Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ang Indi Masat-uman nga Emerhensia” Madula Na sa Indi Madugay!

“Ang Indi Masat-uman nga Emerhensia” Madula Na sa Indi Madugay!

 “Ang Indi Masat-uman nga Emerhensia” Madula Na sa Indi Madugay!

“KON ipaanggid sa wala pa lang madugay nga nagligad, nagapuyo kita karon sa isa ka kalibutan nga may kabuganaan. . . . May sobra nga pagkaon para sa tanan . . . suno sa teoriya.” Amo ini ang ginsiling sang isa ka pagtuon sang World Health Organization (WHO). Kon amo sini ang kahimtangan, ano gid ang problema nga ginabangdan sang malnutrisyon?

“Ang problema amo nga ang pagkaon wala ginapatubas ukon ginapanagtag sing alangay,” siling sang WHO. “Makapasubo nga, sa masami, ang mga imol sa mauyahon nga imol nga mga pungsod wala sing ginahimo, nga nagatan-aw lang nga wala sing bisan ano nga ginapanag-iyahan—kag ginagutom⁠—samtang ang madamo nga mga ani kag bugana kaayo nga patubas ginabaligya sa mga pungsod sa luwas agod makakuwarta. Wala nagadugay nga ganansia para sa pila, nagadugay nga kapierdihan para sa madamo.” Ginapakita sang ulihi nga pagtuon sang Food and Agriculture Organization sang Nasyones Unidas (FAO) nga ‘ang ikalima nga bahin sang pinakamanggaranon nga mga tawo’ sa planeta ‘nagakaon sang 45 porsiento sang tanan nga karne kag isda; ang ikalima nga bahin sang pinakaimol nga mga tawo nagakaon sang 5 porsiento lamang.’

Sa pihak nga bahin, “ang indi pagtigayon sing maayo nga edukasyon kag husto nga impormasyon isa man ka kabangdanan sang malnutrisyon,” siling sang United Nations Children’s Fund, nga nagadugang: “Kon wala sing mga estratehiya sa paghatag sing impormasyon kag sing mas maayo kag mas madali matigayon nga mga programa sa edukasyon, ang ihibalo, kalantip kag paggawi nga kinahanglan agod madula ang malnutrisyon indi matigayon.” Apang, ang kakulang sing pagkaon nagapaluya sang kapagros kag ikasarang sang tawo sa pagtigayon sing mas maayo nga edukasyon—isa pa ka nagasulitsulit lamang nga mga hitabo.

Katarungan kag Di-mahamkunon nga Interes sa Iban

Walay sapayan sang makabalang-aw nga mga balagbag, ang pila ka eksperto sa sini nga patag malaumon gihapon. Halimbawa, ang direktor heneral sang FAO, nga si Jacques Diouf, nagpabutyag sini nga paglaum: “Ginapanan-aw ko ang isa ka kalibutan diin ang tanan nga lalaki, babayi kag bata may yara bastante nga masustansia kag makapapagros nga pagkaon, sa kada adlaw. Sa akon panan-awan, ang sobra kaayo nga manggad kag kaimulon nabuhinan. Nakita ko ang pagkamatinuguton kag indi ang  diskriminasyon; ang paghidait kag indi ang sibil nga pinuyas; ang pag-amlig sa kinaugali nga mga manggad kag indi ang pagguba sa palibot; ang kabilugan nga kahamungayaan kag indi ang makapaluya nga pagkawalay paglaum.”

Apang, subong nakita naton, indi lamang dugang nga produksion kag pagpanagtag sing pagkaon ang kinahanglan agod matuman ini nga mga paglaum. Kinahanglan ang lapnag nga katarungan kag di-mahamkunon nga interes sa iban. Apang ining maayo nga mga kinaiya indi kinaandan nga makita sa moderno nga komersialismo.

Posible bala dulaon ang dalagku nga mga balagbag subong sang kakagod, kaimulon, pinuyas, kag pagkamahamkunon kag sa amo madula na ang malnutrisyon sa duta? Ukon isa bala ini ka imposible nga dalamguhanon?

Ang Lamang nga Solusyon

Suno sa Biblia, indi kita dapat matingala sa sadsaran nga mga problema nga nagaresulta sa malnutrisyon. Ang Pulong sang Dios nagasiling: “Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sang kaugalingon, mahigugmaon sang kuwarta, . . . wala sing kinaugali nga gugma, indi tampad sa bisan anong kasugtanan, . . . wala sing gugma sa kaayuhan, . . . nga may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.”—2 Timoteo 3:1-5.

