Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

SEKSION 7

Paano Tudluan ang Inyo Bata?

Paano Tudluan ang Inyo Bata?

“Ining mga polong nga ginasogo ko karon sa imo manginsa imo tagiposoon; kag itudlo mo sila sing makugihon sa imo mga anak.”Deuteronomio 6:6, 7

Sang gintukod ni Jehova ang kahimusan sang pamilya, gintugyan niya ang kabataan sa ila mga ginikanan. (Colosas 3:20) Bilang ginikanan, responsibilidad mo nga hanason ang imo bata nga higugmaon si Jehova kag mangin responsable nga adulto. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Dapat mo man hibaluon kon ano ang ara sa tagipusuon sang imo bata. Siempre, importante gid ang imo mismo halimbawa. Matudluan mo sing maayo ang imo bata sang Pulong ni Jehova kon ara na ini mismo sa imo tagipusuon.Salmo 40:8.

1 MANGIN MAHAPOS PALAPITAN SANG INYO KABATAAN

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal.” (Santiago 1:19) Gusto mo mabatyagan sang imo kabataan nga makaistorya sila sa imo bisan san-o. Dapat mahibaluan nila nga handa ka mamati kon kinahanglan nila mag-istorya sa imo. Mangin mahidaiton para mahapos nila mapabutyag ang ila balatyagon. (Santiago 3:18) Kon sa banta nila palaakig ka ukon masakit maghambal, mahimo matahap sila sa imo. Mangin mapinasensiahon sa imo kabataan, kag pasaliga sila pirme nga palangga mo sila.Mateo 3:17; 1 Corinto 8:1.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Mangin handa nga magpamati sa imo kabataan kon kinahanglan ka nila

  • Istoryaha pirme ang imo kabataan, indi lang kon may mga problema

2 HANGPA KON ANO ANG ILA BUOT SILINGON

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Ang nagatalupangud sa polong makakita sing kaayohan.” (Hulubaton 16:20) Kon kaisa, dapat mo hangpon indi lang ang ginahambal sang imo kabataan, para mahibaluan mo ang ila ginabatyag. Natural lang sa mga kabataan nga magpasobra ukon magpataka sing hambal. “Ang nagasabat sa wala pa sia makabati, kabuangan ini.” (Hulubaton 18:13) Indi dayon maakig.Hulubaton 19:11.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Indi gid magsamulak ukon maakig, bisan ano ang ihambal sang imo kabataan

  • Dumduma kon ano ang ginbatyag mo sang bata ka pa pareho sa ila kag kon ano ang importante sa imo sadto

3 IPAKITA NGA NAGAUGYUNAY KAMO

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Anak ko, pamatii ang pagtudlo sang imo amay, kag indi pagbayai ang kasogoan sang imo iloy.” (Hulubaton 1:8) Ginhatagan ni Jehova sing awtoridad ang amay kag iloy sa pagdisiplina sang ila kabataan. Dapat ninyo tudluan ang inyo kabataan nga magtahod kag magtuman sa inyo. (Efeso 6:1-3) Mabal-an sang kabataan kon ang ila mga ginikanan wala ‘nagahiusa sing nagakaigo sa isa ka hunahuna.’ (1 Corinto 1:10) Kon wala kamo nagaugyunay, indi ini pag-ipakita sa ila kay mahimo ini makadula sang ila respeto sa inyo bilang mga ginikanan.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Istoryahi kag mag-ugyunay kamo kon paano disiplinahon ang inyo kabataan

  • Kon lainlain ang inyo paagi sa paghanas sa inyo kabataan, hibalua ang pagtamod sang imo tiayon

4 MAGPLANO

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Hanasa ang bata sa dalanon nga dapat niya paglaktan.” (Hulubaton 22:6) Ang madinalag-on nga pagtudlo sa inyo kabataan wala lang natabuan. Kinahanglan ang pagplano, nga nagalakip sang pagdisiplina sang inyo kabataan. (Salmo 127:4; Hulubaton 29:17) Ang pagdisiplina wala lang nagakahulugan sing pagsilot, kundi sa pagpahangop man sa inyo kabataan kon ngaa amo sini ang mga pagsulundan. (Hulubaton 28:7) Tudlui man sila nga higugmaon ang Pulong ni Jehova kag hangpon ang mga prinsipio sini. (Salmo 1:2) Makabulig ini sa ila nga mangin matinlo ang ila konsiensia.Hebreo 5:14.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Pat-ura nga mahangpan sang imo kabataan nga ang Dios isa ka matuod nga Persona nga masaligan nila

  • Buligi sila nga mahibaluan kag malikawan ang katalagman sa moral, pareho sang makit-an sa Internet kag mga social network. Tudlui sila kon paano likawan ang manug-abuso sa sekso

“Hanasa ang bata sa dalanon nga dapat niya paglaktan”