Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Natuman ang Akon Handum

Kon Paano Natuman ang Akon Handum

 Kon Paano Natuman ang Akon Handum

PANUGIRON NI ALENA Z̆ITNÍKOVÁ

Sang bata pa ako sa Czechoslovakia, isa ka pungsod nga gingamhan sang Unyon Sobyet, handum gid sang amon pamilya nga makita ang mahidaiton nga kalibutan nga ginsaad sang Komunismo. Apang, ang handum sang Komunismo nga paluntaron ang isa ka malipayon kag nahiusa nga katilingban nadula sang napukan ang Unyon Sobyet sang 1991. Pasugira ako kon paano natuman ang akon handum sa lain nga paagi.

SANG Septiembre 12, 1962, natawo ako sa isa ka pamilya sang debotado nga mga Komunista nga nagapuyo sa Horní Benešov, isa ka minuro nga mga 290 kilometros halin sa Prague. Nagpati gid ang akon amay sa handum sang mga Komunista kag nagkabuhi suno sa sini. Ginpadaku man niya ang akon duha ka magulang nga lalaki kag kami sang akon kapid nga babayi suno sa sini nga handum. Gintudluan niya kami nga paagi sa tampad nga pagpangabudlay kag desente nga pagkabuhi, makabulig kami nga mapaluntad ang mas maayo nga katilingban. Ginkabig niya ang Komunismo subong ang pinakamaayo nga porma sang gobierno kag aktibo nga ginsuportahan ini.

Pirme anay si Tatay nagatambong sa mga miting diin ginadayaw ang Komunismo. Gintamay niya ang relihion bangod sang pagkasalimpapaw sang mga simbahan, kag gintudluan niya kami kag ginpapati nga wala sing Dios. Nagpati si Tatay nga sa ulihi, kon ang tanan nga tawo hatagan sing puluy-an kag bastante nga pagkaon, mangin mas maayo sila nga mga tawo kag magakabuhi sing malinong. Isa yadto ka matahom nga paglaum nga pirme ko mabatian samtang nagadaku ako. Ginpatihan ko ang tanan nga gintudlo sa amon ni Tatay, kag determinado man ako nga suportahan ang Komunismo.

Sang bata pa, naghanda ako nga mangin isa ka pioneer, nga amo ang pagtawag sa mga katapo sang bantog nga organisasyon sang Komunista nga mga pamatan-on nga Young Pioneers. Ginpalig-on ang mga pioneer nga magpalambo sing maayo nga mga kinaiya kag mangin patriotiko. Sang nuebe anyos ako, nagsumpa ako subong isa ka pioneer kag ginhatagan sing pula nga panwelo. Gintugutan man ako nga magsuksok sing pormal nga uniporme sang mga pioneer sa pinasahi nga mga okasyon. Gintinguhaan ko nga mangin huwaran nga pioneer. Kon mabatian ko nga nagapamuyayaw ang akon mga kaeskwela, ginasaway ko sila kag ginapahanumdom nga ang pioneer nga mga babayi indi dapat maghambal sing amo sini.

Apang sang ulihi, nakita ko nga madamo sang nagaangkon nga mga Komunista ang wala nagasakdag sa handum sang mga Komunista. Sa baylo nga pamatukan ang tawhanon nga huyog nga mangin makagod kag mahisaon, ginkawat nila ang  propiedad sang gobierno. Bisan pa ginapalig-on sang madamo ang iban nga magpangabudlay para sa ikaayo sang mga tawo, sila mismo wala nagahimo sini. Ang matuod, nangin popular ang hambalanon: “Sia nga wala nagapangawat, nagadingot sa iya pamilya.” Ginpamangkot ko ang akon kaugalingon, ‘Ngaa kadamo gid sang salimpapaw? Ngaa diutay gid lang ang nagapangabudlay agod suportahan ang maayo nga handum sang Komunismo? Ngaa nagakapaslawan gid ang mga panikasog?’

