Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sin-o si Miguel Arkanghel?

Sin-o si Miguel Arkanghel?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Sin-o si Miguel Arkanghel?

SUNO sa Biblia, may yara minilyon ka anghel sa espirituhanon nga duog. (Daniel 7:​9, 10; Bugna 5:11) Halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan, ginatos ka beses nga ginasambit sang Kasulatan ang mga anghel nga nagpabilin nga matutom sa Dios. Apang, duha lamang sining espiritu nga mga tinuga ang ginhingadlan. Ang isa amo si anghel Gabriel, nga personal nga nagpaalinton sang mga mensahe halin sa Dios sa tatlo ka indibiduwal sa sulod sang panag-on nga mga 600 ka tuig. (Daniel 9:​20-​22; Lucas 1:​8-​19, 26-​28) Ang isa pa ka anghel nga ginhingadlan sa Biblia amo si Miguel.

Si Miguel maathag nga isa ka talalupangdon nga anghel. Halimbawa, sa tulun-an ni Daniel, si Miguel ginalaragway subong nagapakig-away sa malauton nga mga demonyo para sa katawhan ni Jehova. (Daniel 10:13; 12:1) Sa inspirado nga sulat ni Judas, gin-atubang ni Miguel si Satanas sang nagpakigsuay nahanungod sa lawas ni Moises. (Judas 9) Ginapakita sang tulun-an sang Bugna nga si Miguel nakig-away kay Satanas kag sa iya mga demonyo kag gintagbong sila gikan sa langit. (Bugna 12:​7-9) Wala na sing iban pa nga anghel ang ginlaragway nga may amo sini nga dakung gahom kag awtoridad sa mga kaaway sang Dios. Indi katingalahan, nian, nga si Miguel nagakaigo nga ginapatuhuyan sa Biblia subong “arkanghel,” ang prefix nga “ark” (arch sa Ingles) nagakahulugan sing “pangulo,” ukon “panguna.”

Ang Binais Kon Sin-o si Miguel

Ang mga relihion sang Cristiandad, subong man ang Judaismo kag Islam, may magkatuhay nga mga ideya tuhoy sa mga anghel. Ang iban nga mga paathag indi maathag. Halimbawa, ang The Anchor Bible Dictionary nagsiling: “Mahimo nga may yara isa ka superyor nga anghel kag/ukon isa ka grupo sang mga arkanghel (sa masami apat ukon pito).” Suno sa The Imperial Bible-Dictionary, si Miguel amo ang “ngalan sang isa ka labaw-sa-tawo nga persona, nga tuhoy sa iya kinaandan na nga may yara duha ka magkatuhay nga opinyon, diin sa duha, sia si Ginuong Jesucristo, nga Anak sang Dios, ukon isa sia sa ginatawag nga pito ka arkanghel.”

Sa Judiyong tradisyon ining pito ka arkanghel amo sanday Gabriel, Jeremiel, Miguel, Raguel, Rafael, Sariel, kag Uriel. Sa pihak nga bahin, ang Islam nagapati sa apat ka arkanghel, nga amo sanday Jibril, Mikal, Izrail, kag Israfil. Ang Katolisismo  nagapati man sa apat ka arkanghel: sanday Miguel, Gabriel, Rafael, kag Uriel. Ano ang ginasiling sang Biblia? May yara bala pila ka arkanghel?

Ang Sabat sang Biblia

Magluwas kay Miguel, wala na sing arkanghel nga ginasambit sa Biblia, kag ang Kasulatan wala nagagamit sang termino nga “arkanghel” sa pangmadamo. Ginalaragway sang Biblia si Miguel subong arkanghel, nagapahangop nga sia lamang ang may amo nga ngalan. Gani, makatarunganon ang maghinakop nga isa, kag isa lamang, sang langitnon nga mga tinuga ni Jehova nga Dios ang ginhatagan niya sing bug-os nga awtoridad sa ibabaw sang tanan nga iban pa nga mga anghel.

Magluwas sa Manunuga mismo, isa lamang ka matutom nga persona ang ginapatuhuyan nga may mga sakop nga mga anghel​—⁠ini amo si Jesucristo. (Mateo 13:41; 16:27; 24:31) Espesipiko nga ginsambit ni apostol Pablo “si Ginuong Jesus” kag ang “iya gamhanan nga mga anghel.” (2 Tesalonica 1:7) Kag ginlaragway ni Pedro ang ginbanhaw nga si Jesus paagi sa pagsiling: “Yara sia sa tuo nga kamot sang Dios, kay nagkadto sia sa langit; kag ang mga anghel kag ang mga awtoridad kag ang mga gahom ginpasakop sa iya.”​—⁠1 Pedro 3:22.

Bisan pa wala sing ginasiling sa Biblia nga nagapakilala sing pat-od kay Miguel arkanghel nga amo si Jesus, may isa ka kasulatan nga nagaangot kay Jesus sa katungdanan sang arkanghel. Sa iya sulat sa mga taga-Tesalonica, si apostol Pablo nagtagna: “Ang Ginuo mismo magapanaug gikan sa langit nga may singgit sang pagmando, nga may tingog sang arkanghel kag may budyong sang Dios, kag ang mga napatay nga nahiusa kay Cristo mabanhaw sing una.” (1 Tesalonica 4:16) Sa sining kasulatan si Jesus ginalaragway nga naggahom na subong Mesianikong Hari sang Dios. Apang, nagapamulong sia nga may “tingog sang arkanghel.” Talupangda man nga may gahom sia sa pagbanhaw sa mga patay.

Samtang yari pa sa duta subong isa ka tawo, si Jesus naghimo sing pila ka pagbanhaw. Sa paghimo sini, gingamit niya ang iya tingog sa pagmitlang sang mga singgit sang pagmando. Halimbawa, sang ginbanhaw ang napatay nga anak nga lalaki sang balo sa siudad sang Nain, sia nagsiling: “Pamatan-on, ginasiling ko sa imo, Bangon ka!” (Lucas 7:​14, 15) Sang ulihi, antes gid lang banhawon ang iya abyan nga si Lazaro, “nagsinggit [si Jesus] sa mabaskog nga tingog: ‘Lazaro, guwa ka!’ ” (Juan 11:43) Apang sa sining mga okasyon, ang tingog ni Jesus tingog sang isa ka himpit nga tawo.

Pagkatapos sang pagbanhaw mismo sa iya, si Jesus ginbayaw sa “mataas gid nga posisyon” sa langit subong espiritu nga tinuga. (Filipos 2:9) Indi na isa ka tawo, may tingog sia sang isa ka arkanghel. Gani sang ang budyong sang Dios nagpalanog sang panawagan para sa “mga napatay nga nahiusa kay Cristo” agod banhawon pakadto sa langit, si Jesus naghatag sing “singgit sang pagmando,” sini nga tion nga “may tingog sang arkanghel.” Makatarunganon nga maghinakop nga isa ka arkanghel lamang ang makapanawag nga “may tingog sang arkanghel.”

Huo, may iban pa nga mga anghel nga may mataas sing ranggo, subong sang mga serafin kag mga kerubin. (Genesis 3:​24; Isaias 6:2) Apang, ginatudlo sang Kasulatan ang ginbanhaw nga si Jesucristo subong ang pangulo sang tanan nga anghel​—⁠si Miguel arkanghel.