Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagakaigo Bala nga Simbahon si Jesus?

Nagakaigo Bala nga Simbahon si Jesus?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Nagakaigo Bala nga Simbahon si Jesus?

SA SULOD sang mga siglo, madamo sa Cristiandad ang nagasimba kay Jesucristo subong nga daw sia ang Labing Gamhanan nga Dios. Apang, ginpatuhoy mismo ni Jesus ang igtalupangod kag pagsimba kay Jehova nga Dios lamang. Halimbawa, sang ginsulay nga maghimo sing isa ka buhat sang pagsimba sa Yawa, si Jesus nagsiling: “Si Jehova nga imo Dios ang simbahon mo, kag sa iya lamang ikaw maghimo sing sagrado nga pag-alagad.” (Mateo 4:10) Sang ulihi gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Indi kamo magtawag nga amay sa bisan kay sin-o nga tawo sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang Isa nga langitnon.”—Mateo 23:9.

Sa isa ka Samariahanon nga babayi, ginlaragway ni Jesus ang sahi sang pagsimba nga dapat ihatag sang mga indibiduwal sa Dios. Ang ila pagsimba dapat nga napasad sa espiritu kag kamatuoran. Sa pagkamatuod, “amo sini ang ginapangita sang Amay nga magsimba sa iya.” (Juan 4:23, 24) Huo, ang matinahuron nga pagsimba dapat ipakita sa Dios lamang. Ang paghimo sing pagsimba kay bisan sin-o ukon sa bisan ano pa nga butang mangin isa ka porma sang idolatriya, nga ginapakamalaut sa Hebreo kag Griegong Kasulatan.​—⁠Exodo 20:​4, 5; Galacia 5:​19, 20.

‘Apang,’ mahimo mangatarungan ang iban, ‘wala bala ginapakita sang Biblia nga dapat man naton simbahon si Jesus? Wala bala magsiling si Pablo sa Hebreo 1:​6: “Pasimbaha sa iya [kay Jesus] ang tanan nga anghel sang Dios”?’ (King James Version) Paano naton mahangpan ini nga kasulatan pasad sa kon ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa idolatriya?

Ang Pagsimba sa Biblia

Una, dapat naton mahangpan kon ano ang buot silingon diri ni Pablo sa pagsimba. Gingamit niya ang Griegong tinaga nga pro·sky·neʹo. Ang Unger’s Bible Dictionary nagsiling nga ining tinaga literal nga nagakahulugan sing ‘paghalok sa kamot sang isa bilang simbulo sang pagpadungog ukon pagtahod.’ Ang An Expository Dictionary of New Testament Words, ni W. E. Vine, nagsiling nga ining tinaga “nagakahulugan sing buhat sang pagpadungog, nga ginahimo sa tawo man . . . ukon sa Dios.” Sa panahon sang Biblia ang pro·sky·neʹo masami nga naglakip sang literal nga pagyaub sa atubangan sang isa nga may mataas nga posisyon.

Binagbinaga ang parabola nga ginhatag ni Jesus tuhoy sa ulipon nga indi makabayad sang daku nga kantidad sang kuwarta sa iya agalon. Ang isa ka porma sining Griegong tinaga makita sa sini nga parabola, kag sa pagbadbad sini ang King James Version nagasiling nga “ang suluguon naghapa, kag nagsimba [porma sang pro·sky·neʹo] sa iya [sa hari], nga nagasiling, Ginuo, magpailob ka sa akon, kag bayaran ko ang tanan sa imo.” (Mateo 18:26; italiko amon.)  Nagabuhat bala sing idolatriya ini nga tawo? Wala gid! Ginpabutyag lamang niya ang sahi sang pagpadungog kag pagtahod nga nagakaigo sa hari, nga iya agalon kag superyor.