Tion sa Pag-usisa

Sang mga 16 anyos ako, nagbakasyon ako sang tig-ilinit kaupod sang akon kaeskwela nga si Alena. Isa ka gab-i, ginduaw kami sang hamtong na nga abyan ni Alena nga si Tanya. “May isugid ako sa inyo nga isa gid ka importante nga butang,” siling niya. “Nakumbinse ako nga nagaluntad ang Dios.” Nakibot gid kami sa ginsiling niya. Gani, ginpaarakan namon sia sing mga pamangkot. “Ano ang imo mga pamatuod?” “Ano ang hitsura niya?” “Diin sia nagapuyo?” “Ngaa wala sia nagapasilabot?”

Isa-isa nga ginsabat ni Tanya ang amon mga pamangkot. Ginpaathag niya sa amon nga katuyuan anay sang Dios nga ang duta mangin isa ka paraiso nga puluy-an sang tawo, kag ginlaragway niya kon paano matuman ini nga katuyuan sa ulihi. Sang ginpakita niya sa amon gikan sa Biblia ang mga saad tuhoy sa isa ka matinlo nga duta nga ginapuy-an sang maayo kag mapagros nga mga tawo nga nagaulikid sa isa kag isa, nahunahuna ko nga kaanggid ini sa mga saad nga akon ginapatihan. Apang napat-od ko nga kon sugiran si Tatay nga ining matahom nga mga butang matigayon paagi sa Ginharian sang Dios—indi paagi sa Komunismo⁠—​maakig sia.

Kay man, isa ka bes sang mga siete anyos ako, gin-upod ako sa simbahan sang amon kaingod nga babayi, nga wala makahibalo ang akon mga ginikanan. Nag-istorya sang isa ka sugilanon sa Biblia ang pari, kag nanamian gid ako sa sini amo nga gusto ko makahibalo sing dugang pa. Nagkuha pa gani ako sing relihioso nga mga balasahon. Sang ginsugiran ko ang akon mga ginikanan, malig-on nga gindumilian nila ako nga indi na magbalik sa simbahan, kag gingisi nila ang tanan nga gindala ko sa balay. Agod ipahangop nga serioso sia sa iya ginsiling, ginhanot ako ni Tatay.

Pagkatapos sadto, wala na gid masambit ang Dios sa amon puluy-an. Nagpati ako nga imol lamang kag walay tinun-an nga mga tawo ang nagapati sa Dios kag ang relihion gin-imbento lamang sang tawo. Gintudluan kami sa eskwelahan nga bangod may tumalagsahon nga mga hitabo nga indi namon mahangpan, gin-imbento lamang sang mga tawo ang ideya tuhoy sa Dios. Apang yari si Tanya, isa ka maalam nga babayi—ang matuod, isa pa ka maestra⁠—​kag nagapati sia sa Dios! ‘Mahimo nga matuod ang iya ginsiling!’ hunahuna ko.

Makahalaylo gid maghambal si Tanya amo nga nakumbinse kami nga nagapati sia sa iya ginsiling. Gani namangkot kami, “Tanya, ano ang nagkumbinse sa imo nga may yara gid isa ka Dios?”

“Ang Biblia,” sabat niya. “Ang tanan ninyo nga ginpamangkot ginasabat sang Biblia. Gusto bala ninyo nga mahangpan pa gid ini?”

Nahibaluan ko nga maakig ang akon mga ginikanan kon magtuon ako sa Biblia. Apang, gusto ko gid nga magtuon sing dugang pa. Gani ginhatagan ako ni Tanya sang direksion ni Ludmila, isa ka Saksi ni Jehova nga nagapuyo malapit sa amon balay sa Horní Benešov. Samtang ginatun-an ko upod kay Ludmila ang mga saad sang Dios tuhoy sa paraiso sa duta, ginpamangkot ko ang akon kaugalingon, ‘Ano ang akon garantiya nga matuman ini?’

