Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Ko Himuon nga Mas Makawiwili ang Pagbasa sing Biblia?

Paano Ko Himuon nga Mas Makawiwili ang Pagbasa sing Biblia?

 Pamangkot sang mga Pamatan-on . . .

Paano Ko Himuon nga Mas Makawiwili ang Pagbasa sing Biblia?

“Kon kaisa mabudlay hangpon ang Biblia, kag makapaluya ini sing buot.”​​—⁠Annalieza, 17 anyos.

“Nasapwan ko nga makatalaka ang Biblia.”​—⁠Kimberly, 22 anyos.

MADAMO nga tawo ang indi maluyagon magbasa. Gani, ang libro nga subong kadaku sang Biblia daw mabudlay basahon​—⁠bisan pa sa mga palabasa. “Para sa akon, ang Biblia madamol nga libro nga nagaunod sing madamo wala mahibalui nga mga tinaga nga mabudlay hangpon,” siling ni Tammy, nga 17 anyos. “Ang pagbasa sing Biblia nagakinahanglan sing malawig nga pagkonsentrar kag pagbatas.”

Dugang pa, ang homework, mga ulubrahon sa balay, kag kalingawan mahimo magkuha sang kapin mo nga tion kag kusog. Bangod man sini, mahimo mabudlay magkonsentrar kag mawili sa pagbasa sing Biblia. Si Alicia, nga isa sang mga Saksi ni Jehova, naghinguyang man sing tion sa paghanda kag sa pagtambong sa Cristianong mga miting kag sa pagpaambit sang iya pagtuo sa iban. Sia nagsiling: “Ang pagbasa sing Biblia mabudlay kay daw wala sing katapusan ang mga butang nga hilimuon.”

Apang, nalandas nanday Alicia, Tammy, kag sang madamong iban pa nga pamatan-on ang mga balagbag. Ginabasa nila karon ang Biblia sing regular kag nalipay sa sini. Mahimo mo man ini! Binagbinaga ang tatlo ka butang nga imo mahimo agod mangin mas makawiwili ang pagbasa sing Biblia.

Hatagi sing Tion ang Pagbasa sing Biblia

“Sa banta ko nakahambal ang mga pamatan-on nga makatalaka ang pagbasa sing Biblia bangod wala nila ini ginahimo pirme,” siling ni Kelly, nga 18 anyos. Subong nga nawili ka sa isa ka hampang nga pirme mo ginahampang, mawili ka sa pagbasa sing Biblia kon ginahimo mo ini sing regular.

Apang ano abi kon diutay gid lang ang imo bakante nga tion? Si apostol Pablo naglaygay: “Magpadayon kamo sa pagbantay sing maayo nga ang inyo paglakat indi subong sang di-maalam kundi subong sang mga tawo nga maalamon, nga ginabakal ang nagakaigo nga tion para sa inyo kaugalingon, bangod nga ang mga adlaw malaut.” (Efeso 5:​15, 16) Mahimo mo ‘mabakal ang tion’ paagi sa paghinguyang sang diutay nga tion sa di-kinahanglanon nga mga hilikuton katulad sang pagtan-aw sing telebisyon. Ang tinaga nga gingamit ni Pablo para sa “tion” mahimo magkahulugan sing tion nga gintalana para sa isa ka espesipiko nga katuyuan. Ano ayhan ang imo gintalana nga tion sa pagbasa sing Biblia?

Madamo ang nagabasa sing Biblia kon aga, sa tapos mabinagbinag ang Makasulatanhon nga teksto kag mga komento nga masapwan sa pulyeto nga Pag-usisa sa Kasulatan sa Adlaw-adlaw.⁠ * Ginapakamaayo sang iban ang pagbasa antes magtulog kon gab-i. Magpili sing nagakaigo nga tion nga epektibo para sa imo, kag magpasibu kon kinahanglanon. Si Alicia nagsiling: “Ang pagkamapasibusibuon amo gid ang paagi agod akon mahuptan ang isa ka regular nga iskedyul sa pagbasa.”

 Ang iban nga mga Cristianong pamatan-on nagaiskedyul sang 10 tubtob 15 minutos kada adlaw sa pagbasa sing Biblia. Sa paghimo sini, nabasa nila ang bug-os nga Biblia sa isa ukon duha ka tuig! Bisan pa daw indi mo ina mahimo, himua nga imo tulumuron ang pagbasa sang isa ka bahin sang Biblia kada adlaw. Paagi sa padayon nga pagsunod sang imo gintalana nga tion sa pagbasa sing Biblia, magatubo ang imo gugma sa Pulong sang Dios.​​—⁠Salmo 119:97; 1 Pedro 2:2.

