Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagabag-o Bala ang Dios?

Nagabag-o Bala ang Dios?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Nagabag-o Bala ang Dios?

ANG antropologo nga si George Dorsey naglaragway sa Dios sang “Daan nga Testamento” subong “isa ka mapintas nga Dios.” Nagsiling pa sia: “Si Yahweh . . . indi gid kalahamut-an. Dios sia sang mga manug-ati, mga manugpaantos, mga hangaway, mga paglupig.” Naghinakop ang iban sing kaanggid sina tuhoy sa Dios sang “Daan nga Testamento”​—⁠si Yahweh, ukon si Jehova. Sa amo, nagapalibog ang iban karon kon bala si Jehova isa gid ka mapintas nga Dios nga sang ulihi nagbag-o sang iya kinaiya nga mangin ang mahigugmaon kag maluluy-on nga Dios sang “Bag-ong Testamento.”

Indi bag-o ini nga ideya tuhoy sa Dios sang Biblia. Una ini nga ginhunahuna ni Marcion, isa ka medyo-Gnostiko sang ikaduha nga siglo C.E. Ginsikway ni Marcion ang Dios sang “Daan nga Testamento.” Ginkabig niya ina nga Dios subong masingki kag matimaluson, isa ka mapintas nga manuggahom nga nagapadya sing materyal sa mga nagasimba sa iya. Sa pihak nga bahin, ginlaragway ni Marcion ang Dios sang “Bag-ong Testamento”—nga ginpahayag paagi kay Jesucristo—subong isa ka himpit nga Dios, isa ka Dios sang matuod nga gugma kag kaluoy, sang pagkamainayuhon kag kapatawaran.

Nagapanghikot si Jehova Suno sa Nagabag-o nga mga Kahimtangan

Ang ngalan mismo sang Dios, nga Jehova, nagakahulugan sing “Ginapahanabo Niya.” Nagapahangop ini nga ginapahanabo ni Jehova nga mangin Manugtuman sia sang tanan niya nga mga saad. Sang ginpamangkot ni Moises ang Dios sang iya ngalan, ginpaathag ni Jehova ang kahulugan sini sa sini nga paagi: “Mangin amo ako kon ano nga mangin amo ako.” (Exodo 3:14) Amo sini ang pagbadbad ni Rotherham: “Ako Mangin kon ano man nga luyag ko.”

Gani ginapili ni Jehova nga mangin kon ano man ang kinahanglan agod matuman ang iya matarong nga mga katuyuan kag mga saad. Ginapamatud-an ini sang iya madamo kaayo nga titulo kag malaragwayon nga mga termino: si Jehova sang kasuldadusan, Hukom, Soberano, Maimon, Soberanong Ginuo, Manunuga, Amay, Dakung Instruktor, Manugbantay, Manugpamati sang pangamuyo, Manunubos, malipayon nga Dios, kag madamo pa. Gintuyo niya nga mangin amo sini tanan—kag madamo pa—agod matuman ang iya mahigugmaon nga mga katuyuan.—Exodo 34:14; Hukom 11:27; Salmo 23:1; 65:2; 73:28; 89:26; Isaias 8:13; 30:20; 40:28; 41:14; 1 Timoteo 1:⁠11.

Kon amo, nagakahulugan bala ini nga nagabag-o ang personalidad ukon mga talaksan sang Dios? Wala. Tuhoy sa Dios, ang Santiago 1:17 nagasiling: “Sa iya walay pagliwanliwan subong  sang pagbalhin sang landong.” Paano makapanghikot ang Dios suno sa nanuhaytuhay nga kahimtangan samtang wala naga­bag-o sang iya kaugalingon?

