Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magahiusa Bala ang Kalibutan?

Magahiusa Bala ang Kalibutan?

 Magahiusa Bala ang Kalibutan?

SINING karon lang nga mga tinuig minilyon ka tawo sa Nasidlangan nga Europa kag sa iban nga mga duog ang nag-antos sang mga kahalitan sang nagapabahinbahin nga pag-ilinaway. Apang, bisan samtang nagapadayon ining mapintas nga mga pag-ilinaway, linibo ka tawo sa sining ginabahinbahin sang inaway nga mga pungsod ang nakapalambo kag nakahupot sing matuod nga paghiusa sa tunga nila. Binagbinaga ang pila ka halimbawa.

Sang 1991 isa ka kadam-an nga halos 15,000 gikan sa lainlain nga mga pungsod ang nagtipon sa Zagreb, Croatia. Ang isa ka pulis nga didto sadto napahulag sa pagkomento: “Maayo nga ipakita sa media kon ano ang nagakatabo sa sining istadyum, diri mismo, diin makita naton ang mga Serbian, mga Croat, mga Slovenian, mga Montenegrin, kag iban pa nga nagatuparay sa pulungkuan nga may paghidait.” Ano ang kabangdanan sining tumalagsahon nga paghiusa?

Sang 1993 isa ka daku pa nga internasyonal nga kombension, nga may tema nga “Panudlo Sang Dios,” ang ginhiwat sa Kiev, ang kapital sang Ukraine. Halos 65,000 ang pinakamataas nga nagtambong. Ang panampad nga pahina sang Evening Kiev nagreport: “Ang mga Saksi ni Jehova . . . nahiusa indi lamang sang asul nga mga badge nga nasulatan sing ‘Divine Teaching’ kundi sang matuod nga pagtuo.”

Panudlo sang Dios—Isa ka Puwersa Para sa Paghiusa

Nagakatingala ka bala kon ngaa nahiusa ang mga Saksi ni Jehova samtang lapnag ang indi paghiusa sa  palibot nila? Paagi sa pagpanilag sa mga Saksi, ginkilala sang Polaco nga si Propesor Wojciech Modzelewski ang rason: “Ang panguna nga kabangdanan sang ila mahidaiton nga panimuot amo ang determinasyon nga sundon na karon ang mga prinsipio nga ginapahayag sa Biblia.” Sa pagkamatuod, ang mga Saksi nahiusa sa bug-os nga kalibutan bangod sang balaan nga panudlo sang Manunuga, nga si Jehova nga Dios. Ano ina nga panudlo?

Gintudlo ni Jesucristo ang isa ka importante nga prinsipio nga nagapahiusa sang nagsiling sia tuhoy sa iya mga sumulunod: “Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan.” Huo, ang walay nadampigan nga panindugan sang mga Saksi ni Jehova bisan diin nagapahiusa sa ila. Nagahisanto ini sa ginsiling ni Jesus sang nangamuyo sia: “Nagapangabay ako . . . agod nga sila tanan mangin isa, subong nga ikaw, Amay, nahiusa sa akon kag nagahiusa ako sa imo, agod sila man mahiusa sa aton.”—Juan 17:16-21.

Ining walay nadampigan nga panindugan isa ka puwersa sang paghiusa bangod nagapahulag ini sa mga Saksi sa tanan nga bahin sang kalibutan nga sundon ang ginsiling ni manalagna Isaias tuhoy sa tanan nga “tudluan [sang Dios] . . . sang iya mga dalanon.” Si Isaias nagsiling nga ini sila ‘magasalsal sang ila mga espada nga mga punta sang arado kag sang ila mga bangkaw nga mga galab nga inughagbas.’ Ang manalagna nagpadayon: “Ang pungsod indi magabayaw sing espada batok sa pungsod, kag indi na sila magtuon sing inaway.”—Isaias 2:2-4.

Ang paghiusa kag paghidait nga napanilagan sa mga kombension sang mga Saksi ni Jehova sa Nasidlangan nga Europa sang nagligad nga dekada nagailustrar nga ang tagna ni Isaias nagakatuman na sa diutay nga kasangkaron. Sa Europa kag bisan diin, malaragwayon nga ginsalsal sang mga Saksi ang ila mga espada nga mangin mga punta sang arado kag ang ila mga bangkaw nga mangin mga galab nga inughagbas. Subong resulta, may paghidait kag paghiusa sila karon sa sining nabahinbahin nga kalibutan. Indi katingalahan nga ang editoryal sang isa ka pamantalaan nagsiling anay: “Kon sundon sang bug-os nga kalibutan ang kredo [sa Biblia] sang mga Saksi [ni Jehova] ang pagpaagay sing dugo  kag ang dinumtanay madula na, kag ang gugma magahari”! Matabo ayhan ini?

