Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

LEKSION 30

Mabuhi Liwat ang Imo mga Pinalangga!

Mabuhi Liwat ang Imo mga Pinalangga!

Masubo gid kon mapatyan ka sing pinalangga. Amo nga gintawag sang Biblia ang kamatayon nga kaaway. (1 Corinto 15:26) Sa Leksion 27, natun-an mo nga dulaon ni Jehova ini nga kaaway. Pero ano ang matabo sa mga tawo nga patay na? Sa sini nga leksion, matun-an mo ang isa pa ka matahom nga promisa ni Jehova—buhion niya liwat ang binilyon ka tawo nga napatay para magkabuhi sila sing wala katapusan. Banhawon niya sila! Posible bala ina nga matabo? Banhawon bala sila para mag-istar sa langit ukon sa duta?

1. Ano ang gusto ni Jehova nga himuon sa aton napatay nga mga pinalangga?

Gusto gid ni Jehova nga buhion liwat ang mga tawo nga napatay. Sigurado gid ang matutom nga si Job nga buhion sia liwat sang Dios kon mapatay sia. Nagsiling sia sa Dios: “Magapanawag ka, kag magasabat ako [halin sa Lulubngan].”—Basaha ang Job 14:13-15.

2. Ngaa makasiling kita nga banhawon ang mga patay?

Sang ari si Jesus sa duta, ginhatagan sia sang Dios sing gahom para banhawon ang mga patay. Ginbanhaw ni Jesus ang 12 anyos nga bata nga babayi kag ang bata nga lalaki sang balo. (Marcos 5:41, 42; Lucas 7:12-15) Sang ulihi, napatay ang abyan ni Jesus nga si Lazaro. Bisan pa apat ka adlaw na nga napatay si Lazaro, ginbuhi sia liwat ni Jesus. Sa tapos mangamuyo sa Dios, nagsinggit si Jesus: “Lazaro, gua ka!” Gani, “ang tawo [nga si Lazaro] nga napatay naggua,” kag buhi sia! (Juan 11:43, 44) Imadyina ang kalipay sang pamilya kag mga abyan ni Lazaro!

3. Ano ang paglaum sang napatay mo nga mga pinalangga?

Ang Biblia nagpromisa: “May pagkabanhaw.” (Binuhatan 24:15) Ang mga ginbanhaw ni Jesus sang una wala nagpalangit. (Juan 3:13) Nalipay sila nga buhion liwat diri sa duta. Sa indi madugay, banhawon man ni Jesus ang binilyon para magkabuhi sing wala katapusan sa paraiso sa duta. Sia nagsiling nga “ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan”—bisan pa ang mga daw nalimtan na pero ara gihapon sa memorya sang Dios—pagabanhawon.—Juan 5:28, 29.

USISAA PA GID

Usisaon naton ang mga ebidensia sa Biblia nga masarangan ni Jesus banhawon ang mga patay kag sigurado nga himuon niya ini sa ulihi. Hibaluon naton kon paano ang pagkabanhaw makahatag sa imo sing paumpaw kag paglaum.

4. Masarangan ni Jesus banhawon ang mga patay

Hibalua pa gid kon ano ang ginhimo ni Jesus sa iya abyan nga si Lazaro. Basaha ang Juan 11:14, 38-44, dayon binagbinaga ini nga mga pamangkot:

 • Ngaa makasiling kita nga napatay gid si Lazaro?—Tan-awa ang bersikulo 39.

 • Kon nagpalangit si Lazaro, sa banta mo pabalikon pa sia ni Jesus diri sa duta?

Tan-awa ang VIDEO.

5. Madamo ang banhawon!

Basaha ang Salmo 37:29, dayon binagbinaga ini nga pamangkot:

 • Diin maistar ang binilyon nga banhawon?

Madamo ang banhawon ni Jesus indi lang ang mga nagasimba kay Jehova. Basaha ang Binuhatan 24:15, dayon binagbinaga ini nga pamangkot:

 • Sin-o ang gusto mo makita sa mga banhawon?

Pensara ini: Ang pagbanhaw ni Jesus sa mga patay daw pareho lang sa pagpukaw sang tatay sa iya bata nga nagakatulog

6. Ang pagkabanhaw makahatag sa imo sing paumpaw kag paglaum

Ang rekord sang Biblia parte sa bata nga babayi ni Jairo nakapaumpaw kag nakapabakod sa mga napatyan sing pinalangga. Basaha inang matuod nga istorya sa Lucas 8:40-42, 49-56.

Antes ginbanhaw ni Jesus ang bata ni Jairo, ginsilingan niya ang amay sini: “Indi ka magkahadlok, magtuo ka lang.” (Tan-awa ang bersikulo 50.) Paano ang paglaum nga pagkabanhaw makabulig sa imo kon . . .

 • mapatyan ka sing pinalangga?

 • ara sa delikado ang imo kabuhi?

Tan-awa ang VIDEO, dayon binagbinaga ang masunod nga pamangkot.

 • Paano ang paglaum nga pagkabanhaw nakapaumpaw kag nakapabakod sa mga ginikanan ni Phelicity?

KON MAGSILING ANG IBAN: “Daw indi mapatihan nga may pagkabanhaw.”

 • Ano ang isabat mo?

 • Ano nga bersikulo ang ipabasa mo para ipakita nga may pagkabanhaw gid?

SUMARYO

Ang Biblia nagpromisa nga banhawon ang binilyon nga napatay. Gusto ni Jehova nga mabuhi sila liwat, kag ginhatagan niya si Jesus sing gahom nga banhawon sila.

Rebyu

 • Ano ang ginabatyag ni Jehova kag ni Jesus sa pagbanhaw sa mga patay?

 • Diin maistar ang binilyon nga banhawon, sa langit ukon sa duta? Ngaa amo sina ang sabat mo?

 • Ano ang nagkumbinsi sa imo nga mabuhi liwat ang imo napatay nga mga pinalangga?

Ang Puede Mo Himuon

DUGANG NGA IMPORMASYON

Basaha kon ano ang puede mo himuon para masarangan mo ang kasubo kon mapatyan ka sing pinalangga.

“Bulig sa mga Nagalalaw” (Magmata! Num. 3 2018)

Ang mga prinsipio bala sa Biblia makabulig kon napatyan ka sing pinalangga?

Kon ang Isa ka Pinalangga Mapatay (5:06)

Paano masarangan sang kabataan ang kasubo kon mapatyan sila sing pinalangga?

Ang Gawad (2:07)

May mga banhawon bala para mag-istar sa langit? Sin-o ang indi pagbanhawon?

“Ano ang Pagkabanhaw?” (Artikulo sa website)