Si Ludmila nagsiling nga dapat ako magtuon sing dugang pa tuhoy sa Dios agod magtuo sa iya kag sa iya mga saad. Gikan sa amon pagtuon nakumbinse ako nga ang duta kag ang madamong masibod nga mga sahi sang kabuhi sa sini indi natabuan lamang. Dapat ko batunon nga may yara isa ka maalam gid nga Manunuga. Nakita ko kon daw ano ka makatarunganon ang Biblia sang magsiling ini: “Ang tagsa ka balay may nagtukod, apang sia nga nagtukod sing tanan nga butang amo ang Dios.”—Hebreo 3:4.

Luyag ko nga mahibaluan sang akon pamilya ini nga mga butang. Apang, nahunahuna ko nga basi indi sila mangin interesado sa sini, gani ginpaiway ko anay ang pagsugid sa ila. Nian, isa ka adlaw, nakita sang akon iloy sa akon mga gamit ang isa ka panid nga nahukas sa daan na nga Biblia nga ginhatag sa akon. Nahangawa gid ang akon mga ginikanan.

Pagpakighambal kay Tatay

Sang napamatud-an ang suspetsa ni Tatay nga nagapakig-angot ako sa mga Saksi ni Jehova, ginhagad niya ako nga magdayandayan. “Dapat mo gilayon utdon ang imo kaangtanan sa sini nga mga tawo,” siling niya. “Kay kon indi, indi na ako  makapadayon sa pag-alagad subong meyor sa aton minuro. Gub-on mo lang ang akon trabaho. Dapat ko biyaan ang akon palangakuan kag magbalik na lang sa pabrika nga ginaobrahan ko anay. Pakahuy-an mo ang bug-os nga pamilya.”

“Pero, Tay, ang Biblia isa ka makatarunganon nga libro, kag may maayo gid ini nga mga laygay tuhoy sa pagkabuhi,” pakitluoy ko.

“Indi, Alenka,” paathag ni Tatay, “indi ko gid kinahanglan ang Biblia ukon ang Dios agod mangin malipayon. Ginhimo ko ang tanan nga butang paagi sa akon mga kamot. Wala sing nagbulig sa akon. Natingala gid ako nga nagpati ka sa sini nga kabuangan! Dapat ka magkabuhi sang matuod nga kabuhi, magminyo, kag mag-anak, kag nian makita mo nga mahimo ka magmalipayon nga wala ang Dios.”

Nabuyok ako sa pagpamilit ni Tatay. Ginduhaduhaan ko sa makadali ang akon pagtuo, nga wala pa sing mabakod nga pundasyon. Matuod nga madugay ko na nga kilala ang akon amay sangsa mga Saksi ni Jehova, kag nagbatyag gid ako sing kalig-unan sa amon puluy-an. Napat-od ko nga maayo ang mga tinutuyo ni Tatay. Nahibaluan ko nga palangga niya ako, gani nangako ako nga mauntat na sa pagtuon sa Biblia. Wala madugay pagkatapos sadto, sang 18 anyos ako, nakatapos ako sa pag-eskwela kag nagtrabaho sa Prague, ang kapital nga siudad sang amon nga pungsod.

Ang Akon Kabuhi sa Prague

Nag-obra ako sa isa ka bangko, kag nalangkag gid ako nga matun-an ang matuod nga kabuhi nga ginsiling ni Tatay nga matigayon paagi sa Komunismo. Apang sa sulod lamang sang malip-ot nga tion, nakita ko nga ang mga tawo sa siudad indi man malipayon kaangay sa mga tawo sa amon minuro. Ang matuod, lapnag ang imoralidad, pagkasalimpapaw kakagod, kag pagpahubog.

