Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagtudlo—Ang Kaayawan kag ang Kalipay

Pagtudlo—Ang Kaayawan kag ang Kalipay

 Pagtudlo—Ang Kaayawan kag ang Kalipay

“Ngaa nagapadayon ako sa pagtudlo? Bisan pa ang pagtudlo mabudlay kag makalalapyo, ang makita ang mga kabataan nga nakunyag tanan sa pagtuon kag makita ang ila pag-uswag amo ang nagapalig-on sa akon nga magpadayon.”​—Leemarys, isa ka manunudlo sa New York City.

WALAY sapayan sang tanan nga hangkat, problema, kag kalugaw-an, minilyon ka manunudlo sa bug-os nga kalibutan ang nagapadayon sa ila ginpili nga propesyon. Kag ano ang nagapahulag sa linibo ka estudyante nga magtinguha nga mangin manunudlo bisan nahibaluan nila nga mahimo indi nila mabaton ang nagakaigo nga pagkilala? Ngaa nagapadayon sila?

Si Inna, isa ka manunudlo sa Rusya, nagpaathag: “Makalilipay nga makita ang imo mga estudyante anay nga nangin mga hamtong na, nga mabatian ang ila pagpabutyag nga ang ila natun-an gikan sa imo nangin mapuslanon gid. Makapalig-on gid kon magsiling sila nga may makalilipay sila nga handumanan sang mga tinuig nga ginhinguyang nila upod sa imo.”

Si Giuliano, isa ka manunudlo nga ginkutlo sa nagligad nga mga artikulo, nagsiling: “Ang isa sang labing daku nga kaayawan amo ang pagrealisar nga nagmadinalag-on ka nga mapukaw ang interes sang mga estudyante sa isa ka topiko. Halimbawa, sa tapos ko mapaathag ang isa ka punto sa history, ang iban nga mga estudyante nagsiling: ‘Sige pa. Sugiri pa kami! ’ Ining natural nga mga ekspresyon makapahalipay sa medyo makatalaka nga aga sa eskwelahan bangod nahisayran mo nga napukaw mo ang balatyagon sang mga kabataan sa mga butang nga bag-o sa ila. Makalilipay gid nga makita ang ila nawong nga daw nagasiga ang ila mga mata bangod nahangpan nila ang topiko.”

Si Elena, isa ka manunudlo sa Italya, nagsiling: “Nagapati ako nga ang kaayawan masapwan sing masunson sa magagmay nga mga butang sa adlaw-adlaw, sa magagmay nga hinimuan sang mga estudyante, sa baylo sang dalagku nga mga resulta, nga talagsa lang nagakatabo.”

Si Connie, isa ka Australiana sa edad nga treintahon, nagsiling: “Makalilipay gid kon ang isa ka estudyante nga nangin maayo ang kaangtanan sa imo nagahinguyang sing tion sa pagsulat agod magpasalamat tungod sa imo mga panikasog.”

Amo man sini ang balatyagon ni Oscar, nga taga-Mendoza, Argentina: “Nagabatyag ako nga mapuslanon gid ang tanan kon ginabugno ako sang akon mga estudyante sa kalye ukon bisan diin man kag nagapasalamat sila tungod sang akon gintudlo sa ila.” Si Angel, nga taga-Madrid, Espanya, nagsiling: “Ang labing daku nga kaayawan para sa akon, nga gindedikar ko ang bahin sang akon kabuhi sa sining makalilipay apang mabudlay nga propesyon, amo, sa walay duhaduha, nga makita ang mga kabataan nga akon gintudluan nga nangin matarong nga mga lalaki kag babayi, nga sa bahin resulta sang akon mga panikasog.”

Si Leemarys, nga ginkutlo sa umpisa, nagsiling: “Nabatyagan ko gid nga ang mga manunudlo pinasahi  nga mga tawo. Medyo di-kinaandan man kami tungod sa pag-abaga sining daku gid nga responsabilidad. Apang kon makahimo ikaw sing daku nga pagbag-o—sa napulo man ini ka kabataan ukon sa isa lamang—nahimo mo ang imo trabaho, kag amo ini ang pinakamalipayon nga mabatyagan mo. Ginhimo mo ini sing malipayon.”

Nakapasalamat Ka Bala sa Imo mga Manunudlo?