Ini nga mga buhat sang pagyaub, ukon pagpabutyag sing pagtahod, kinaandan sa Sidlangan sang panahon sang Biblia. Nagyaub si Jacob sing pito ka beses sang makita niya ang iya utod, nga si Esau. (Genesis 33:3) Ang mga utod ni Jose naghapa, ukon nagyaub, sa atubangan niya bilang pagpadungog sa iya posisyon sa palasyo sang Egipto. (Genesis 42:6) Sa pagbinagbinag sini mahangpan naton sing maayo pa ang natabo sang nakita sang mga astrologo ang bata nga si Jesus, nga ginkilala nila subong “ang isa nga natawo nga hari sang mga Judiyo.” Subong sang pagbadbad sa King James Version, ang rekord nagasugid sa aton nga “naghapa sila, kag nagsimba [pro·sky·neʹo] sa iya.”—Mateo 2:2, 11.

Maathag, kon amo, nga ang tinaga nga pro·sky·neʹo, nga ginbadbad nga “pagsimba” sa iban nga mga badbad sang Biblia, indi lamang limitado sa sahi sang pagsimba nga nagakaigo kay Jehova nga Dios. Mahimo man ini magpatuhoy sa pagtahod kag pagpadungog nga ginapakita sa iban nga tawo. Sa pagtinguha nga malikawan ang bisan anong sayop nga paghangop, ang iban nga mga badbad sang Biblia nagbadbad sa tinaga nga pro·sky·neʹo sa Hebreo 1:6 nga “maghatag sa iya sing pagpadungog” (New Jerusalem Bible), “magpadungog sa iya” (The Complete Bible in Modern English), “magyaub sa atubangan niya” (Twentieth Century New Testament), ukon “magyaub sa iya” (New World Translation).

Si Jesus Takus sang Pagyaub

Takus bala si Jesus sa sini nga pagyaub? Huo gid! Sa iya sulat sa mga Hebreo, ginpaathag ni apostol Pablo nga subong “manunubli sang tanan nga butang,” si Jesus “naglingkod sa tuo sang Pagkahalangdon sa mataas nga mga duog.” (Hebreo 1:​2-4) Busa, “sa ngalan ni Jesus magluhod ang tagsa ka tuhod sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta, kag ang tagsa ka dila dayag nga magakilala nga si Jesucristo Ginuo sa himaya sang Dios nga Amay.”—Filipos 2:10, 11.

Sing talalupangdon, gamiton sa ulihi ni Cristo ining ginbayaw nga posisyon kag ang masangkad nga mga gahom sa pagpatuman nga nalakip sa sini agod himuon ining duta nga isa ka bug-os globo nga paraiso. Sa idalom sang pagtuytoy sang Dios, kag subong resulta sang halad nga gawad ni Jesus, dulaon niya sa kalibutan ang tanan nga kasubo, kasakit, kag kalisod para sa kaayuhan sang mga nagapasakop sa iya matarong nga paggahom. Gani indi bala sia takus sang aton pagpadungog, pagtahod, kag pagtuman?—Salmo 2:​12; Isaias 9:​6; Lucas 23:​43; Bugna 21:​3, 4.

“Isa ka Dios nga Nagakinahanglan sing Eksklusibo nga Debosyon”

Apang, maathag nga ginapakita sang Biblia nga ang aton pagsimba—sa kahulugan sang relihioso nga pagtahod kag debosyon​—dapat ipatuhoy sa Dios lamang. Ginlaragway sia ni Moises subong “isa ka Dios nga nagakinahanglan sing eksklusibo nga debosyon.” Kag ang Biblia nagalaygay sa aton nga ‘simbahon ang Isa nga naghimo sang langit kag duta kag dagat kag mga tuburan sang tubig.’—Deuteronomio 4:24; Bugna 14:7.

May importante gid nga papel si Jesus sa matuod nga pagsimba, isa nga takus sang pagpadungog kag pagtahod. (2 Corinto 1:​20, 21; 1 Timoteo 2:5) Sia ang lamang nga dalan nga paagi sini mapalapitan naton si Jehova nga Dios. (Juan 14:6) Gani, dapat ipatuhoy sang matuod nga mga Cristiano ang ila pagsimba kay Jehova nga Dios lamang, ang Labing Gamhanan.