Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Dekorasyon sa Lawas—Kinahanglan ang Pagkamakatarunganon

Dekorasyon sa Lawas—Kinahanglan ang Pagkamakatarunganon

 Ang Pagtamod sang Biblia

Dekorasyon sa Lawas—Kinahanglan ang Pagkamakatarunganon

“ANG pagpabugal sa hitsura amo ang tugalbong sang pangatarungan,” sulat sang isa ka Pranses nga nobelista. Sa pagkamatuod, ang pangatarungan wala sing labot sa madamo sang mga butang nga ginahimo sang mga tawo sa ila kaugalingon agod ipabugal ang ila hitsura sa sulod sang mga siglo. Halimbawa, sa panikasog nga maangkon ang pinakagamay nga hawak, ang mga kababayin-an sang ika-19 nga siglo masakit nga nagsuksok sing korse (kinaandan nga ginagamit sang mga babayi agod huptan ang korte sang lawas) tubtob nga haluson na sila makaginhawa. Ang iban nakaangkon kuno sing 325 milimetros nga hawak. Ang pila ka kababayin-an naipit gid sang ila mga korse amo nga ang ila gusok nagdulot sa ila atay, nga ginbangdan sang kamatayon.

Bisan pa nga yadto nga uso wala na, ang pagpabugal sa hitsura nga bunga sini makita man karon subong sadto. Ang mga kalalakin-an kag mga kababayin-an nagabatas gihapon sang mabudlay, bisan makatalagam, nga mga pamaagi agod bag-uhon ang ila kinaugali nga hitsura. Halimbawa, ang mga parlor para sa pagpapika kag pagpatuhog, nga sadto ginasayuhan lamang sang malaw-ay sing moral nga bahin sang katilingban, hinali nga nag-inulhot sa mga shopping mall kag sa kaiping nga mga duog. Sa katunayan, sining karon lang nga tuig, ang pagpika amo ang ikan-om sang madasig magtin-ad nga negosyo sa Estados Unidos.

Ang indi gid kinaandan nga mga porma sang dekorasyon sa lawas nagadugang, ilabi na sa tunga sang mga pamatan-on. Ang sobra nga pagpatuhog sa mga parti sang lawas—lakip sa utung-utungan, ilong, dila, kag kinatawo pa gani—labi nga nagapopular. Para sa mas diutay nga grupo, ining sobra nga pagpatuhog indi na makakulunyag. Ginatilawan nila ang labi pa ka di-kinaandan nga buhat subong sang pagpat-in, pagpilas, * kag pag-eskultura sa lawas, diin may mga butang nga ginabutang sa idalom sang panit agod magpatubas sing masibod kaayo nga mga buho kag mga kudolkudol.

Isa ka Karaan nga Batasan

Ang pagpuni ukon pagbag-o sang lawas indi na bag-o. Sa pila ka bahin sang Aprika, ang ritwal nga pagpilas kag pagpika ginagamit sa sulod sang mga siglo agod makilala ang espesipiko nga mga pamilya ukon mga tribo. Sing makawiwili, sa madamo sini nga kadutaan, ini nga mga batasan wala na karon ginakahamut-an kag nagalaka na.

Ang pagpika, pagpatuhog, kag pagpilas ginhimo anay sang panahon sang Biblia. Masami ini nga ginhimo sang paganong mga pungsod may kaangtanan sa ila relihion. Sing halangpunon, gindumilian ni Jehova ang iya katawhan, nga mga Judiyo, sa pag-ilog sadto nga mga pagano. (Levitico 19:28) Sa amo, subong “pinasahi nga pagkabutang” mismo sang  Dios, ang mga Judiyo naamligan gikan sa malaw-ay nga mga buhat sang butig nga relihion.—Deuteronomio 14:2.

Cristianong Kahilwayan

Ang mga Cristiano wala napaidalom sa Mosaikong Kasuguan, bisan pa may pila ini ka prinsipio nga ginpatuman sa Cristianong kongregasyon. (Colosas 2:14) Busa mapabutyag nila ang ila kaugalingon suno sa nagakaigo nga paggawi may kaangtanan sa sahi sang pagpuni nga ginapakamaayo nila nga suksukon. (Galacia 5:1; 1 Timoteo 2:9, 10) Apang, ini nga kahilwayan indi wala sing mga latid.—1 Pedro 2:16.