Magpangamuyo sing Kaalam

Matuod, bisan ang regular nga mga bumalasa sing Biblia nabudlayan sa paghangop sang pila ka bahin sang Pulong sang Dios. Luyag ni Jehova nga Dios, ang Awtor sang Biblia, nga mahangpan mo ang iya Pulong. Ang tulun-an sang Binuhatan nagasugid tuhoy sa isa ka Etiopianhon nga manuglakbay nga indi makahangop sing bug-os sang tagna sa Isaias kapitulo 53. Luyag sang tawo mangayo sing bulig, kag ginpadala sang manugtunda ni Jehova si Felipe nga misyonero agod ipaathag ang tagna sa iya.​​—⁠Binuhatan 8:​26-39.

Kon amo, ang epektibo nga pagbasa sing Biblia wala gid man nagasugod sa pagbasa, kundi paagi sa pangamuyo. Antes buksan ang ila Biblia, nangin batasan na sang iban ang magpangamuyo kay Jehova sing kaalam agod mahangpan kag maaplikar ang mga leksion sa ila pagbasa. (2 Timoteo 2:⁠7; Santiago 1:⁠5) Ang espiritu sang Dios makapahanumdom pa gani sa imo sang mga bersikulo sa Biblia nga magabulig sa imo sa pagsabat sang mga pamangkot ukon sa paglandas sang mga pagtilaw.

Ang isa ka Cristianong pamatan-on nga lalaki naghinumdom: “Ginbiyaan kami sang akon amay sang 12 anyos ako. Sang isa ka gab-i nagapangamuyo ako sa hiligdaan, nagapakitluoy kay Jehova nga kuntani magbalik ang akon amay. Ginkuha ko dayon ang akon Biblia kag ginbasa ang Salmo 10:14: ‘Gintugyan sa imo [Jehova] sang makaluluoy, sang bata nga walay amay, ang iya kaugalingon. Ikaw nangin iya manugtabang.’ Nagdulog ako anay. Nabatyagan ko nga si Jehova nagapakighambal sa akon kag nagapahibalo sa akon nga sia ang akon manugtabang; sia ang akon Amay. May yara pa bala ako sang mas maayo nga amay sangsa iya?”

Mahimo mo bala nga batasan ang magpangamuyo sa kada tion nga ikaw magpungko sa pagbasa sing Biblia? Si Adrian nagapanugda: “Magpangamuyo antes magbasa​​—⁠kag subong man sa tapos magbasa⁠​—⁠​agod mangin pagpakigsugilanon gid ini kay Jehova.” Ang tinagipusuon nga pagpangamuyo magapatudok sang imo determinasyon sa pagsunod sa imo iskedyul sang pagbasa sing Biblia kag magapabakod sang imo kaangtanan sa Dios.​​—⁠Santiago 4:8.

Hatagi Ini sing Kabuhi

Nasapwan ni Kimberly, nga ginkutlo sa umpisa, nga makatalaka ang Biblia. Matuod, ang Biblia dumaan na gid nga libro​—⁠madugay na ini ginsulat antes pa naimbento ang kompyuter, ang telebisyon, ukon ang eroplano⁠​—⁠​kag ang mga tawo nga ginsambit sa Biblia nagkalamatay linibo ka tuig na ang nakaligad. Walay sapayan  sina, si apostol Pablo nagsulat: “Ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan.” (Hebreo 4:12) Paano mangin gamhanan inang dumaan nga libro?

Sang panahon ni Esdras nga manugkopya, linibo ka lalaki, babayi, kag ang “tanan nga makapamati nga may paghangop” ang nagtipon sing tingob sa Jerusalem sa pagpamati sa ginabasa nga Kasuguan ni Moises. Sadto nga tion ang Kasuguan kapin na sa 1,000 ka tuig ang kadugayon! Apang, si Esdras kag ang iya mga kabulig ‘padayon nga nagbasa sing mabaskog gikan sa tulun-an, gikan sa kasuguan sang matuod nga Dios, ginapaathag ini, kag ginahatagan ini sing kahulugan; kag padayon nga ginpahangop nila ang ginabasa.’ Sang ginpaathag sini nga mga lalaki ang Kasulatan kag ginhatagan sing kabuhi ang pagbasa, ano ang resulta? “Ang bug-os nga katawhan naglakat agod magkaon kag mag-inom kag magpadala sing mga bahin kag magkalipay sing daku, kay nahangpan nila ang mga pulong nga ginpahayag sa ila.”​​—⁠Nehemias 8:​1-12.

