Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

(Ang mga sabat sa sini nga pasinawan masapwan sa mga kinutlo sa Biblia nga ginhatag, kag ang bug-os nga listahan sang mga sabat gin-imprinta sa pahina 21. Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang publikasyon nga “Insight on the Scriptures,” nga ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

1. Ano ang naaminhan nga dulunan sang Ginsaad nga Duta kag ang pinakamataas nga duog sa Palestina? (Josue 12:1)

2. Anong kinaiya, nga yara kay Jehova kag kalahamut-an sa mga tawo, ang indi tanda sang kaluyahon? (Salmo 18:35)

3. Pila ka soldado sang Asiria ang ginpatay sang anghel ni Jehova sa isa ka gab-i? (2 Hari 19:35)

4. Sin-o ang nagbubo sang malahalon nga lana nga pahumot sa mga tiil ni Jesus kag ginpahiran ini sang iya buhok? (Juan 12:3)

5. Ano ang mga ngalan sang mga paltera nga Hebreo nga wala magtuman sang sugo ni Paraon nga patyon ang bata nga mga lalaki kag gani ginpakamaayo ni Jehova upod sa ila mismo mga pamilya? (Exodo 1:​15-21)

6. Sin-o nga hari sang Juda, bisan pa nga nagpanghikot sing malaut sa tion sang iya 41-ka-tuig nga paggahom, ang gintamod subong isa sang mga matutom nga mga hari? (1 Hari 15:​14, 18)

7. Sa tagna sang pagpasag-uli, ano nga sapat ang ginasiling nga “magakaon sing dagami kaangay sang toro”? (Isaias 65:25)

8. Ngaa ginlibutan sang tanan nga lalaki sa Sodoma, halin sa lamharon pakadto sa tigulang, ang balay ni Lot? (Genesis 19:​4, 5)

9. Sa pagsabat sa pangamuyo ni Samuel, ano ang gingamit ni Jehova agod magkinagamo ang mga Filistinhon, amo nga nalutos sila? (1 Samuel 7:​9, 10)

10. Ano nga rason ang ginhatag ni Moises sang ginpangabay niya si Paraon nga palakton ang mga Israelinhon? (Exodo 5:1)

11. Ano nga sanga sang nagapamunga nga kahoy ang masunson nga ginagamit subong simbulo sang paghidait? (Tan-awa ang Isaias 17:⁠6.)

12. Sa lima ka tulun-an sa Biblia nga ginsulat ni Juan, diin ang una nga ginsulat?

13. Sin-o ang ginasiling sang hulubaton nga “isa ka purongpurong sa iya tag-iya”? (Hulubaton 12:4)

14. Bisan pa nagakabagay, sin-o ang wala magbaton sang padya ni Hari David bangod sang iya 80 anyos nga edad? (2 Samuel 19:​31-36)

15. Anong simbuliko nga kadamuon sang mga anghel ang ginasiling nga napatalang ni Satanas? (Bugna 12:4)

Mga Sabat sa Pasinawan

1. Bukid Hermon

2. Pagkamapainubuson

3. 185,000

4. Si Maria, ang utod nga babayi ni Marta kag ni Lazaro

5. Sanday Sifra kag Pua

6. Si Asa

7. Leon

8. Luyag nila nga luguson ang iya bisita nga mga anghel

9. Daguob

10. Agod masaulog nila ang isa ka piesta kay Jehova sa kahanayakan

11. Olivo

12. Bugna

13. “Isa ka sangkol nga asawa”

14. Si Barsilai, ang Galaadnon gikan sa Rogelim

15. Un-tersia