Sang ulihi, gintinguhaan sang isa ka Saksi malapit sa amon balay sa Horní Benešov, nga nagduaw sa Prague, nga makadtuan ako sang mga Saksi. Gani nagtuon ako liwat sa Biblia sa Prague upod kay Eva. Pagkatapos sang tagsa ka pagtuon, nagapamangkot si Eva, “Luyag mo bala nga magbalik ako sa masunod nga semana?” Wala gid niya ginapilit ang iya mga opinyon sa akon, bisan pa nga kon kaisa ginapamangkot ko sia kon ano ang iya himuon kon sia ang sa lugar ko.

“Indi ko masugid sa imo ang akon himuon,” siling niya. Nian ginapatuhoy niya ang igtalupangod sa isa ka butang sa Biblia nga nagbulig sa akon sa pagdesisyon. Ginkabalak-an ko gid ang akon kaangtanan sa akon mga ginikanan, gani namangkot ako kon indi na ako dapat makig-angot sa ila. Ginbukad ni Eva ang Exodo 20:12, diin nagsiling ang Biblia nga dapat naton padunggan ang aton mga ginikanan. Nian namangkot sia, “Apang, nagakaigo gid bala nga kabigon naton ang iban nga mas importante sangsa aton mga ginikanan?”

Bangod indi ako sigurado, ginbukad niya ang Biblia sa mga pulong ni Jesucristo: “Sia nga nagahigugma sa amay ukon iloy sing labi pa sa akon indi takus sa akon.” (Mateo 10:37) Gani nahangpan ko nga bisan pa takus padunggan ang akon mga ginikanan, si Jesus kag ang iya langitnon nga Amay dapat higugmaon sing labi pa. Pirme ginatinguhaan ni Eva nga ipatalupangod ang nagakaigo nga prinsipio sa Biblia, kag dayon ginapabay-an ako nga magdesisyon.

Magkatuhay nga mga Intereses

Sang ulihi, sang Septiembre 1982, ginbaton ako subong estudyante sa isa ka kolehiyo sa Prague, diin nagtuon ako sing agronomy (isa ka kurso sa agrikultura). Apang wala madugay, natukiban ko nga indi ko dungan nga mahatagan sing igtalupangod ang akon kurso sa kolehiyo kag ang akon pagtuon sa Biblia. Gani ginsilingan ko ang isa sang akon mga propesor nga luyag ko mag-untat sa pag-eskwela. “Ipadala ko ikaw sa isa nga makahangop kag makabulig sa imo,” siling niya. Ginpangabay niya ang dean sang kolehiyo nga magsugilanon sa akon.

Gin-abiabi ako sang dean, kag namangkot: “Ngaa indi na luyag mag-eskwela sang amon pinakamaayo nga estudyante?”

“Bangod wala na ako sing panahon para sa iban pa nga butang nga luyag ko man himuon,” sabat ko. Bangod ginadumilian sadto ang mga Saksi ni Jehova sa Czechoslovakia, wala ako sing tuyo nga sugiran sia kon ngaa mauntat ako. Apang sa tapos nga masugilanon sia sing mga duha ka oras, abi ko masaligan sia. Gani ginsugiran ko sia nga nagatuon ako sing Biblia.

“Tun-i ang Biblia kag ang Marxismo,” siling niya. “Nian magdesisyon ka.” Daw ginapalig-on pa niya ako nga magtuon sa Biblia!

Napaslawan ang Paghimbon

Apang, sang masunod nga adlaw, naglakbay sila sang akon propesora sa amon minuro agod makigkita  sa akon mga ginikanan. Ginpaandaman nila sila nga nagapakig-angot ako sa isa ka makatalagam kag ginadumilian nga sekta kag nanugid nga luyag ko mag-untat sa pag-eskwela. “Kon magdesisyon ang inyo bata nga mag-untat sa pag-eskwela,” pangako sang dean kay Tatay, “pat-uron namon nga indi sia makaobra sa Prague, kag sa tapos sini mapauli sia sa inyo kag magbulag sa sini nga sekta.”

