Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

KAPITULO 40

Leksion sa Pagpatawad

Leksion sa Pagpatawad

LUCAS 7:36-50

  • ANG MAKASASALA NGA BABAYI NAGBUBO SANG LANA SA TIIL NI JESUS

  • GIN-ILUSTRAR ANG PAGPATAWAD PAAGI SA ISA NGA NAKAUTANG

Nanuhaytuhay ang reaksion sang mga tawo sa ginasiling kag ginahimo ni Jesus kay depende ini sa ila tagipusuon. Nangin maathag ini sa isa ka balay sa Galilea. Gin-agda nga magkaon si Jesus sang Fariseo nga si Simon, ayhan para makita niya sing maayo ang isa nga nagahimo sining tumalagsahon nga mga buhat. Mahimo nga kahigayunan ini nga makapanaksi, amo nga ginbaton ni Jesus ang pangagda pareho sang pagbaton niya kon kaisa sang imbitasyon nga magkaon upod sa mga manugsukot sing buhis kag makasasala.

Pero wala ginbaton sing maayo si Jesus nga pareho sa ginahimo sa mga bisita. Sa yab-ukon nga mga dalan sa Palestina, ang tiil nga may sandalyas magainit kag mahigkuan, gani kustombre nga ipakita ang pagkamaabiabihon paagi sa paghugas sa tiil sang bisita sang mabugnaw nga tubig. Wala ini ginhimo kay Jesus, kag wala man sia ginhalukan subong kinaandan nga ginahimo. Ang isa pa ka kustombre amo ang pagbubo sing lana sa buhok sang bisita bilang pagpakita sang kaayo kag pagkamaabiabihon. Wala man ini ginhimo kay Jesus. Ginaabiabi gid bala sia?

Tion na nga magkaon, kag ang mga bisita nagapungko sa palibot sang lamesa. Samtang nagakaon sila, hipos nga nagsulod sa kuarto ang wala gin-agda nga babayi. “Kilala [sia] sa siudad subong makasasala.” (Lucas 7:37) Ang tanan nga indi himpit nga tawo mga makasasala, pero ini nga babayi imoral, nga mahimo makihilawason. Mahimo nabatian niya ang mga panudlo ni Jesus, lakip ang iya pangagda sa ‘tanan nga ginabug-atan nga magkadto sa iya para papahuwayon sila.’ (Mateo 11:28, 29) Ginpangita niya si Jesus kay napahulag sia sa mga pulong kag mga buhat sini.

Nagpalapit sia sa likod ni Jesus sa lamesa kag nagluhod sa iya. Nagtulo ang iya mga luha sa tiil ni Jesus, kag ginpahiran niya ini sang iya buhok. Ginhalukan niya ang iya tiil kag ginbubuan sang dala niya nga mahamot nga lana. Naugot si Simon samtang ginatan-aw ini, nga nagasiling sa iya kaugalingon: “Kon ini nga tawo isa gid ka manalagna, mahibaluan niya nga ang nagatandog sa iya isa ka makasasala nga babayi.”—Lucas 7:39.

Nahantop ang ginahunahuna ni Simon, si Jesus nagsiling: “Simon, may ihambal ako sa imo.” Nagsabat sia: “Manunudlo, ano ina?” Si Jesus nagpadayon: “Duha ka tawo ang may utang sa isa ka manugpautang; ang isa nakautang sang 500 ka denario, kag ang isa pa 50. Sang indi sila makabayad, ginpatawad niya sila sing bug-os. Gani, sin-o sa ila nga duha ang magahigugma sa iya sing labi?” Pasapayan nga nagsabat si Simon: “Sa banta ko ang isa nga mas daku ang utang.”—Lucas 7:40-43.

Nag-ugyon si Jesus. Nagatulok sa babayi, nagsiling sia kay Simon: “Nakita mo bala ini nga babayi? Nagsulod ako sa imo balay kag wala mo ako paghatagi sing tubig nga ihinaw sa akon mga tiil. Apang ginhinawan sini nga babayi ang akon mga tiil sang iya luha kag ginpahiran ini sang iya buhok. Wala mo ako ginhalukan, apang wala untat nga ginhalukan sini nga babayi ang akon mga tiil sugod sang pag-abot ko. Wala mo ginbubuan sing lana ang akon ulo, apang ginbubuan sini nga babayi ang akon mga tiil sing mahamot nga lana.” Makita ni Jesus nga ining babayi nagapakita sang iya tinagipusuon nga paghinulsol sa iya imoralidad. Gani naghinakop sia: “Nagasiling ako sa imo, bisan pa ini nga babayi nakahimo sing madamo nga sala, ginapatawad ini. Bangod sini, nagapakita sia sing daku nga gugma. Apang ang tawo nga ginapatawad sa diutay nga mga sala nagapakita sing diutay lang nga gugma.”—Lucas 7:44-47.

Wala ginasuportahan ni Jesus ang imoralidad. Sa baylo, ginapakita niya ang kaluoy kag paghangop sa mga tawo nga nakahimo sang daku nga mga sala pero nagpakita nga nagahinulsol sila kag nagpalapit sa Cristo para mapatawad. Kag pat-od gid nga naumpawan ini nga babayi sang nagsiling si Jesus: “Ang imo mga sala ginapatawad. . . . Ang imo pagtuo nagluwas sa imo; lakat ka nga may paghidait.”—Lucas 7:48, 50.