Madula bala sang tawo ining nagtudok na gid nga mga panimuot nga wala sing bulig sang Dios? Daw indi gid mahimo, indi bala? Ayhan natalupangdan mo nga kon kaisa ang mga awtoridad may maayo nga mga tinutuyo tuhoy sa sosyal nga mga problema sang katawhan, apang ang kakagod, gugma sa kuwarta, kag pagkadihimpit sang iban nga mga tawo nagabalabag kag nagaguba bisan sa labing hanuot nga mga panikasog.—Jeremias 10:23.

Apang, ang solusyon indi isa ka imposible nga dalamguhanon. Ang Biblia nagasaad nga dulaon sang Ginharian sang Dios ang problema sa inhustisya subong man ang tanan iban pa nga kapipit-an nga nagapapiot sa katawhan sa karon.

Ang Isaias 9:​6, 7 nagahatag sa aton sining matahom nga paglaum: “Isa ka bata ang natawo sa aton, isa ka anak nga lalaki ang ginhatag sa aton; kag ang prinsipenhon nga paggahom mangin sa iya abaga. Kag ang iya ngalan pagatawgon nga Makatilingala nga Manuglaygay, Gamhanan nga Dios, Dayon nga Amay, Prinsipe sang Paghidait. Ang kabuganaan sang prinsipenhon nga paggahom kag ang paghidait walay katapusan, sa trono ni David kag sa iya ginharian agod tukuron ini sing malig-on kag sakdagon ini paagi sa katarungan kag paagi sa pagkamatarong, kutob karon kag tubtob sa tion nga walay latid. Ang kakugi mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang magahimo sini.”

Amo man ini ang Ginharian nga ginapangamuyo sang mga tawo sa Pangamuyo sang Ginuo kag ginasiling sa Dios, “Pakariha ang imo ginharian.” (Mateo 6:9, 10) Talupangda nga nagsiling si Isaias nga “ang kakugi mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang magahimo sini.” Huo, interesado gid pirme si Jehova nga Dios sa pag-aman sang mga kinahanglanon sang mga tawo. Gindesinyo niya ining duta agod magpatubas sing nagakaigo nga pagkaon para sa tanan.

Ang Salmo 65:9-13 nagasiling tuhoy sa iya: “Ginliso mo ang imo igtalupangod sa duta, agod mahatagan mo ini sing kabuganaan; ginapamanggad mo ini sing daku. Ang sapa halin sa Dios puno sang tubig. Ginahanda mo ang ila uyas, kay amo ini ang paagi nga ginhanda mo ang duta. Ginabunyagan mo sing bugana ang iya mga idas, ginapatag mo ang iya mga sul-ay; ginapahumok mo ini sa mga ulan; ginapakamaayo mo ang mga salingsing sini. . . . Ang mga halalban napanaptan sing mga pinanong, kag ang mga nalupyakan nahil-ob sing uyas.”

Huo, ang Manunuga, nga si Jehova amo ang labing maayo nga manug-aman para sa katawhan. Sia ang “Isa nga nagahatag sing kalan-on sa tanan nga unod: kay ang iya mahigugmaon nga kaayo tubtob sa walay katubtuban.”—Salmo 136:25.

Makasalig kita nga tatapon sang Ginharian sang Dios sa idalom ni Cristo ang tanan nga tawo. “May bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini,” siling sang Biblia. Apang may yara man alangay nga pagpanagtag, kay “luwason [ni Jesucristo] ang imol nga nagapangayo sing bulig, subong man ang nasit-an kag ang bisan sin-o nga wala sing manugtabang. . . . Luwason niya ang mga kalag sang mga imol.” (Salmo 72:12, 13, 16) Gani magpakaisog! Ining “indi masat-uman nga emerhensia” malapit na madula sing bug-os.

[Blurb sa pahina 11]

“Posible nga madula ang gutom kag malnutrisyon. May yara mga paagi. Ang hangkat nasandig sa . . . pagbinuligay sang isa ka pungsod kag sang mga pungsod sa luwas.”—World Health Organization

 [Retrato sa pahina 10]