Sang Enero 1983, nag-untat ako sa pag-eskwela. Ginbuligan ako sang akon amiga nga nagatuon man sang Biblia nga makaarkila sing hulot sa isa ka tigulang nga babayi. Bangod wala ako sing hinalung-ong tuhoy sa pagpakigkita sang dean sa akon mga ginikanan ukon sa iya pangako kay Tatay, indi ko mahangpan kon ngaa indi ako makakita sing obra. Natingala man sa sini ang tag-iya sang balay, gani lipod sa akon nagkadto sia sa dean sang kolehiyo agod mamangkot kon ngaa nag-untat ako sa pag-eskwela.

“Maghalong ka!” paandam niya. “Katapo sia sang makatalagam nga sekta sang mga Saksi ni Jehova. Amo ina ang rason kon ngaa nag-untat sia sa pag-eskwela. Dapat sia magpauli kag mag-untat sa sini. Pat-uron ko nga indi sia makatrabaho sa Prague!”

Sang nagpauli ang tag-iya sang balay sadto nga gab-i, gintawag niya ako kag ginsilingan: “Abi mo, Alenka, nagkadto ako kaina sa inyo eskwelahan.” Abi ko manghimos na ako sadto gid nga gab-i kag maghalin sa iya apartment. Apang nagsiling sia: “Indi ako pabor sa ginhimo sang dean. Mahimo mo patihan ang bisan ano man nga luyag mo; ang importante amo ang imo paggawi. Buligan ko ikaw nga makakita sing obra.” Sa pangamuyo sadto nga gab-i, ginpasalamatan ko si Jehova bangod sang iya bulig.

Wala magdugay pagkatapos sadto, nagkadto si Tatay sa Prague agod papulion ako. Apang sini nga tion wala ako mahaylo sa iya mga argumento. Mas malig-on na ang sadsaran sang akon pagtuo kay Jehova kag sa iya mga saad. Sang ulihi, nagpauli si Tatay nga indi ako upod, kag sa nahauna nga tion sa akon kabuhi, nakita ko sia nga naghibi. Bisan pa isa ini ka emosyonal gid nga pagkitaay, ini nga eksperiensia nagpasuod pa gid sa akon kay Jehova. Luyag ko nga magpasakop kag mag-alagad sa iya. Gani, sang Nobiembre 19, 1983, ginsimbuluhan ko ang akon dedikasyon kay Jehova paagi sa pagpabawtismo sa isa ka batya sang tubig sa isa ka apartment sa Prague.

Ginpakamaayo ang Akon Desisyon

Sang ulihi, nagbulig ako sa paghimo sang gindumilian nga mga literatura sang mga Saksi. Dapat gid maghalong sa sini nga hilikuton, bangod ginbilanggo na sang mga awtoridad ang pila nga nadakpan nga nagahimo sini. Ang akon nahauna nga trabaho amo ang pagmakinilya sa mga kopya sang Ang Lalantawan nga ginbadbad sa Czech. Ginahatag sa gilayon ini nga mga kopya sa mga Saksi agod gamiton sa pagtuon sa Biblia.

Sang ulihi, gin-agda ako sa pagbuylog sa isa ka grupo nga nagatipon sa isa ka apartment sa Prague sa paghimo sing mga libro. Ginkuha sa isa ka hulot ang kalabanan nga kasangkapan, kag gintipon namon ang naimprinta nga mga pinanid sa isa ka malaba nga lamesa nga nahamtang sa tunga sang hulot. Pagkatapos sini ini nga mga pinanid ginkulahan ukon gintahi agod mangin libro. Pirme ko ginhunahuna kon daw ano kaayo nga himuon ini nga hilikuton sing bug-os tion.

