Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paglandas sing Malipayon sa Masako nga Kalibutan

Paglandas sing Malipayon sa Masako nga Kalibutan

 Paglandas sing Malipayon sa Masako nga Kalibutan

NALANDAS SANG KALABANAN NGA TAWO ANG MGA PAG-IPIT SANG KABUHI, APANG PILA LAMANG ANG NAKALANDAS SING MALIPAYON. NAGAKINAHANGLAN INI SANG ISA KA PINASAHI NGA KAALAM.

NAGABATON sini, ang libro nga The 24-Hour Society nagsiling: “Kinahanglan naton palambuon ang kaalam sa pag-amlig sa mga kinahanglanon kag kinaugali sang tawo sa kalibutan sang teknolohiya nga gintuga naton.”

Sing makalilipay, ang praktikal nga kaalam mahapos matigayon sa labing lapnag nga libro sa kalibutan​—⁠ang Pulong sang Dios, ang Biblia. Inspirado sang Isa nga nakahangop gid sa mga kinahanglanon kag kinaugali sang tawo, ang Biblia nagaunod sing napamatud-an-na-nga-maayo nga mga prinsipio. Ang pag-aplikar sini nga mga prinsipio makabulig sa imo nga makontrol sing labi pa ang imo kabuhi, nga nagahatag sa imo sing pila ka  kalipay samtang ginalandas mo ang kasakuon sa kalibutan karon.​​—⁠Isaias 48:​18; 2 Timoteo 3:⁠16.

Ini nga mga prinsipio nagapatalupangod sing tatlo ka panguna nga butang. Una, ginapatalupangod sini kon diin ka makahimo sing maalamon nga pagbuhin sa hilikuton. Ikaduha, makabulig ini sa imo sa pagpahamtang sing nagakaigo nga mga prioridad. Ikatlo, nagahatag ini sang espirituwal nga pagtamod sa kabuhi nga labaw pa sa sekular lamang nga pagtamod. Binagbinagon naton karon ining tatlo ka butang.

Hupti ang Kabuhi nga Simple kag Indi Magamo

Handurawa nga maga-camping kamo sa sulod sang pila ka adlaw. Luyag mo mangin komportable, gani nagdala ka sing daku nga tolda nga may tanan nga kinahanglanon nga accessory. Nagdala ka man sing trailer nga puno sing kasangkapan, kagamitan sa pagluto, freezer, mahapos dalhon nga generator, mga suga, TV, kag madamo iban pa nga butang, pati na ang pagkaon. Apang, naghinguyang ka sing madamo nga inoras sa pagplastar sining tanan nga butang! Nian, sa katapusan sang inyo malip-ot nga bakasyon, naghinguyang ka liwat sing madamo nga tion sa pag-impake​—⁠subong man sa pagtago sini tanan sa puluy-an. Sa paghinumdom, narealisar mo nga wala ka sing bastante nga tion sa pagpangalipay sa camping! Nagpalibog ka kon bala takus gid yadto sang tanan nga panikasog.

Para sa minilyon sa karon, ang kabuhi daw kaanggid sa amo nga pag-camping. Nagahinguyang sila sing tuman kadamo nga tion sa pagtigayon kag sa pagmentinar sa walay katapusan nga kadamuon sang materyal nga butang nga ginapapati kita sining kalibutan nga kinahanglan naton agod mangin malipayon. Sa kabaliskaran, si Jesucristo nagsiling: “Bisan pa may kabuganaan ang isa ka tawo ang iya kabuhi indi resulta sang mga butang nga ginapanag-iyahan niya.” (Lucas 12:15) Huo, ang kalidad sang kabuhi wala ginatakus pasad sa materyal nga manggad. Sa katunayan, ang manggad masunson nga nagadugang sa kahuol kag kabalaka sang kabuhi. “Ang kabuganaan sang manggaranon indi magtugot sa iya sa pagtulog,” siling sang Manugwali 5:⁠12.

