Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagakinahanglan Ka Bala sing Seguro?

Nagakinahanglan Ka Bala sing Seguro?

 Nagakinahanglan Ka Bala sing Seguro?

SA IBAN nga mga pungsod ang pila ka sahi sang seguro obligado. Sa iban naman, ang kalabanan nga mga sahi halos indi kilala. Dugang pa, ang bili sang seguro kag ang sahi sang coverage (mga butang nga nalakip sa polisa) nagkalainlain sa nanuhaytuhay nga mga pungsod. Apang ang panguna nga prinsipio sang seguro​—⁠ang pagpaambit sang risgo​—⁠amo gihapon.

Natural lamang nga kon mas madamo ang propiedad sang isa ka tawo, mas madamo man ang madula sa iya. Sing kaanggid, kon ang isa ka tawo may mas madamo nga responsabilidad sa pamilya, mas daku man ang epekto sini kon sia mapatay ukon mangin baldado. Ang seguro magapahaganhagan sang pagkabalaka sang isa sa posibilidad nga madulaan sing propiedad ukon mangin baldado bangod sang aksidente.

Apang, maalamon bala nga maggasto sing kuwarta sa seguro bisan pa ang claim (sulukton) mahimo nga indi gid mahanabo? Bueno, ang paghupot bala sing isa ka reserba nga goma sang salakyan isa ka di-mapuslanon nga puhunan, bisan pa nga ang goma wala gid magamit? Ang kalig-unan nga mabatyagan sang tsuper sang salakyan magahimo nga takus gid sang gingasto para sa ekstra nga goma. Bisan pa ang kuwarta nga ginabayad indi makatumbas sa pila ka kadulaan, mahimo sini matumbasan ang iban nga mga kadulaan.

Ano nga sahi sang kadulaan ang nalakip sa mga polisa sang seguro?

 Mga Sahi sang Seguro

Ang kalabanan nga seguro nga ginabakal sang mga indibiduwal nagatupa sa mga kategoriya sang propiedad, liability, panglawas, disability, kag life insurance.

Seguro sa propiedad: Ang pagseguro batok sa kadulaan sang propiedad​—⁠puluy-an, negosyo, salakyan, ukon iban pa nga mga pagkabutang​—⁠nalakip sa labing kinaandan nga mga sahi sang pagkilala sa risgo kag paghimo sing tikang agod mapahaganhagan ini ukon sang paghatag sing kuwarta pananglit nga madula. Amo ini ang seguro nga wala ginbakal ni Juan, nga ginsambit sa nahaunang artikulo, para sa iya talyer kag mga gamit sa pagpamanday.

Ang pila sang mga polisa sang pagpaseguro sa puluy-an nagalakip sang pagbayad sa pila ka pagkabutang sa sulod sang balay. Kon ginbakal mo ini nga sahi, maalamon nga imbentaryuhon mo ang imo ginpaseguro nga mga pagkabutang sa puluy-an, kon mahimo ginalakip ang mga retrato ukon videotape sini nga mga butang. Ining imbentaryo upod ang bisan ano nga mga pagtasar ukon mga resibo dapat taguon sa di-peligruso nga lugar nga indi sa imo puluy-an. Ginapahapos sini nga mga rekord ang paghibalo kon daw ano ka daku ang nadula kag kon pila ang dapat ibayad sang manugpaseguro.

Liability insurance: Ang bisan sin-o nga nagamaneho sing salakyan, nagapanag-iya sing balay ukon iban pa nga mga real estate, nagapalakat sing negosyo, ukon nagapatrabaho sa iban may risgo nga magabayad bangod sang isa ka aksidente. Kag ina nga aksidente mahimo magresulta sa pagkaguba sang propiedad ukon sa kasamaran ukon kamatayon sang iban. Ang tsuper sang salakyan ukon tag-iya sang propiedad ukon negosyo mahimo may salabton nga bayaran ang pagpakay-o sa propiedad ukon pagpabulong ukon ang kasakit kag pag-antos pa gani sang iban. Sa madamo nga pungsod ang mga amo kag mga tsuper ginaobligar sang kasuguan nga magdala sing liability insurance agod makabulig sa pagbayad sining mga kagastuhanan. Bisan sa mga lugar nga ang seguro wala ginaobligar sang kasuguan, ang isa ka tsuper, tag-iya sang propiedad, ukon amo mahimo manabat sa kasuguan ukon sa moral nga buligan ang mga biktima sang isa ka aksidente ukon ang ila mga pamilya.

Seguro sa panglawas: Ang madamo nga pungsod may isa ka sahi sang ginasakdag-sang-estado nga mga seguro nga nagahatag sing mga benepisyo subong sang pension sa mga tigulang kag pagpabulong. Apang, bisan pa may amo sini, mahimo lamang bayaran sini nga seguro ang isa ka bahin sang kagastuhanan sa pagpabulong ukon bayaran ang pila lamang. Busa, ang pila ka indibiduwal nagakuha sing dugang pa nga pribado nga seguro agod buligan sila nga mabayaran ang nabilin nga bahin. Sa madamo nga duog ang mga mamumugon mahimo magbaton sing seguro sa panglawas subong isa ka kondisyon sang ila pagpamugon.