Subong isa ka pioneer sa organisasyon sang Komunista nga mga pamatan-on, gintudluan ko anay ang mga bata nga mangin mas maayo nga mga tawo. Subong isa ka Saksi ni Jehova, padayon ako nga nagpangabudlay upod sa mga pamatan-on kag nagbulig nga mangin bawtismado nga mga alagad ni Jehova ang madamo sa ila. Bisan nga wala pa sa akon pamilya ang nangin Saksi, suno sa ginasaad sang Biblia, nakaangkon ako sing madamong espirituwal nga amay kag iloy kag kauturan.—Marcos 10:29, 30.

Sang 1989 ginbuslan sang demokratiko nga gobierno ang Komunismo sa amon pungsod. Bangod sini, ang mga Saksi ni Jehova wala na gindumilian, kag nagresulta ini sa pagtipon namon sing dayag agod magtuon sing Biblia, sa pagbantala sa pamalay nga wala na sing katalagman nga dakpon, kag sa paglakbay sa iban nga pungsod agod magtambong sa internasyonal nga mga kombension. Isa pa, wala na kami nagakabalaka nga usisaon, dakpon, ukon pahugon!

Pag-alagad Upod sa Akon Bana

Sang 1990, ginpamana ko si Petr, isa ka masigka-Cristiano. Sang Abril 1992, natuman namon ang handum nga mangin mga payunir, nga amo ang  tawag sang mga Saksi sa mga nagabantala sing bug-os tion. Sang ulihi, sang Hunyo 1994, gin-agda kami nga mag-alagad sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa Prague. Karon, sa baylo nga maghimo sang mga literatura sa Biblia sing tago, nagapakigbahin kami sing dayag sa pag-alagad sa espirituwal nga intereses sang mga tawo sa bug-os nga Czech Republic.

Pila ka tuig pa lamang ang nakaligad, nalipay gid kami ni Petr sang ginbaton sang akon mga ginikanan ang amon imbitasyon nga duawon ang mga pasilidad nga amon ginaistaran kag ginatrabahuan kaupod sang mga 60 pa ka katapo sang amon pamilya sa sanga talatapan. Pagkatapos makita ang amon puluy-an kag mga opisina, si Tatay nagsiling: “Huo, nabatyagan ko nga may matuod nga gugma sa tunga ninyo.” Amo ini ang pinakamatahom nga pinamulong nga nabatian ko sa akon amay.

Pagtigayon sang Ginpangako sang Komunismo

Ang ginahandum namon nga isa ka maayo nga kalibutan paagi sa Komunismo isa lamang ka damgo. Ginapakita sang maragtas sang katawhan nga bisan ang labing sinsero nga mga panikasog sang mga tawo wala makapaluntad sang isa ka matarong nga katilingban. Nagapati ako nga madamo pa ang makahangop nga indi maagom sang tawo ang malipayon nga kabuhi kon wala ang bulig sang Dios.—Jeremias 10:23.

Pirme ko madumduman ang handum ni Tatay nga maagom ko ang ginatawag niya nga “matuod nga kabuhi,” nga gintudlo niya sa amon nga pahanabuon sang Komunismo. Apang, nahangpan ko paagi sa pagtuon sa Biblia nga ang ginatawag sini nga “matuod nga kabuhi”—ang kabuhi sa matarong nga bag-ong kalibutan sang Dios⁠—​amo ang lamang pat-od nga saad nga masaligan sang mga tawo. (1 Timoteo 6:19) Nasiling ko ini bangod, bisan pa napaidalom sa sala kag tawhanon nga pagkadihimpit, nangin posible para sa mga tawo nga sinsero nga nagatinguha sa pag-aplikar sa mga panudlo sang Biblia sa ila kabuhi nga magkabuhi sing tingob sa paghidait sa talalupangdon nga paagi. Napamatukan nila sing madinalag-on ang tanan nga pagtinguha nga gub-on ang ila paghiusa ukon utdon ang ila suod nga kaangtanan kay Jehova, nga ila Dios.

