Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

SEKSION 6

Ano ang Epekto sang Lapsag sa Inyo Pag-asawahay?

Ano ang Epekto sang Lapsag sa Inyo Pag-asawahay?

“Ang mga anak panublion gikan sa GINOO.”Salmo 127:3

Ang pagkabun-ag sang lapsag ginakalangkagan kag ginakabalak-an sang mag-asawa. Subong bag-o nga mga ginikanan, mahimo makibot kamo nga halos maubos ang inyo tion kag kusog sa pag-atipan sang inyo lapsag. Ang kulang nga tulog kag mga pagbag-o sa emosyon mahimo magpabudlay sa inyo kaangtanan nga mag-asawa. Dapat maghimo kamo sing mga pagbag-o para maatipan ang inyo lapsag kag maamligan ang inyo pag-asawahay. Paano makabulig sa inyo ang laygay sang Biblia nga maatubang ini nga mga kabudlayan?

1 HIBALUA KON ANO ANG EPEKTO SANG LAPSAG SA INYO KABUHI

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Ang gugma mapinasensiahon kag mainayuhon.” Ang gugma “wala [man] nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan, indi ini maakigon.” (1 Corinto 13:4, 5) Bilang bag-o nga iloy, natural lang nga ang imo atension ara na sa inyo lapsag. Pero ang imo bana mahimo magbatyag nga ginpabay-an mo na, gani dumduma nga kinahanglan man niya ang imo atension. Paagi sa pagkamapinasensiahon kag kaayo, mabuligan mo sia nga mabatyagan nga kinahanglan mo sia kag may bahin sia sa pag-atipan sa inyo bata.

“Kamo nga mga bana, padayon kamo nga magpuyo kaupod nila . . . suno sa ihibalo.” (1 Pedro 3:7) Hangpa nga halos tanan nga kusog sang imo asawa ara sa inyo lapsag. Bag-o sa iya ini nga responsibilidad kag mahimo sia ma-stress, makapoy, ukon masubuan pa gani. Kon kaisa, mahimo maakig sia sa imo, pero tinguhai nga mangin kalmado, bangod “ang makuli sa pagpangakig maayo pa sa gamhanan.” (Hulubaton 16:32) Hangpa sia kag buligi sa iya mga kinahanglanon.Hulubaton 14:29.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Amay: Buligi ang imo asawa sa pag-atipan sang inyo lapsag, bisan pa kon gab-i. Limitahi ang imo tion sa iban nga hilikuton para mas madamo ang imo tion sa ila

  • Iloy: Kon buligan ka sang imo bana sa pag-atipan sa lapsag, pasugti sia. Kon indi pareho sa imo ang iya mahimo, indi sia paghikayi, kundi mainayuhon nga tudluan sia kon paano ini himuon

2 PALIG-UNA ANG INYO RELASYON

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Mangin-isa sila ka unud.” (Genesis 2:24) Bisan pa may bag-o na nga miembro ang inyo pamilya, dumduma nga ikaw kag ang imo tiayon “isa [gihapon] ka unud.” Panikasugi nga mahuptan nga malig-on ang inyo relasyon.

Mga asawa, magpasalamat sa bulig kag suporta sang inyo bana. Ang inyo pagpabutyag sang apresasyon “makapaayo.” (Hulubaton 12:18, APD) Mga bana, ihambal sa inyo asawa kon daw ano ninyo sila ka palangga kag pabalori sila. Dayawa sila sa pag-atipan sa inyo pamilya.Hulubaton 31:10, 28.

“Padayon nga pangitaon sang kada isa, indi ang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi ang iya sang iban nga tawo.” (1 Corinto 10:24) Himua pirme ang pinakamaayo para sa imo tiayon. Bilang mag-asawa, magpain sing tion nga makaistoryahanay, makahatag sing komendasyon, kag makapamati sa isa kag isa. Indi pag-idingot sa imo tiayon ang seksuwal nga mga butang. Magpasunaid sa iya mga kinahanglanon. Ang Biblia nagasiling: “Indi ini pag-idingot sa isa kag isa, luwas kon pareho nga ginkasugtan.” (1 Corinto 7:3-5) Gani istoryahi ninyo ini sing bunayag. Ang imo pagkamapinasensiahon kag paghangop magapalig-on sa inyo relasyon.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Magpain sing tion nga para lang sa inyo nga duha

  • Ipabatyag sa imo tiayon nga ginahigugma mo sia, mahimo paagi sa pagpadala sing mensahe ukon paghatag sang regalo

3 HANASA ANG INYO LAPSAG

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Kutob sa pagkalapsag nahibaluan mo ang balaan nga mga sinulatan, nga makapaalam sa imo para sa kaluwasan.” (2 Timoteo 3:15) Planuha kon paano ninyo tudluan ang inyo lapsag. May talalupangdon sia nga ikasarang sa pagtuon, bisan antes pa sia mabun-ag. Makilala sang imo lapsag ang imo tingog kag mahibaluan niya ang imo ginabatyag bisan sa tiyan pa sia. Basahi sia bisan lapsag pa lang. Bisan pa indi niya mahangpan ang imo ginabasa, makabulig ini sa iya nga manamian sa pagbasa kon magdaku na.

Bisan bata pa sia, istoryahi sia parte sa Dios. Ipabati sa iya ang imo pangamuyo kay Jehova. (Deuteronomio 11:19) Bisan nagahampang kamo, istoryahi ang mga butang nga gintuga sang Dios. (Salmo 78:3, 4) Samtang nagadaku ang imo bata, mabatyagan niya ang imo gugma kay Jehova kag matun-an niya nga higugmaon man Sia.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Mangamuyo sing kaalam sa paghanas sa inyo lapsag

  • Sulitsulita kon ano ang gusto mo nga mahibaluan niya para makatuon sia bisan bata pa