Ang pila ka health-care plan, pati na ang mga kahimusan sa maayo nga pag-atipan kag mga health maintenance organization (HMO), nagaaman sing komprehensibo nga pag-atipan sa isa ka gintalana nga bayad kada bulan ukon kada tuig. Ining mga organisasyon nagapanikasog nga buhinan ang mga gasto paagi sa pag-aman sing indi tanto ka mahal nga pagpabulong kag paagi sa pagpasanyog sing pangtapna nga medisina. Apang, sa isa ka HMO, ang ginpili nga doktor ukon pagpabulong sang isa ka pasyente mahimo nga mas limitado lamang sangsa madugay na nagaluntad nga mga sahi sang seguro sa panglawas.

Disability insurance kag life insurance: Ang disability insurance nagaaman sing kinitaan kon ang isa ka tawo masamad kag indi makatrabaho. Ang life insurance nagaaman sing pinansial nga bulig sa mga salaguron sang isa ka tawo pananglit man nga mapatay sia. Ini nga seguro  nakabulig sa madamong pamilya nga mabayaran ang mga utang kag mapadayon ang ila pagkabuhi sa tapos masamad ukon mapatay ang panguna nga nagabuhi sa ila.

Pagpangita sing Masaligan nga mga Manugpaseguro

Ang seguro ginapasad sa isa ka ideya sang pagbayad sing kuwarta karon para sa pinansial nga pangamlig sa palaabuton, gani indi makapakibot nga ang industriya sang seguro nagaganyat sa madamo nga manugtonto. Matuod ini sa manggaranon subong man sa imol nga mga pungsod. Busa, ang isa maalamon nga mag-andam sa ginatawag nga low-cost ukon barato nga seguro kag mangin alisto sa bisan anong iban pa maduhaduhaan nga mga padugi sang seguro. Madamo kaayo nga malaumon nga bumalakal ang wala gid sing nakuha sang wala mabayaran sining mga kompanya ang ila mga polisa​—⁠ukon hinali lamang nga naalimunaw!

Gani, kaangay sang bisan anong iban pa importante nga pagbakal, ang pagpaanggid sa lainlain nga mga seguro maalamon, kag masunson ini nagakinot sing kuwarta. Halimbawa, ang iban nga mga kompanya nagatanyag sing mas manubo nga balayran sa seguro sa panglawas sa mga wala nagapanigarilyo kag sa seguro sa salakyan sa mga nakapasar sa mga kurso sang pagtudlo sa mga tsuper. Apang paano ang isa ka posible nga bumalakal makakita sing masaligan nga seguro?

Ang una nga tikang amo ang paghibalo kon ano ang naeksperiensiahan sang iban sa lainlain nga mga kompanya kag mga ahente sang seguro. Mahimo nga nahibaluan sang mga abyan kag mga kaingod ang kalidad sang serbisyo sang isa ka kompanya ukon ang reputasyon sang isa ka ahente may kaangtanan sa integridad kag personal nga kabalaka. Maayo man nga magpabilin nga alisto sa mga balita tuhoy sa kon anong mga kompanya sa seguro ang may mga problema.

Dugang pa, ang rekord kag kahimtangan sa pangwarta sang isa ka kompanya mahimo mahibaluan paagi sa pagtan-aw sa insurance rating guide (impormasyon tuhoy sa kahimtangan sang seguro) sa librarya ukon balaligyaan sing mga libro ukon Internet. Makahatag ini sing mga sabat sa mga pamangkot subong sang: Ang kompanya bala malig-on sa pinansial? Madamong tinuig na bala ini nga madinalag-on sa negosyo? Nakilal-an bala ini sa madasig kag mainabyanon nga pag-atipan sa mga balayran?

Apang, ang mga insurance rating guide indi dapat tamdon subong wala nagasayop. Ang isa ka madugay na kag multibilyones nga kompanya sa seguro dapat kuhaon sang gobierno isa ka semana lamang sa tapos ini maklase subong superyor sa isa ka kilala nga handbook!

Ang Papel sang mga Ahente sang Seguro

Ang ahente sang seguro kinaandan na nga empleyado sang isa ka partikular nga kompanya sang seguro. Ang broker, ukon independiente nga ahente, mahimo magkonsulta sa lainlain nga mga kompanya agod makakita sing pinakamaayo nga seguro nga matigayon sa isa ka espesipiko nga presyo. Kinahanglan huptan sang duha ang isa ka maayo nga kaangtanan upod sa mga kliyente agod mapadayon ang ila negosyo. Kon ang isa ka ahente sang seguro masaligan kag interesado, daku nga bulig sia sa iya mga kliyente.