Nagtudok gid ini sa akon sang may pribilehiyo kami sang akon bana nga malakip sa mga bisita nga nagtambong sa dedikasyon sang bag-ong  mga pasilidad sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova malapit sa Lvov, Ukraine, sang Mayo 19, 2001. Nakilala ko didto ang iban pa nga mga Saksi nga katapo anay sang organisasyon sang Komunista nga mga pamatan-on nga Young Pioneers. Naglaum man sila anay, katulad ko, nga paluntaron sang Komunismo ang matuod nga paghidait kag paghiusa sa tanan nga katawhan. Si Vladimir Grigoriev, nga nagaalagad karon upod sang iya asawa sa sanga talatapan sa Rusya, isa man anay ka Young Pioneer.

Daw indi mapatihan nga sa sini nga lokasyon nga nangin summer camp anay para sa Young Pioneers, ang mga Saksi ni Jehova nagpatindog sang ila bag-o nga sanga talatapan. Bangod diutay lamang ang lugar sa sanga, 839 lamang ka tawo halin sa 35 ka pungsod ang nakatambong sa programa sang dedikasyon. Apang pagkaaga, 30,881 ang nagtipon sa isa ka soccer stadium sa Lvov agod magpamati sa pagrepaso sa programa sang nagligad nga adlaw. * Ang iban sa ila naglakbay sing anom ka oras ukon kapin pa halin sa malayo nga mga duog agod makatambong.

Apang, sang nahibaluan nila ang kahimusan sa pag-tour sa bag-o nga mga pasilidad sang ila sanga talatapan, nagsakay sila sa madamo nga bus nga ginsakyan nila pakadto sa istadyum. Sang hapon, nag-alabot ang mga bus sa sanga talatapan—diin may pribilehiyo kami sang akon bana nga mangin mga bisita sa bug-os nga gab-i⁠—​agod mag-tour sa mga pasilidad. Sadto nga gab-i, natapos sang kapin sa 16,000 sining pinalangga nga mga masigkatumuluo ang ila pag-tour, kag nagsakay sila sa ila mga bus agod magbiyahe sing malawig pauli!

Sa Ukraine, kaangay sa iban pa nga mga pungsod sa Sidlangan nga Europa, minilyon ang nagpati nga ang Komunismo amo ang pinakamaayo nga paglaum agod mapaluntad ang mahidaiton nga bag-ong katilingban. Apang karon, sa Ukraine lamang, kapin sa 120,000 ka tawo ang nagabantala sa iban tuhoy sa Ginharian sang Dios. Sa pagkamatuod, madamo sa amon nga mga Komunista anay ang nagapati nga ining gobierno sang Dios amo lamang ang matuod nga paglaum agod matigayon ang tunay nga paghiliutod kag paghidait sa tanan nga katawhan!

[Nota]

^ par. 51 Sa amo man nga tion, 41,143 ka tawo ang nagtipon sa isa ka istadyum sa Kiev—mga 500 kilometros ang kalayuon⁠—​diin nagpamati man sila sa pagrepaso sa programa sa dedikasyon. Ang kabug-usan nga tumalambong nga 72,024 amo ang pinakadaku nga pagtilipon sang mga Saksi ni Jehova sa Ukraine.

[Retrato sa pahina 14]

Sang dies anyos ako, wala madugay sa tapos ako magbuylog sa Komunista nga Young Pioneers

[Retrato sa pahina 18]

Upod sang akon bana, si Petr

[Retrato sa pahina 18]

Si Vladimir, isa anay ka Komunista nga Young Pioneer nga nakilala ko sang gindedikar ang sanga talatapan sa Ukraine

[Retrato sa pahina 18, 19]

Kapin sa 30,000 ang nagpamati sa pagrepaso sa programa sa dedikasyon

[Retrato sa pahina 19]

Kapin sa 16,000 ang nagduaw sa mga pasilidad sang sanga