Programa sang 2022 nga ‘Tinguhai ang Paghidait’! nga Kombension

Biernes

Ang programa sa Biernes nabase sa Salmo 29:11—“Hatagan ni Jehova sing paghidait ang iya katawhan.”

Sabado

Ang programa sa Sabado nabase sa 2 Pedro 3:14—“Himua ninyo ang inyo bug-os nga masarangan agod . . . masapwan niya kamo nga matinlo, wala sing depekto, kag may maayo nga kaangtanan sa iya.”

Domingo

Ang programa sa Domingo nabase sa Roma 15:13—“Kabay pa nga ang Dios nga nagahatag sing paglaum maghatag sa inyo sing kalipay kag paghidait.”

Impormasyon Para sa mga Tumalambong

Mga impormasyon nga makabulig sa mga tumalambong sang kombension.