Gani binagbinaga sing maayo ang tagsa sang imo pagkabutang, kag pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Kinahanglanon gid bala ini nga butang, ukon nagapagamo lamang ini? Nagapauswag bala ini sa kalidad sang akon kabuhi, ukon nagakuha bala ini sing malahalon nga tion?’ Ang introduksion sang libro nga Why Am I So Tired?, ni Leonie McMahon, nagsiling: “Ang pagtukib sa nanuhaytuhay nga kasangkapan, nga gintuyo  agod maghapos ang hilikuton sa balay, nagresulta sa pagtrabaho sang ginang sang puluy-an, agod makabakal sini kag mabayaran ang pagmentinar sa sini.”

Kon pasimplehon mo ang imo kabuhi, may madamo ka nga tion para sa pamilya, sa mga abyan, kag sa imo kaugalingon. Ini nga tion importante sa imo kalipay. Indi mangin kaangay sa mga tawo nga ulihi na natukiban sa kabuhi nga ang mga abyan kag pamilya mas importante gali​—⁠kag makawiwili​—⁠sangsa kuwarta kag pagkabutang. Mga tawo lamang ang makahigugma sa imo. Ang mga pinatago sa bangko, stock portfolios, kompyuter, telebisyon, kag iban pa nga kagamitan, walay sapayan nga may nagakaigo nga kapuslanan, indi ang pinakaimportante gid sa kabuhi. Ang mga tawo nga nagauna sining mga butang nagapakadiutay sang kabilihanan sang ila kabuhi kag sa ulihi mangin indi kontento ukon mahanusbo pa gani.​​—⁠1 Timoteo 6:​6-​10.

Paggamit sa Tion kag Pagpahamtang sing mga Prioridad

Sa pila ka bahin ang paggamit sa tion kaangay sang pagbalanse sa isa ka pinansial nga badyet. Kon ginatinguhaan mo nga himuon ang tuman kadamo nga butang sa sulod sang imo limitado nga tion, wala ka nagakabuhi suno sa masarangan mo kon tuhoy sa tion. Indi malikawan nga ini nga estilo sang pagkabuhi nagadul-ong sa kalugaw-an, kahuol, kag kakapoy. Gani tun-i nga magpahamtang sing mga prioridad.

Una, hibalua kon ano ang labing importante nga mga butang, kag magtigana sing bastante nga tion sa sini. Para sa mga Cristiano, ang espirituwal nga mga butang amo pirme ang una nga prioridad.  (Mateo 6:​31-​34) Kon ang importante nga mga butang ginapadalian ukon ginakamolkamol lamang, masunson nga nagautwas ang daku nga mga problema. Busa, ayhan kinahanglan mo kuhaon ang bisan anong butang nga nagahinguyang sing tion apang indi mapuslanon.

Sa pagpahamtang sing mga prioridad, binagbinaga ang imo pagkinahanglan sing makadali nga pag-isahanon​—⁠tion para sa mapuslanon nga pagpamalandong kag para magpagsik liwat. “Ang mapuslanon nga tion sang pag-isahanon,” siling sang balasahon nga Psychology Today, “isa ka importante nga pangpapagsik sa masako kaayo nga kalibutan karon. . . . Ang tion sang pag-isahanon gatong para sa kabuhi.” Ang mga tawo nga bangod sa tuman nga kasakuon indi na makapamalandong mahimo mangin salimpapaw sa ila panimuot sa kabuhi.

