Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 81

Nahiusa sa Amay, Pero Indi Amo ang Dios

Nahiusa sa Amay, Pero Indi Amo ang Dios

JUAN 10:22-42

  • “AKO KAG ANG AMAY ISA”

  • GINPAMATUD-AN NI JESUS NGA SAYOP ANG PANUMBUNGON NGA DIOS SIA

Nagkadto si Jesus sa Jerusalem para sa Kapiestahan sang Pagdedikar (ukon, Hanukkah). Ini nga kapiestahan nagasaulog sang pagdedikar liwat sang templo. Kapin sa isa ka gatos ka tuig antes sini, si Hari Antiochus IV Epiphanes sang Siria nagtukod sang altar sa daku nga altar sang templo sang Dios. Sang ulihi, ang mga anak sang isa ka Judiyo nga saserdote nagsakop liwat sang Jerusalem kag gindedikar liwat ang templo kay Jehova. Sugod sadto, ginahiwat ang selebrasyon kada tuig sa Chislev 25, ang bulan nga natuon sa ulihi nga bahin sang Nobiembre kag nahauna nga bahin sang Disiembre.

Tigtulugnaw sadto. Nagalakatlakat si Jesus sa templo sa kolonada ni Solomon. Ginpalibutan sia sang mga Judiyo kag ginsilingan: “Ngaa wala mo kami ginasugiran kon sin-o gid ikaw? Kon ikaw ang Cristo, sugiri kami sang matuod.” (Juan 10:22-24) Ano ang sabat ni Jesus? Nagsiling sia: “Ginsugiran ko na kamo, apang wala kamo magpati.” Wala sila ginsugiran ni Jesus sing direkta nga sia amo ang Cristo, pareho sang ginhimo niya sa Samaritana sa bubon. (Juan 4:25, 26) Pero ginpakilala niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsiling: “Sang wala pa matawo si Abraham, nagakabuhi na ako.”—Juan 8:58.

Luyag ni Jesus nga ang mga tawo mismo ang maghinakop nga sia ang Cristo paagi sa pagpaanggid sang iya mga buhat sa kon ano ang gintagna nga himuon sang Cristo. Amo kon ngaa ginsilingan niya sadto ang iya mga disipulo nga indi manugid nga sia ang Mesias. Pero ginsugiran niya subong ining indi mainabyanon nga mga Judiyo: “Ang mga buhat nga ginahimo ko sa ngalan sang akon Amay nagapanaksi tuhoy sa akon. Apang wala kamo magpati.”—Juan 10:25, 26.

Ngaa indi sila magpati nga si Jesus amo ang Cristo? Nagsiling sia: “Wala kamo magpati, bangod indi ko kamo mga karnero. Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog, kag kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Hatagan ko sila sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag indi gid sila malaglag, kag wala sing magaagaw sa ila sa akon kamot. Ang ginhatag sang akon Amay sa akon mas bilidhon sa iban pa nga mga butang.” Ginsilingan dayon sila ni Jesus kon daw ano ka suod ang iya kaangtanan sa iya Amay: “Ako kag ang Amay isa.” (Juan 10:26-30) Si Jesus diri sa duta pero ang iya Amay didto sa langit, gani indi niya buot silingon nga literal sila nga isa sang iya Amay. Sa baylo, isa sila sing katuyuan, kag nahiusa.

Naakig gid ang mga Judiyo sa ginsiling ni Jesus amo nga nagpulot sila liwat sing mga bato para patyon sia. Wala si Jesus nahadlok sa ila. “Nakita ninyo nga ginhimo ko ang madamo nga maayo nga mga buhat nga ginsugo sang Amay sa akon,” siling niya. “Diin sini nga mga buhat ang nangin kabangdanan nga batuhon ninyo ako?” Nagsabat sila: “Batuhon ka namon, indi bangod sa imo maayo nga buhat, kundi bangod sa pagpasipala; kay . . . nagasiling ka nga ikaw isa ka dios.” (Juan 10:31-33) Wala gid mangangkon si Jesus nga isa ka dios, ti ngaa ginsumbong sia?

Si Jesus nagsiling nga may gahom sia nga para sa mga Judiyo dapat iya lang sang Dios. Halimbawa, nagsiling sia parte sa mga “karnero”: “Hatagan ko sila sing kabuhi nga wala sing katapusan,” nga indi mahimo sang mga tawo. (Juan 10:28) Wala matalupangdi sang mga Judiyo nga dayag nga gin-aku ni Jesus nga nakabaton sia sing awtoridad halin sa iya Amay.

Agod pamatud-an nga sayop ang ila panumbungon, namangkot si Jesus: “Indi bala nasulat sa inyo Kasuguan [sa Salmo 82:6], ‘Nagsiling ako: “Mga dios kamo”’? Kon ang mga nagapakamalaut sang pulong sang Dios gintawag niya nga ‘mga dios,’ . . . ngaa ako, nga ginpakabalaan sang Amay kag ginpadala sa kalibutan, ginasilingan ninyo ‘Nagapasipala ka,’ bangod nagsiling ako, ‘Anak ako sang Dios’?”—Juan 10:34-36.

Huo, ang Kasulatan nagatawag sa indi matarong nga tawhanon nga mga hukom subong “mga dios.” Gani ngaa ginpakamalaut sining mga Judiyo si Jesus sa pagsiling “Anak ako sang Dios”? Ginpadaku niya ang punto nga dapat magkumbinsi sa ila: “Kon wala ako nagahimo sang mga buhat sang akon Amay, indi kamo magpati sa akon. Apang kon ginahimo ko ini, bisan pa indi kamo magpati sa akon, magpati kamo bangod sa akon mga buhat, agod mahibaluan ninyo kag padayon nga mahibaluan nga ang Amay nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa Amay.”—Juan 10:37, 38.

Gani gintinguhaan sang mga Judiyo nga dakpon si Jesus, apang nakapalagyo sia liwat. Nagbiya sia sa Jerusalem kag nagtabok sa Suba Jordan sa duog nga nagsugod sa pagbawtismo si Juan nga halos apat ka tuig na ang nagligad. Maathag nga indi ini malayo sa nabagatnan nga dulunan sang Dagat sang Galilea.

Madamo nga tawo ang nagkadto kay Jesus kag nagsiling: “Wala matuod makahimo si Juan sing bisan isa ka milagro, apang ang tanan nga ginsiling ni Juan tuhoy sa sini nga tawo matuod.” (Juan 10:41) Gani madamo nga Judiyo ang nagtuo kay Jesus.