Paano mo ‘hatagan sing kahulugan’ ang imo pagbasa sing Biblia? Si Cathy, nga nagkabig sang pagbasa nga isa ka mabudlay nga hilikuton, nagabasa sing mabaskog agod makakonsentrar. Ginpanikasugan ni Nicki nga ibutang ang iya kaugalingon sa danyag sang kasaysayan. “Ginahanduraw ko kon ano ang akon batyagon sa sina nga kahimtangan,” siling niya. “Ang akon paborito nga sugilanon amo gid pirme ang kasaysayan ni Rut kag Noemi. Sulitsulit ko ini nga ginabasa. Sang nagsaylo ako sa isa ka bag-o nga siudad, nalugpayan ako sini nga sugilanon kay ginhanduraw ko kon ano ang ginbatyag ni Rut nga magpangayaw sa isa ka lugar kag wala sing kakilala. Nakita ko kon paano sia nagsalig kay Jehova, kag nagbulig gid ini sa akon nga amo man ang himuon.”​—⁠Rut, kapitulo 1-4.

Agod mangin ‘gamhanan’ ang Biblia, kinahanglan ang pagpamalandong. Sa kada tion nga ikaw magbasa, hatagi sing tion ang paghunahuna sa mga kasulatan nga imo ginabasa kag ang pagbinagbinag kon paano mo gamiton ang imo nga natun-an. Mahimo nga luyag mo gamiton ang mga bulig sa pagtuon sa Biblia nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova agod mapauswag ang imo pagbasa.⁠ *

Magpadayon!

Indi mahapos sundon sing dalayon ang iskedyul sa pagbasa sing Biblia. Bisan pa ang pinakamaayo nga programa sa pagbasa sing Biblia mahimo nga nagakinahanglan sang pagpasibu sa pulupanag-on. Paano ka makapadayon sa imo tulumuron sa pagbasa sing Biblia kada adlaw?

Ang imo mga abyan kag pamilya mahimo makabulig. Ang kinse-anyos nga si Amber nagsiling: “Isa lang kami ka kuwarto sang akon manghod nga babayi. Pila ka gab-i nga kapoy gid ako kag luyag ko na magtulog, apang ginapahanumdom ako sang akon manghod nga babayi nga magbasa. Gani wala gid ako nagakalipat!” Kon makasapo ikaw sing pinasahi nga kasulatan ukon dinalan nga makawiwili, ipakighambal ini sa iban. Magadugang ini sang imo apresasyon sa Pulong sang Dios kag mahimo pa gani magpapagsik sang ila interes sa pagbasa sing Biblia. (Roma 1:​11, 12) Kon imo mapatumbayaan ang imo pagbasa sing Biblia sa isa ka adlaw ukon kapin pa, indi mag-untat! Padayuna kon sa diin ka nag-untat, kag mangin mas determinado nga sundon ang imo iskedyul.

Indi pagkalimti ang madamo nga benepisyo nga maagom sa pagbasa sing Biblia kada adlaw. Sa pagpamati kay Jehova paagi sa iya Pulong, maagom mo ang suod nga kaangtanan sa iya. Mahantop mo ang iya panghunahuna kag balatyagon. (Hulubaton 2:​1-5) Ining hamili nga mga kamatuoran gikan sa aton langitnon nga Amay mangin isa ka pangamlig. “Paano tinluan sang isa ka pamatan-on ang iya banas?” pamangkot sang salmista. “Paagi sa pagpabilin nga nagabantay suno sa imo pulong.” (Salmo 119:⁠9) Gani umpisahi​​—⁠kag padayuna⁠​—⁠​ang isa ka batasan sa pagbasa sing Biblia. Masapwan mo ini nga mas makawiwili sangsa imo ginahunahuna!

[Mga nota]

^ par. 11 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 22 Ang Oktubre 1, 2000, nga guwa sang Ang Lalantawan, pahina 16-17, nagahatag sang pila ka praktikal nga mga panugda sa pagbulig sa imo nga magpanalawsaw sing tul-id sa Biblia.

[Mga retrato sa pahina 24]

Ang pagpangamuyo kag pagpanalawsaw magapauswag sang imo pagbasa sing Biblia kag magabulig sa imo nga mahangpan ang kahulugan sang Kasulatan

[Retrato sa pahina 25]

Ang pagbutang sang imo kaugalingon sa danyag sang kasaysayan magahimo sa Kasulatan nga buhi