Ang halimbawa sang maatipanon nga mga ginikanan nga nagakuha sing nanuhaytuhay nga papel para sa ila mga anak nagailustrar kon paano ini posible. Sa isa lamang ka adlaw, ang isa ka ginikanan mahimo mangin manugluto, manugpaninlo sang balay, electrician, nars, abyan, manuglaygay, manunudlo, manugdisiplina, kag madamo pa. Wala naga­bag-o ang personalidad sang ginikanan kon nagakuha sini nga mga papel; nagapasibu lamang sia sa mga kinahanglanon nga nagautwas. Matuod man ina kay Jehova apang sa mas daku nga kasangkaron. Wala sing limite sa sarang niya mahimo sa iya kaugalingon agod matuman ang iya katuyuan kag sa kaayuhan sang iya mga tinuga.—Roma 11:33.

Halimbawa, ginpakilala si Jehova subong mahigugmaon kag maluluy-on nga Dios sa Hebreo kag Griegong mga Kasulatan. Sang ikawalo nga siglo B.C.E., namangkot si manalagna Miqueas tuhoy kay Jehova: “Sin-o nga Dios ang kaangay mo, nga nagapatawad sang sayop kag nagaligad sa paglalis sang nagkalabilin sang iya palanublion? Wala gid niya ginahuptan sing dayon ang iya kaakig, kay nalipay sia sa mahigugmaon nga kaayo.” (Miqueas 7:18) Sing kaanggid, ginsulat ni Juan ang bantog nga mga pulong: “Ang Dios gugma.”—1 Juan 4:8.

Sa pihak nga bahin, sa duha ka bahin sang Biblia, ginpresentar si Jehova subong matarong nga Hukom sang mga sulitsulit, malaut, kag di-mahinulsulon nga nagalapas sang iya mga kasuguan kag nagahalit sa iban. “Ang tanan nga malauton laglagon [ni Jehova],” siling sang salmista. (Salmo 145:20) Sing kaanggid, ang Juan 3:36 nagasiling: “Sia nga nagatuo sa Anak may kabuhi nga walay katapusan; sia nga wala nagatuman sa Anak indi makakita sing kabuhi, kundi ang kasingkal sang Dios nagapabilin sa iya.”

Wala Nagabag-o ang mga Kinaiya

Ang personalidad kag panguna nga mga kinaiya ni Jehova—gugma, kaalam, katarungan, kag gahom—wala nagbag-o. Ginsilingan niya ang katawhan sang Israel: “Ako si Jehova; wala ako magbag-o.” (Malaquias 3:6) Ginsiling niya ini mga 3,500 ka tuig sa tapos gintuga sang Dios ang tawo. Matuod sa sini nga pinamulong sang Dios, ang maid-id nga pag-usisa sa Biblia sa kabug-usan sini nagapahayag sang isa ka Dios nga wala nagabag-o sa iya mga talaksan kag kinaiya. Wala sing paghumok sa personalidad ni Jehova nga Dios sa sulod sang mga siglo, bangod indi kinahanglan ina nga paghumok.

Ang kalig-on sang Dios sa pagkamatarong, subong sa ginpahayag sa bug-os nga Biblia, indi kubos ni ang iya gugma indi mas daku sangsa ginsuguran sang iya pagpakig-angot sa mga tawo sa Eden. Ang mga kinatuhayan sa iya personalidad nga daw ginpakita sa lainlain nga bahin sang Biblia sa pagkamatuod nanuhaytuhay nga mga bahin sang amo gihapon nga wala nagabag-o nga personalidad. Bangod ini sang nanuhaytuhay nga mga kahimtangan kag sang mga tawo nga iya ginpakig-angutan, nga nagkinahanglan sing nanuhaytuhay nga panimuot ukon kaangtanan.

Gani, maathag nga ginapakita sang Kasulatan nga wala nagbag-o ang personalidad sang Dios sa sulod sang mga siglo kag indi ini magabag-o sa palaabuton. Si Jehova amo ang supremo nga huwaran sang pagkamapinadayunon kag paghisantuanay. Masaligan sia sa tanan nga tion. Pirme kita makasalig sa iya.

[Mga laragway sa pahina 16, 17]

Ang Dios nga naglaglag sa Sodoma kag Gomorra . . .

. . . amo man ang magapaluntad sang isa ka matarong nga bag-ong kalibutan