Una, mahimo buligan sang maayo nga ahente ukon broker ang isa ka kliyente sa pagpili sing nagakaigo nga coverage gikan sa daw wala katapusan nga listahan sang mga mapilian nga seguro. Ipaathag man niya ang mga detalye sang polisa sa iya kliyente. Subong sang nahibaluan gid sang madamo, ang mga polisa sa seguro kinaandan na nga masibod. Gin-ako sang presidente sang isa ka kompanya sang seguro nga wala niya mahangpan ang polisa nga ginbakal niya mismo agod ipaseguro ang iya puluy-an!

Ang paathag sang ahente makabulig sa kliyente nga malikawan ang di-maayo nga matukiban sa ulihi. Halimbawa, ang kalabanan nga polisa sang seguro sa propiedad kag panglawas ginabuhinan. Isa ini ka natalana nga kantidad nga dapat bayaran sang isa ka tawo nga nagpaseguro​—⁠halimbawa, pagpakay-o sang salakyan ukon mga balayran sa pagpabulong​—⁠antes bayaran sang kompanya sang seguro ang bahin sini sa balayran. Ang ahente mahimo man mangin tagsakdag sang iya kliyente sa kompanya sang seguro pananglit mabudlayan ang kliyente sa pagpanukot.

Ang Seguro kag ang mga Cristiano

Ang isa bala ka Cristiano nga nagasalig sa bulig sang Dios kag nagahulat sa katapusan sang sistema sang mga butang nagakinahanglan sing seguro? Sadto anay sang tuig 1910, ginpamangkot ini kay Charles Taze Russell, nga editor sang magasin nga kilala karon subong Ang Lalantawan, ang kaupod nga magasin sang Magmata! Ginbaton ni Russell nga ginatagna sang Biblia ang katapusan sang karon nga sistema sa ekonomiya, nagadugang nga sing personal wala sia sing life insurance.

“Apang indi palareho ang kahimtangan sang tanan,” komento ni Russell. “Ang isa ka amay nga  may ginasagod nga asawa kag mga kabataan​—⁠kon ang naulihi mga bata pa kag indi makapangabuhi sing kinaugalingon​—⁠may pila ka salabton sa ila.” (1 Timoteo 5:8) Ang amay mahimo magpain sing kuwarta agod buhion ang iya pamilya, siling ni Russell. “Apang pananglit nga indi niya ini mahimo, ayhan matuman niya ang iya katungdanan sa ila paagi sa life insurance.”

Ang isa nga may salabton sa pamilya mahimo man mag-aman sing seguro sa panglawas, disability, ukon iban pa nga mga sahi sang seguro para sa mga katapo sini. Madamong di-minyo nga indibiduwal ang may seguro agod mapadasig ang pagkuha sing kinahanglanon nga mga serbisyo subong man agod amligan ang ila kaugalingon nga indi mangutang kon maaksidente ukon magmasakit.

Ang pagkabunayag importante may kaangtanan sa seguro. Ang matuod nga Cristiano indi gid magadaya sa isa ka kompanya sang seguro, ayhan kon nagasulat sing kompleto nga impormasyon sa isa ka aplikasyon sa seguro ukon kon nagasukot sing sulukton. (Hebreo 13:18) Dapat niya dumdumon nga ang katuyuan sang seguro amo ang pagtumbas sang nadula. Indi ini isa ka tiket sa loterya​—⁠isa ka higayon agod magkabuhi sing luho.​—⁠1 Corinto 6:⁠10.

Ginatuman sang mga Cristiano ang tanan nga kasuguan may kaangtanan sa mga ginapatuman subong sang pagkuha sing seguro. Kon diin ang kasuguan nagasugo nga dapat may yara sila nagakaigo nga seguro sa pagpalakat sing negosyo ukon pagmaneho sing salakyan, nagasunod sila. (Roma 13:​5-7) Bangod sang pagkabunayag kag praktikal nga kaalam, padayon nila nga ginabayaran ang premium. Kon indi mabayaran, mahimo kanselahon sang kompanya ang polisa kag indi pagbayaran ang sulukton. Maalamon nga pamatud-an ang mga ginbayad sa pulupanag-on paagi sa pagpakig-angot sing direkta sa kompanya kag sa pagtago sang nasulat nga pamatuod sang pagbayad, subong sang mga cancelled check (napabayluhan na nga tseke).

Matigayon man ukon indi ang seguro sa lugar nga inyo ginapuy-an, may sadsaran nga mga pangandam nga makabulig sa imo nga malikawan ang kadulaan kag busa nagaluwas sa imo kag sa imo mga hinigugma sa kasakit nga indi mahimo mapanas sang sulukton sa seguro. Binagbinagon naton sa masunod ang pila sining mga pangandam.

[Retrato sa pahina 7]

Ang masaligan nga ahente makabulig sa imo sa paghimo sing mga desisyon tuhoy sa seguro

[Retrato sa pahina 7]

Madamo ang may seguro, ginapatuman man sang kasuguan ukon wala