. Ang pila sa ila nagaalagad man karon subong mga payunir kag sa iban pa nga sahi sang bug-os tion nga pag-alagad. Pagligad sang mga tinuig, anom ka grupo sang mga payunir nga taga-Italya ang ginpadala sa pagbulig sa hilikuton sa Albania. Sa kada grupo gintukod ang tatlo ka bulan nga kurso sa lenguahe, kag gin-agda ako agod magtudlo sa katapusan nga apat ka klase.

Sang una nga nahibaluan sang akon mga abyan ang akon desisyon nga maghalin sa simbahan, naakig gid sila. Apang, pagligad sining mga tuig, naghumok ang ila panimuot, kay ila nakita nga may kalinong ako kag paghidait. Sing makalilipay, ang akon pamilya, lakip ang akon 93-anyos nga tiya nga isa man gihapon ka madre, nangin masinakdagon man.

Sugod sang nakilala ko si Jehova, gin-atipan gid niya ako sa madamo kag nanuhaytuhay nga kahimtangan! Gintuytuyan niya ang akon mga tiil padulong sa iya organisasyon. Samtang ginahinumdom ko ang nagligad, madumduman ko ang akon handum nga buligan ang mga imol, ang mga kubos, kag ang mga nawad-an kag ang akon handum nga mangin masako gid sa pag-alagad sa Dios. Amo kon ngaa nagapasalamat gid ako kay Jehova, bangod ginpat-od niya nga mabulong ang akon espirituwal nga kauhaw.

[Retrato sa pahina 21]

Ang taga-Albania nga pamilya nga gintun-an ko sa Biblia. Onse ang ginbawtismuhan

[Retrato sa pahina 21]

Ang kalabanan sa sining mga babayi nga akon gintudluan sa Biblia sa Albania ang nagaalagad karon sing bug-os tion