Si Pablo nagsulat sa 1 Corinto 6:12: “Ang tanan nga butang suno sa kasuguan para sa akon; apang indi tanan nga butang mapuslanon.” Nahangpan ni Pablo nga ang iya kahilwayan subong isa ka Cristiano wala nagatugot sa iya nga himuon niya ang ano man nga luyag niya nga wala sing patugsiling sa iban. Ang iya paggawi naimpluwensiahan sang gugma sa iban. (Galacia 5:13) Ituon “ang mata, indi sa personal nga interes sang inyo kaugalingon lamang nga mga butang,” laygay niya, “kundi sa personal man nga interes sang iban.” (Filipos 2:4) Ang di-mahamkunon nga pagtamod niya isa gid ka maayo nga halimbawa kay bisan sin-o nga Cristiano nga nagabinagbinag sang pila ka porma sang dekorasyon sa lawas.

Mga Prinsipio sa Biblia nga Dapat Binagbinagon

Ang isa sang mga sugo sa mga Cristiano amo ang pagbantala kag pagtudlo sing maayong balita. (Mateo 28:19, 20; Filipos 2:15) Ang isa ka Cristiano indi magtugot nga ang bisan ano nga butang, lakip ang iya dagway, magaupang sa iban sa pagpamati sa sina nga mensahe.—2 Corinto 4:2.

Samtang ang mga dekorasyon subong sang pagpatuhog ukon pagpapika mahimo nga popular sa pila ka tawo, dapat pamangkuton sang isa ka Cristiano ang iya kaugalingon, ‘Ano nga sahi sang reaksion ang ginapukaw sini nga dekorasyon sa lugar nga ginapuy-an ko? Mahimo bala ako ilakip sa kalatingalahan nga mga grupo sang katilingban? Bisan pa nga mahimo ini ginatugot sang akon konsiensia, ano ang epekto sang akon pagpatuhog ukon pagpapika sa iban sa sulod sang kongregasyon? Tamdon bala nila ini subong ebidensia sang “espiritu sang kalibutan”? Mahimo bala sini duhaduhaan ang akon “kaligdong sa hunahuna”?’—1 Corinto 2:12; 10:29-32; Tito 2:12.

Ang pila ka sahi sang paghimo sing mga pagbag-o sa lawas may yara malubha nga medikal nga katalagman. Ang pagpapika nga nagagamit sing mahigko nga mga dagom ginaangot sa paglapnag sang hepatitis kag HIV. Ang mga balatian sa panit masami nga resulta sang mga lugom nga ginagamit. Ang mga pagpatuhog nagaayo sa sulod sang mga binulan kag nagangutngot ini sa kalabanan sina nga tion. Mahimo man ini magresulta sa paghilo sa dugo, pagginuwa sang madamo nga dugo, pagkorta sang dugo, paghalit sa ugat, kag malubha nga mga impeksion. Dugang pa, ang pila ka pamaagi indi gilayon mabag-o. Halimbawa, depende sa kadakuon kag duag, ang pika nagakinahanglan sing pila ka mahal kag masakit nga mga sesyon sa laser agod mapanas. Ang mga pagpatuhog mahimo magbilin sing tubtob-buhi nga mga pinalian.

Mamat-od man ukon indi ang isa ka indibiduwal nga batunon ini nga mga katalagman isa ka personal nga desisyon. Apang ang isa nga nagapanikasog nga pahamut-an ang Dios nagakilala nga agod mangin isa ka Cristiano, nagakinahanglan ini sang pagdulot sang kaugalingon sa Dios. Ang aton mga lawas buhi nga mga halad nga gindulot sa Dios agod gamiton niya. (Roma 12:1) Gani, ang hamtong nga mga Cristiano wala nagakabig sang ila lawas subong ila eksklusibo nga propiedad nga halitan ukon samaran sigun sa luyag nila. Yadtong kalipikado sa pagpanguna sa kongregasyon ilabi na nga kilala tungod sa ila mahaganhaganon nga mga batasan, maligdong nga hunahuna, kag pagkamakatarunganon.—1 Timoteo 3:2, 3.

Ang pagpalambo kag pag-aplikar sang nahanas-sa-Biblia nga ikasarang sa pagpangatarungan magabulig sa mga Cristiano nga likawan ang sobra, sadista nga mga buhat sining kalibutan, nga wala na gid sing paglaum nga “nahamulag sa kabuhi nga iya sang Dios.” (Efeso 4:18) Busa mapaiwag nila ang ila pagkamakatarunganon sa atubangan sang tanan nga tawo.—Filipos 4:5.

[Footnote]

^ par. 5 Ginapakita ang maathag nga kinatuhayan sang pagpilas para sa medikal ukon pagpatahom pa gani nga mga katuyuan kag sang daku nga handum sa pagpilas ukon pag-utod sang isa ka bahin sang lawas nga ginahimo sang madamong pamatan-on, ilabi na sang tin-edyer nga mga babayi. Ang naulihi masunson nga sintoma sang malubha nga emosyonal nga kahuol ukon abuso, nga mahimo nagakinahanglan sing propesyonal nga bulig.