Kaugdang kag Espirituwalidad

Ang kaugdang kag espirituwalidad amo ang duha sang labing mapuslanon nga butang nga mahimo mo matigayon kon tuhoy sa pagkabuhi sing malipayon kag balanse. Ang kaugdang importante bangod nagabulig ini sa imo nga likawan ang paghimo sing di-realistiko nga mga hilikuton kag responsabilidad. Kon maugdang ka, mahibaluan mo kon san-o pangindian ang pag-overtime sa trabaho ukon ang iban pa nga aktibidades nga magalaksam sang isa ka butang nga mas importante. Ang maugdang nga mga tawo wala nagakahisa sa ginapanag-iyahan kag ginahimo sang iban; gani, may huyog sila nga mangin mas kontento. Ang matuod nga kaugdang naman isa ka bahin sang espirituwalidad, nga isa pa ka importante nga butang agod makontrol ang aton kabuhi.​​—⁠Miqueas 6:​8; 1 Juan 2:​15-​17.

Ang espirituwalidad nga napasad sa sibu nga ihibalo sa Biblia nagahimo sa imo nga isa ka mas mahantupon kag mahinangpanon nga tawo​—⁠isa nga indi mapatalang sang walay pulos, kalibutanon nga pagtamod sa kadalag-an. Pamatii ang maalamon nga laygay sang 1 Corinto 7:​31: “Ang mga nagagamit sa kalibutan mangin subong sang mga wala nagagamit sini sing bug-os; kay ang danyag sining kalibutan nagabalhin.” Ang mga Cristiano “nagagamit sa kalibutan” kon nagaaman sing materyal para sa ila kaugalingon kag sa ila pamilya, apang wala nila ginatugutan nga hugakumon sila sining kalibutan. Nahibaluan nila nga wala ini nagahatag sing matuod nga kalig-unan, nga sa indi madugay laglagon ini sing bug-os, kag nga ang matuod nga kadalag-an​—⁠kalig-unan kag kabuhi nga walay katapusan sa isa ka paraiso nga duta​—⁠nagasandig sa tindog sang isa ka tawo sa Dios. (Salmo 1:​1-3; 37:​11, 29) Gani pamatii ang laygay ni Jesus, kag magpuhunan sing maalamon paagi sa pagtipon “sing mga bahandi sa langit, diin indi maut-ot sang sapatsapat kag sang tuktok, kag indi makuha kag makawat sang mga kawatan.”​—⁠Mateo 6:⁠20.

Likawi ang Pagkabalaka kag Pangitaa ang Matuod nga Paghidait

Samtang nagahingapos ining karon nga sistema sang mga butang, ang kahuol kag kasakuon pat-od nga magadugang. Busa, daw ano ka importante nga tinguhaan mo nga sundon ang laygay sang Biblia: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo tagipusuon kag sang inyo mga painoino sa kalalangan ni Cristo Jesus.” Ini nga paghidait indi gid matigayon ni bisan sin-o nga may kalibutanon lamang nga huyog nga wala makakita sang kabilihanan sang pangamuyo.​—⁠Filipos 4:​6, 7.

Apang, indi lamang paghatag sa imo sing kalinong sa hunahuna ang himuon ni Jehova. Buligan ka niya nga madala ang imo lulan sang responsabilidad kada adlaw kon ‘itugyan mo sa iya ang tanan mo nga kabalaka.’ (1 Pedro 5:​7; Salmo 68:19) Busa maalamon nga pamatian ang Dios kada adlaw paagi sa pagbasa sing isa ka bahin sang iya Pulong. Sin-o pa ang makahatag sa imo sing mas maayo nga laygay sangsa imo Manunuga? (Salmo 119:​99, 100, 105) Huo, ginapakita sang eksperiensia nga ang mga nagahatag sing daku gid nga importansia sa Dios sa ila kabuhi nabuligan sing daku sa paglandas sing malipayon sa masako nga kalibutan karon.​—⁠Hulubaton 1:​33; 3:​5, 6.

[Blurb sa pahina 11]

Magpahamtang sing mga prioridad, pati na ang pagpaayaw sang imo kinahanglanon nga mag-isahanon kag espirituwalidad

[Retrato sa pahina 9]

Mapasimple kag mapahim-ong mo bala ang imo kabuhi?

[Retrato sa pahina 10]

Ginahatagan mo bala sing prioridad ang mga butang ukon ang mga tawo?