Magkabuhi sing Wala Katapusan!—Interactive nga Pagtuon sa Biblia

Ini nga libro gamiton sa personal nga pagtuon sa Biblia para sa amon ginahimo nga libre nga pagtuon sa Biblia.

Sorry, wala sing termino nga pareho sa imo ginapangita.

Basi Manamian Ka Man

MGA PIRME GINAPAMANGKOT

Ano ang Pagtuon sa Biblia nga Ginatanyag sang mga Saksi ni Jehova?

Ang interactive nga programa nga ginatanyag sang mga Saksi ni Jehova libre lang, kag puede mo gamiton ang bisan ano nga translation sang Biblia nga gusto mo. Mahimo mo man hagaron ang imo bilog nga pamilya ukon ang bisan sin-o nimo nga abyan nga mag-upod sa imo.