1 Tesalonica 3:1-13

3  Gani, sang indi na namon ini mabatas, ginpakamaayo namon nga magpabilin na lang kami sa Atenas;  kag ginpadala namon si Timoteo, nga aton utod kag ministro sang Dios sa maayong balita tuhoy sa Cristo, agod palig-unon kamo kag lugpayan kamo para sa inyo pagtuo,  agod wala sing isa nga malingkang bangod sini nga mga kapipit-an. Kay kamo mismo nakahibalo nga gintangdo na kita sa sini nga butang.  Kag sa katunayan, sang kami kaupod pa ninyo, ginasiling namon nga daan sa inyo nga gintalana kita nga mag-antos sang kapipit-an kag natabo gid ini subong nahibaluan ninyo.  Amo kon ngaa, sang indi ko na gid ini mabatas, nagpasugo ako agod mahibaluan ang inyo katutom, kay basi sa pila ka paagi ginsulay na kamo sang Panulay, kag ang amon pagpangabudlay nangin wala sing pulos.  Apang si Timoteo bag-o lang nag-abot sa amon gikan sa inyo kag nagsugid sa amon sang maayong balita tuhoy sa inyo katutom kag gugma, nga pirme ninyo kami ginadumdom sing mainayuhon, kag nahidlaw kamo nga makita kami, subong nga kami nahidlaw man nga makita kamo.  Amo kon ngaa, mga kauturan, nalugpayan kami tungod sa inyo sa tanan namon nga kabudlayan kag kapipit-an tungod sa katutom nga inyo ginapakita,  bangod karon nagakabuhi kami kon nagatindog kamo nga malig-on sa Ginuo.  Kay paano namon mapasalamatan ang Dios may kaangtanan sa inyo kag tungod sa tanan nga kalipay nga bangod sini nagakasadya kami sa atubangan sang aton Dios tungod sa inyo, 10  samtang sa adlaw kag gab-i nagaampo kami sing hanuot gid nga makita kamo kag madugang kon ano ang kulang tuhoy sa inyo pagtuo? 11  Karon kabay nga ang aton Dios kag Amay kag ang aton Ginuong Jesus magtuytoy sing madinalag-on sang amon dalanon pakadto sa inyo. 12  Dugang pa, kabay nga buligan kamo sang Ginuo nga magdugang, huo, nga mangin bugana, ang inyo gugma sa isa kag isa kag sa tanan, subong sang paghigugma namon sa inyo; 13  agod ang inyo tagipusuon himuon niya nga malig-on, di-salawayon kag balaan sa atubangan sang aton Dios kag Amay sa tion sang presensia sang aton Ginuong Jesus upod sang tanan niya nga balaan.

Footnote