Kon Paano Matabo ang Bug-os Kalibutan nga Paghiusa

Agod maghiusa ang bug-os nga duta, kapin pa ang kinahanglanon sangsa diutay lamang nga grupo sang maayo-sing-tinutuyo nga mga tawo. Kinahanglan man ang isa ka panguluhan nga may gahom sa paglimite sang impluwensia sang mga nagapamatok sa paghiusa kag paghidait. Sa katunayan, gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga ipangamuyo ina nga panguluhan: “Magkari ang imo ginharian. Paghimuon ang imo kabubut-on, kon paano sa langit, subong man sa duta.” (Mateo 6:10) Huo, ginpakita ni Jesus nga ang panguluhan sang Dios lamang, “ang ginharian sang mga langit,” ang makahatag sing solusyon sa mga problema sang kalibutan—lakip na ang problema tuhoy sa di-paghiusa.—Mateo 4:17.

Si Jesucristo amo ang Hari sining langitnon nga Ginharian. Sa idalom sang iya pagginahom ang mga tawo sa duta makaeksperiensia sing di-matupungan nga tion sang paghidait kag paghiusa. Ining bug-os kalibutan nga paghiusa indi mahanabo bangod sang hinimo-sang-tawo nga mga reporma sa ekonomiya. Ang bug-os kalibutan nga panguluhan lamang sa mga kamot sang “Prinsipe sang Paghidait” ang makahimo sini nga butang.—Isaias 9:6, 7.

Ang mga inhustisya karon, nga amo sa masami ang resulta sang kaimulon kag pag-abuso sa gahom, indi pagtugutan sang Prinsipe sang Paghidait. Ang Biblia nagasaad: “Ang tanan nga hari magahapa sa atubangan niya; ang tanan nga kapungsuran magaalagad sa iya. Kay luwason niya ang imol nga nagapangayo sing bulig, subong man ang nasit-an kag ang bisan sin-o nga wala sing manugtabang. Tubson niya ang ila kalag gikan sa pagpigos kag kasingki . . . May bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.”​—⁠Salmo 72:​11, 12, 14, 16.

Ang pagkawalay trabaho man mangin isa ka butang sang nagligad sa idalom sang pagginahom ni Cristo. Si manalagna Isaias nagsiling: “Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon. Kay subong sang mga adlaw sang kahoy mangin amo ang mga adlaw sang akon katawhan; kag ang akon mga pinili bug-os nga magapulos sa binuhatan sang ila mga kamot.” (Isaias 65:22) Hunahunaa lamang, ang tanan sa duta magahimo sing mapuslanon, makaalayaw nga hilikuton!

Matuod nga Paghiusa—San-o?

Apang san-o magasugod ang pagginahom ni Cristo sa duta? Sa pagsabat sina nga pamangkot, gintudlo ni Jesucristo ang tion nga pagatandaan sing mga inaway, mga balita tuhoy sa mga inaway, mga balatian, mga linog, kag iban pa nga mga hitabo. Huo, gintudlo man niya ang isa ka positibo nga butang—ang bug-os kalibutan nga pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios. (Mateo 24:3-14; Lucas 21:11) Ining mga hitabo, siling ni Jesus, magahingapos sa isa ka “dakung kapipit-an” nga amo ang magabukas sang dalan para sa bug-os nga pagbag-o sang pagginahom para sa duta. (Mateo 24:21) Basaha ang iya diskurso nga narekord sa Mateo kapitulo 24 kag Lucas kapitulo 21. Ipaanggid ang mga kahimtangan nga gintagna niya sa imo makita sa kalibutan. Maathag gid nga nagakabuhi kita karon sa tion nga ang Dios malapit na nga magapasilabot sa hinimo-sang-tawo nga pagginahom. Ang Iya Ginharian, nga pagaharian ni Jesucristo, amo ang pagginahom nga magabulos. Malapit na ang isa ka nahiusa nga kalibutan!

Ang pamangkot nagapabilin gihapon, Ano ang dapat mo himuon agod makita ang katumanan sini nga saad? Sanglit ang Biblia may importante nga papel sa mga ginapaabot sang katawhan sa palaabuton, maalamon nga panikasugan nga mahibaluan ang kaundan sang Biblia. Busa, malipay ang mga Saksi ni Jehova nga magduaw sa inyo puluy-an agod maghiwat sing walay bayad nga pagtuon sa Biblia upod sa imo. * Kon batunon mo ini nga tanyag, makita mo sa indi madugay nga ang bug-os kalibutan nga paghidait malapit na kag ikaw man makapakigbahin sa sini!

[Footnote]

^ par. 17 Kon luyag mo makabaton sing dugang pa nga impormasyon nahanungod sini nga programa sa pagtuon sa Biblia, pakig-anguti ang mga manugbantala sining magasin ukon ang mga Saksi ni Jehova sa inyo komunidad.

[Mga laragway sa pahina 9]

Sa bug-os nga kalibutan, ang mga Saksi ni Jehova may talalupangdon nga paghiusa

Kiev, Ukraine

Zagreb, Croatia

[Laragway sa pahina 10]

Katuyuan sang Dios nga ang katawhan mangin isa ka nahiusa, bug-os kalibutan nga pamilya