Ikaw bala, subong isa ka estudyante ukon isa ka ginikanan, nakapasalamat na sa isa ka manunudlo tungod sa iya tion, panikasog, kag interes nga ginpakita? Ukon nagpadala man lang sing isa ka sulat sang pagpasalamat? Si Arthur, nga taga-Nairobi, Kenya, nagsiling sing makatarunganon: “Ang mga manunudlo nagauswag man tungod sa mga komendasyon. Ang gobierno, mga ginikanan, kag mga estudyante dapat magpabalor sing daku sa ila kag sa ila mga serbisyo.”

Ang awtor kag manunudlo nga si LouAnne Johnson nagsulat: “Sa kada negatibo nga sulat nga nabaton ko tuhoy sa manunudlo, nakabaton ako sing isa ka gatos nga positibo, nga nagapamatuod sa akon pagpati nga madamo pa nga maayo nga manunudlo sangsa malain.” Makawiwili nga madamo nga tawo ang nagasuhol sang detektib agod “magbulig sa pagpangita sa isa ka manunudlo anay. Luyag makita sang mga tawo ang ila mga manunudlo kag pasalamatan sila.”

Ginapasad sang mga manunudlo ang importante nga pundasyon sang edukasyon sang isa ka tawo. Bisan ang pinakamaayo nga propesor sa labing bantog nga mga unibersidad may utang nga kabalaslan sa mga manunudlo nga naghinguyang sing tion kag panikasog agod pukawon kag palambuon ang ila handum sa edukasyon, ihibalo, kag paghangop. Si Arthur, sa Nairobi, nagsiling: “Ang tanan nga mataas nga opisyales sa publiko kag pribado nga mga sektor natudluan sang manunudlo sa pila ka bahin sang ila kabuhi.”

Nagapasalamat gid kita sa mga babayi kag mga lalaki nga nagpukaw sang aton pagkamausisaon, nga nagsugyot sang aton hunahuna kag nagtandog sang aton tagipusuon, nga nagpakita sa aton kon paano busgon ang aton kauhaw sa ihibalo kag paghangop!

Labi pa nga dapat gid kita magpasalamat sa Dakung Edukador, si Jehova nga Dios, nga nag-inspirar sa mga pulong sa Hulubaton 2:1-6: “Anak ko, kon batunon mo ang akon mga pulong kag pakabahandion ang akon mga sugo sa imo, agod talupangdon sang imo igdulungog ang kaalam, agod nga ihuyog mo ang imo tagipusuon sa paghantop; dugang pa, kon magtuaw ka para sa paghangop kag magbayaw sang imo tingog para sa paghantop, kon padayon mo ini nga pangitaon subong sang pilak kag usisaon ini subong sang bahandi nga natago, kon amo mahangpan mo ang kahadlok kay Jehova, kag masapwan mo ang ihibalo mismo sa Dios. Kay si Jehova nagahatag sing kaalam; gikan sa iya baba nagaguwa ang ihibalo kag paghantop.”

Talupangda ang may-kondisyon nga “kon ” nga ginsambit sing tatlo ka beses sa sining makapahunahuna nga teksto. Handurawa lamang, kon luyag naton batunon ini nga hangkat, “masapwan [naton] ang ihibalo mismo sa Dios”! Amo gid ini ang labing daku nga edukasyon sa tanan.

[Kahon sa pahina 13]

Isa ka Malipayon nga Ginikanan

Ang masunod nga sulat nabaton sang isa ka manunudlo sa New York City:

“Luyag ko ikaw pasalamatan gikan sa alibutod sang akon tagipusuon kag sing sinsero gid tungod sa imo ginhimo para sa akon mga kabataan. Paagi sa imo pag-ulikid, kaayo, kag kalantip, ginbuligan mo sila nga makahimo sing maayo nga napat-od ko indi nila mahimo kon wala ka. Bangod sa imo, ginpabugal ko gid ang akon mga kabataan—isa ka eksperiensia nga indi ko gid malipatan. Sing sinsero, S. B.”

May kilala ka bala nga manunudlo nga mapalig-on mo?

[Retrato sa pahina 12]

‘Makalilipay gid nga makita ang daw nagasiga nga mga mata sang mga estudyante bangod nahangpan nila ang topiko.’—GIULIANO, ITALYA

[Mga retrato sa pahina 13]

‘Makalilipay gid kon ang isa ka estudyante nagahinguyang sing tion sa pagsulat agod magpasalamat.’—CONNIE, AUSTRALIA